ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บอร์ดสวรส.เลือก ‘นพ.พีรพล’ รองเลขาธิการ สปสช.เป็นผอ.สวรส.คนใหม่ จากผู้สมัคร 2 คน 'นพ.สัมฤทธิ์' รองเลขาธิการ สปสช. รอประกาศอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้ ก่อนส่งเรื่องให้ ครม.เห็นชอบต่อไป ภารกิจท้าทาย นพ.พีรพล คือการเปลี่ยนผ่าน สวรส.เป็น สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ สานต่อแนวคิด 'รมช.สมศักดิ์' ที่มีเสียงคัดค้านจากฝ่ายที่เห็นต่างในขณะนี้

นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์

24 มี.ค.58 มีรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(บอร์ดสวรส.) เมื่อวันที่ 22 มี.ค.ที่ผ่านมา บอร์ด สวรส.มีมติเลือก นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ รองเลขาธิการ สปสช.ให้เป็น ผอ.สวรส.คนใหม่ ซึ่งหลังจากนี้จะต้องมีประกาศจากบอร์ดสวรส. และส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อเป็นมติเห็นชอบก่อน

ทั้งนี้ ตำแหน่ง ผอ.สวรส.นั้น ได้ประกาศรับสมัครไปเมื่อวันที่ 9-27 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยเป็นการดำเนินการหลังจากมติบอร์ดสวรส.เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.57 มีคำสั่งเลิกจ้าง ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผอ.สวรส.ขณะนั้น ในข้อหาไม่ปฏิบัติตามข้อ 6 ในสัญญาจ้าง ซึ่งบอร์ด สวรส.ได้แต่งตั้งให้ นพ.ภูษิต ประคองสาย ผอ.สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ให้เป็นรักษาการ ผอ.สวรส.ไปพลางก่อน ระหว่างที่มีการสรรหา ผอ.สวรส.คนใหม่เรียบร้อยแล้ว

โดยในภายหลังได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือก ผอ.สวรส.โดยมี นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ บอร์ดสวรส.เป็นประธาน  

มีผู้สมัคร 2 คน ตามประกาศ สวรส.เมื่อวันที่ 5 มี.ค.58 คือ นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ และ นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ ซึ่งต่างเป็นรองเลขาธิการ สปสช.ทั้ง 2 คน โดย นพ.พีรพลนั้น เติบโตจากตำแหน่ง ผอ.สปสช.เขต 13 กทม. ก่อนจะขึ้นเป็นผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. และดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ สปสช.ซึ่งถือเป็นตำแหน่งสูงสุดในส่วนเจ้าหน้าที่ประจำ (ตำแหน่งเลขาธิการต้องผ่านการสรรหา และไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ประจำ)

ขณะที่ นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ นั้น เคยทำงานในสปสช.ในระยะก่อตั้งเป็นระยะเวลาสั้นๆ ก่อนที่จะไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.)ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือสถาบันของ สวรส. ก่อนจะกลับมาเป็นรองเลขาธิการ สปสช.เมื่อครั้งที่บอร์ดสปสช.เห็นชอบให้เพิ่มตำแหน่งรองเลขาธิการสปสช.อีก 2 ตำแหน่ง จากเดิมที่ สปสช.จะมีรองเลขาธิการเพียง 3 คนเท่านั้น ซึ่ง ณ เวลานั้น ถูกมองว่าเป็นคนของการเมืองยุคนั้น อย่างไรก็ตาม นพ.สัมฤทธิ์ ก็ถือเป็นเครือข่ายเดียวกับสายแพทย์ชนบท ส่วน นพ.พีรพลนั้น ก่อนจะมาเป็น ผอ.สปสช.เขต 13 กทม.นั้น ดำรงตำแหน่งเป็น นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.นครสวรรค์ ซึ่งภารกิจที่สำคัญของ นพ.พีรพล ต่อจากนี้ที่น่าจับตาคือ การรับหน้าที่เป็นหัวขบวนการเปลี่ยนผ่าน สวรส.เป็นสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ ซึ่งจะมีงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็นพันล้านบาท ที่ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สธ.กำลังเดินหน้า ท่ามกลางเสียงคัดค้านส่วนหนึ่งจากกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยในขณะนี้