ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นสพ.โพสต์ทูเดย์ : พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (เอ็มโอยู) เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่มีกำหนดการลงนามในวันที่ 23 ก.พ.นี้ ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากเกิดความขัดแย้งในเนื้อหาเอ็มโอยู โดยฝั่ง สปสช.ขอให้ สธ.ยอมรับการทำงานคณะกรรมการแก้ปัญหาโรงพยาบาลขาดทุน ชุดที่ นพ.ยุทธ โพธารามิก อดีตรองปลัด สธ. เป็นประธาน รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ชุดที่ ศ.อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เป็นประธาน และให้ สธ.ส่งหนังสือแก้คำสั่งที่เคยสั่งหน่วยงานในสังกัดไม่ให้ร่วมงานกับ สปสช.ก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ตาม สธ.ปฏิเสธที่จะลงนามในเอ็มโอยูดังกล่าว และร่างฉบับของตัวเองขึ้นมาอีก 1 ชุด ซึ่งปฏิเสธข้อเรียกร้องของ สปสช.เช่นกัน ทั้งสองหน่วยงานจึงส่งเอ็มโอยูฉบับของตัวเองไปให้ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ. กลับไปตัดสินใจต่อไป ล่าสุดยังคงไม่มีปฏิกิริยาใดๆ ออกมา แต่แหล่งข่าวภายใน 2 หน่วยงาน ระบุว่า ขั้นตอนการเจรจาของทั้งสองหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว คงไม่มีการเจรจาอีก

ขณะเดียวกัน ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และสมาคมหมออนามัย ได้ส่งข้อความเชิญสาธารณสุขอำเภอและผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุกจังหวัด รวมตัวกันที่ สธ. เพื่อปกป้อง นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ. ในวันที่ 24 ก.พ. ซึ่งเป็นวันเดียวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี ท่ามกลางกระแสข่าวการปลด นพ.ณรงค์ ออกจากตำแหน่ง โดยในหนังสือระบุว่า เป็นการนัดประชุมปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558