สปสช.ไม่แบ่งงบบัตรทอง หากรบ.คลอด 'สวรส.' ใหม่ ยันตั้งงบแยกต่างหาก

Mon, 2015-02-16 13:00 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นสพ.มติชน : เลขาธิการสปสช.ไม่ค้านการตั้งสถาบันวิจัยระบบสุขภาพ ส่วนงบประมาณที่กำหนดว่าต้องเอามาจากสปสช.นั้น สปสช.จะของบประมาณแยก ไม่ให้ยุ่งกับงบเหมาจ่ายรายหัวเพราะที่ผ่านมาได้งบน้อยอยู่แล้ว

นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงกรณีการยกร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ พ.ศ. ... ซึ่งจะมีการตั้งสำนักงานใหม่แทนสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และต้องมีการใช้งบประมาณประเดิม 1 พันล้านบาท ร้อยละ 1 ในปีแรก และร้อยละ 2 ในปีถัดไป ซึ่งจะเอางบประมาณเหล่านั้นมาจากงบประมาณกลางหรือนำมาจากงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขและ สปสช. ว่าส่วนตัวแล้วยินดี และไม่ได้คัดค้านการออกกฎหมายและการตั้งสำนักงานใหม่ แต่หากรัฐบาลให้กฎหมายดังกล่าวผ่านออกมาก็ต้องยอมรับตัวเลขงบประมาณที่ สปสช.ขอเพิ่มด้วย โดย สปสช.จะทำเรื่องของบประมาณแยกคนละบรรทัดกับการของบประมาณเหมาจ่ายรายหัวระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า (บัตรทอง) อย่างชัดเจน ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกันแน่นอน เพราะที่ผ่านมางบเหมาจ่ายรายหัวได้น้อยอยู่แล้ว หากต้องแบ่งสัดส่วนนี้อีกอาจไม่ได้

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558