อภ.สำรองยารักษาไข้หวัดใหญ่ 1 ล้านแคปซูล

Tue, 2015-03-03 19:25 -- hfocus
Print this pagePrint this page

อภ.พร้อมรับมือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 และ สายพันธุ์ H3N2 โดยเตรียมยาโอเซลทามิเวียร์ไว้จำนวน 1 ล้านแคปซูล พร้อมสำรองวัตถุดิบผลิตเพิ่มทันทีอีก 30 ล้านแคปซูล รวมถึงหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ และเจลล้างมืออนามัย กรณีฉุกเฉินพร้อมจัดส่งให้โรงพยาบาลได้ทันที

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญพบว่าขณะนี้ยังมีการระบาดของโรคไข้หวัด 2009 สายพันธุ์ H1N1 และไข้หวัด 2009 สายพันธุ์ H3N2 จากสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อลดอาการรุนแรง และการเสียชีวิตจากโรค กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีคำแนะนำให้แพทย์ผู้ทำการรักษา หากตรวจพบผู้ป่วยให้แพทย์ทำการรักษาโดยให้ยาโอเซลทามิเวียร์ทันที         

นพ.นพพร กล่าวต่อว่า ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ดังกล่าวอภ.จึงได้เตรียมผลิตยารักษาไข้หวัดใหญ่สายพันใหม่โอเซลทามิเวียร์ ซึ่งเป็นยาที่นักวิชาการยืนยันว่า มีสรรพคุณรักษาไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์  H1N1 และสายพันธุ์ H3N2ได้โดยขนาด75 mg สำรองไว้จำนวน 1 ล้านแคปซูล รองรับผู้ป่วยได้ 100,000 คน โดยผู้ป่วย 1 ราย ต้องรับประทานยาวันละ 2 แคปซูลเป็นระยะเวลา 5 วัน รวมทั้งได้สำรองวัตถุดิบ เพื่อผลิตยาดังกล่าวไว้อย่างเพียงพอ หากเกิดการระบาด โดยองค์การฯจะสามารถผลิตได้ 1 ล้าน แคปซูลภายใน 2 สัปดาห์และพร้อมกระจายยาให้สถานพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ภายใน 12 ชั่วโมง ส่วนในภูมิภาคจะส่งให้ได้ภายใน 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ อภ.ยังได้เตรียมความพร้อมในส่วนของวัสดุทางการแพทย์ที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจากการสัมผัส อาทิ หน้ากากอนามัย ถุงมือ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและเจลล้างมืออนามัย ไว้พร้อมเช่นกัน สามารถติดต่อได้ในทันที อภ.ยังได้มีการผลิตยารักษาไข้หวัดใหญ่โอเซลทามิเวียร์สำหรับเด็ก จำนวนอีก 2 ขนาด ประกอบด้วย ขนาด 30 mgและขนาด 45 mg สำรองไว้อย่างเพียงพอสำหรับวิธีการรับประทานยาดังกล่าวนั้น เด็กอายุ 1-12 ปี น้ำหนักตัวต่ำกว่าหรือเท่ากับ 15 กิโลกรัม รับประทานครั้งละ 30 mg วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน เด็กน้ำหนักตัวมากกว่า 15 กิโลกรัม – 23 กิโลกรัม รับประทานครั้งละ 45 mg วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน เด็กน้ำหนักตัวมากกว่า 23 กิโลกรัม – 40 กิโลกรัม รับประทานครั้งละ 60 mg วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน เด็กน้ำหนักตัวมากกว่า 40 กิโลกรัม รับประทานครั้งละ 75 mg วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน

“ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า องค์การฯสามารถจัดเตรียมยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษา   และสำรองวัตถุดิบไว้รองรับอย่างเพียงพอและทั่วถึง หากมีความจำเป็นต้องการใช้อย่างเร่งด่วนก็สามารถผลิตได้ในทันที” ผอ.อภ.กล่าว