ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประธานประชาคมสาธารณสุข เสนอ “หมอปิยะสกล” ชงแก้นิยาม “หน่วยบริการ” พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครอบคลุม สสจ./สสอ. รุกงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับจังหวัด หลังถูกประกาศยกเลิก สสจ.เป็น สปสช.เขต ทำงบส่งตรงหน่วยบริการ

นพ.ชัยวัฒน์ จัตตุพร ประธานประชาคมสาธารณสุข กล่าวว่า จากที่ประชาคมสาธารณสุขได้เข้าพบ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ได้เสนอขอให้พิจารณาแก้ไขนิยามคำว่า หน่วยบริการตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เนื่องจากไม่ครอบคลุมถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) โดยจำกัดเพียงเฉพาะโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เท่านั้น ซึ่งตามกฎกระทรวงสาธารณสุขได้รวม 2 หน่วยงานอยู่ในนิยามของสถานบริการด้วย ส่งผลให้ สสจ.และ สสอ.ไม่สามารถรับงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในงบเหมาจ่ายรายหัวได้ ทำให้การดำเนินงานภาพรวมงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระดับจังหวัดได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ แต่เดิม สสจ.เคยเป็นสำนักงานสาขาจังหวัดของ สปสช.มาก่อน แต่เนื่องจากในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ได้มีประกาศให้ยกเลิก สสจ.ทำหน้าที่นี้ ทำให้งบประมาณส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระดับจังหวัดที่ สสจ.และ สสอ.เคยได้รับหายไปด้วย โดยงบนี้ถูกส่งตรงไปยังหน่วยบริการแทนตามนิยามใน พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำให้ สสจ.และ สสอ.ไม่มีงบประมาณดำเนินการ ซึ่งหากมีการแก้นิยามหน่วยบริการของ สปสช.ให้ครอบคลุม สสจ.และ สสอ. จะทำให้สามารถรับงบประมาณในส่วนนี้ได้

“ขณะที่ภาพรวมในระดับประเทศ สสจ.และ สสอ.ต่างได้ผลกระทบ แม้งบประมาณที่ได้รับจะไม่มาก แต่ก็มีผลต่อการทำงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในภาพรวม จึงได้เสนอขอให้แก้ไข ซึ่งในทางกฎหมายไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร และคิดว่าน่าจะทำได้โดยขอให้ สปสช.ออกเป็นประกาศเพิ่มเติม” ประธานประชาคมสาธารณสุข กล่าวและว่า ข้อเสนอนี้ถือเป็นมติของประชาคมสาธารณสุขที่ได้นำเสนอปัญหา และจากการหารือกับ สสจ.บางส่วน ต่างเห็นปัญหาตรงกัน ทั้งนี้หากไม่มีการแก้ไขปัญหานี้ก็จะยังคงอยู่แบบนี้ การทำงานในระดับจังหวัดก็จะสะดุดต่อไป

ขอบคุณภาพจากเพจประชาคมสาธารณสุขเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย