สปสช.เห็นพ้องประชาคม สธ.ให้ ‘สสจ.-สสอ.’ ร่วมบริการเสริมสุขภาพป้องกันโรคประชาชน

Tue, 2015-11-10 16:20 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สปสช.เห็นพ้องประชาคม สธ.ที่มีข้อเสนอให้ ‘สสจ.-สสอ.’ ร่วมบริการเสริมสุขภาพป้องกันโรคประชาชน ระบุเตรียมนำเข้าหารือ คกก. 7x7 แต่ สธ.ต้องดำเนินการให้ สสจ.-สสอ.เป็นสถานบริการสาธารณสุขก่อน เหตุปัจจุบันตามกฎกระทรวงมีสถานะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงกรณีข้อเสนอจากประชาคมสาธารณสุขว่าควรให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) เป็นหน่วยร่วมบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของ สปสช.ที่ผ่านมาได้มีการหารือในเรื่องนี้ และเห็นด้วยกับการที่จะให้ สสจ.และ สสอ.ซึ่งสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) เป็นหน่วยบริการเพื่อร่วมให้บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้กับประชาชนในแต่ละกลุ่มวัย ซึ่งจะมีการนำเสนอเรื่องนี้เพื่อหารือร่วมกับ สป.สธ.ในคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ.ระดับประเทศ หรือ คกก.ร่วม 7x7 ต่อไป

อย่างไรก็ตาม การที่จะทำให้ สสจ.และ สสอ.เป็นหน่วยร่วมให้บริการสาธารณสุขนั้น กระทรวงสาธารณสุขต้องมีนโยบายและดำเนินการให้ สสจ.และ สสอ.เป็นสถานบริการสาธารณสุขก่อน เนื่องจากปัจจุบัน สสจ.และ สสอ.มีสถานะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ไม่ใช่สถานบริการสาธารณสุขตามกฎกระทรวงสาธารณสุข

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประชาคม สธ.เสนอแก้ นิยามหน่วยบริการ พ.ร.บ.สปสช. ให้รวม ‘สสจ./สสอ.’

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม