ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาโรงพยาบาลชุมชน 120 เตียง 20 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย บริการโรคเฉพาะทางด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินรีเวช เด็ก กระดูก และวิสัญญี รับดูแลผู้ป่วยต่อจากโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก ประชาชนเข้าถึงได้เร็วและใกล้บ้านขึ้น ลดการส่งต่อไปโรงพยาบาลใหญ่

วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2558) ที่โรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล 84,000 กองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ทรงพระชนมายุ 84 พรรษา 5 ธันวามหาราช เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลชัยบาดาล และเปิดอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ ขนาด 3 ชั้น ซึ่งสร้างทดแทนอาคารหลังเก่าใช้มานานกว่า 30 ปี งบประมาณ 77 ล้านบาทเศษ และเปิดบริการอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่กลางปี 2557 โดยเป็นแผนกบริการผู้ป่วยนอก ห้องผ่าตัด ห้องคลอด สำนักงานทางการแพทย์

นพ.ณรงค์ ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ปฏิรูประบบบริการแบ่งเป็นเขตสุขภาพทั้งหมด 13 เขตรวมกทม. แต่ละเขตประกอบด้วย 4-8 จังหวัด ดูแลประชาชนประมาณ 3-5 ล้านคน ใช้ระบบบริหารจัดการและจัดบริการ โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในเขตพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งงบประมาณ เตียงรับผู้ป่วย มีการกระจายบุคลากรให้เหมาะสมกับท้องถิ่น ให้บริการแบบไร้รอยต่อ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ใกล้บ้าน ได้วางแผนการพัฒนาระบบบริการในระยะ 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2555 - 2559 ดูแลรักษาประชาชน ตั้งแต่การเจ็บป่วยเล็กน้อยไปจนถึงโรคที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงหรือแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ขณะนี้งานมีความคืบหน้ามาก ประชาชนที่เจ็บป่วยทั้งโรคทั่วไป โรคมะเร็ง อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉินเช่นโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน ได้รับบริการรวดเร็วและใกล้บ้านขึ้น ไม่ต้องเดินทางไปรักษาในกทม.เหมือนที่ผ่านมา

แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบขณะนี้คือ โรงพยาบาลจังหวัดมีความแออัดมาก ประชาชนต้องรอคิวรักษานานและอยู่ไกลบ้าน ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กระทรวงสาธารณสุข ได้วางแผนพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ 120 เตียงขึ้นไป ซึ่งทั่วประเทศมี 20 แห่ง กระจายในทุกเขตสุขภาพ ให้มีศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย มีแพทย์เฉพาะทาง 6 สาขาหลัก ได้แก่ อายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินรีเวช เด็ก กระดูก และวิสัญญี สาขาละอย่างน้อย 2 คน มีห้องผ่าตัด ห้องคลอด หอผู้ป่วยหนัก ห้องปฏิบัติการและห้องเอกซเรย์ เพื่อประกอบการวินิจฉัยรักษาของแพทย์เฉพาะทาง รองรับผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กในพื้นที่ ลดการส่งต่อไปโรงพยาบาลจังหวัด และสนับสนุนการทำงานของทีมหมอครอบครัวของแต่ละอำเภอ

นพ.ประดิษฐ์ ธนาเดชากุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบาดาล กล่าวว่า โรงพยาบาลชัยบาดาล อยู่ในเขตสุขภาพที่ 4 ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และนครนายก มีขนาด 150 เตียง แต่ให้บริการจริง 154 เตียง ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ ในด้านศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ศูนย์ดูแลมารดาทารกและผู้ป่วยทารกวิกฤต ความเชี่ยวชาญด้านจักษุ ด้านโรคไต และโรคหลอดเลือดหัวใจ ให้บริการในอำเภอชัยบาดาล และรับส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนใน 5 อำเภอ ได้แก่ ลำสนธิ ท่าหลวง สระโบสถ์ โคกเจริญ และพัฒนานิคม รวมทั้งเขตรอยต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกลจากอำเภอเมืองถึง 100 กิโลเมตร โดยการจัดทอดผ้าป่าครั้งนี้ จะเป็นการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำเงินที่ได้จากการบริจาคไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลชัยบาดาล ประจำห้องผ่าตัดอุบัติเหตุฉุกเฉิน ห้องผ่าตัดตา และห้องผ่าตัดด้านศัลยกรรม รวมทั้งเครื่องช่วยหายใจเด็กและเครื่องติดตามการเต้นของหัวใจเด็กในหอผู้ป่วยไอซียูเด็ก