สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์

 • สวรส.พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายดูแลสุขภาพประชากรข้ามชาติ ทั้งการอภิบาลระบบ, ระบบบริการและกำลังคน, ระบบการเงินการคลังและประกันสุขภาพ เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็นอย่างมีคุณภาพ
  2019-11-23 15:56
 • ไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้นโยบายส่งเสริมและพัฒนาระบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยมีความสำคัญ หลายปีที่ผ่านมา ระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หรือ Long-term care ที่หลายคนคุ้นหู กำลังได้รับความสนใจและจับตามอง โดยเฉพาะนับตั้งแต่มีความคืบหน้าของการสนับสนุนงานจากกองทุนสุขภาพตำบล
  2018-10-26 12:02
 • ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างกลุ่มประเทศในยุโรป คือ สหราชอาณาจักร เยอรมันนี กลุ่มประเทศนอร์ดิก (เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอรเวย์ และสวีเดน) กลุ่มประเทศในแถบอเมริกาเหนือ คือ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา และกลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิก คือ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ และออสเตรเลีย ล้วนมีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเป็นระบบพื้นฐานของสังคมในการดูแลสุขภาพของประชากร
  2018-02-07 12:16
 • ผลวิจัยชี้ “ประชากรกลุ่มเปราะบาง” คนไทยที่ถูกลืมในระบบสุขภาพ ทั้งกลุ่มคนชายแดน คนไร้สัญชาติ ผู้ต้องขัง ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ผู้พิการ ระบุปัจจุบันเน้นลดเหลื่อมล้ำระหว่างกองทุน แต่ยังไม่เน้นการดูแลประชากรเปราะบางที่แฝงในแต่ละกองทุน แนะพัฒนาระบบตอบสนองประชากรกลุ่มนี้ ให้สิทธิที่เข้าถึงมีคุณภาพและเป็นธรรม
  2017-01-31 19:37
 • รมช.สมศักดิ์ ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพงแล้ว นพ.ศุภชัย เป็นประธาน รองประธานคือ รองปลัด สธ. และอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดึง นพ.ไพบูลย์ จากรามาธิบดี นพ.สัมฤทธิ์ รองเลขาธิการ สปสช. และ นพ.ถาวร ผอ.สวปก. ร่วมเป็นกรรมการ ตีกรอบ 1 เดือนแก้ปัญหา
  2015-05-26 18:52
 • บอร์ด สวรส.เลือก ‘นพ.พีรพล’ รองเลขาธิการ สปสช.เป็นผอ.สวรส.คนใหม่ จากผู้สมัคร 2 คน 'นพ.สัมฤทธิ์' รองเลขาธิการ สปสช. รอประกาศอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้ ก่อนส่งเรื่องให้ ครม.เห็นชอบต่อไป ภารกิจท้าทาย นพ.พีรพล คือการเปลี่ยนผ่าน สวรส.เป็น สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ สานต่อแนวคิด 'รมช.สมศักดิ์' ที่มีเสียงคัดค้านจากฝ่ายที่เห็นต่างในขณะนี้
  2015-03-24 19:43
 • รมช.สธ.ลุยเคลื่อนระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ชูโมเดล “ทีมหมอครอบครัว” จับมือ 5 กระทรวงหลัก ปี 58 เน้นดูแลผู้สูงอายุป่วยติดเตียง 
  2014-12-15 19:36
 • หลายคนเป็นต้องส่ายหัวทุกครั้งเมื่อได้ยินหรือข้องแวะกับ “งานวิจัย” แม้จะทราบดีว่าข้อมูล สถิติ กรอบการศึกษาโดยอ้างอิงหลักวิชาการจะนำมาซึ่ง “ต้นทาง” ที่แท้จริงของปัญหา นั่นเพราะ “ภาพจำ” เกี่ยวกับงานวิจัยส่วนใหญ่ไม่เป็นที่น่าประทับใจ นอกจากจะรุงรังเต็มไปด้วยข้อมูลที่ยากจะเข้าใจแล้ว ยังดูเหมือนเป็น “ของสูง” ที่ไกลเกินเอื้อม ... ไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะจับต้องได้ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว “งานวิจัย” เปรียบดั่งศาสตราวุธทรงอานุภาพ สามารถ “เจาะเกราะ” แทงทะลุได้ทุกปัญหา
  2014-11-01 20:08
 • นับจากนี้ไปอีก 11 ปี คือในปี 68 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ ข้อมูลจากกระทรวงสธ. ประเมินไว้ว่า ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุกว่า 20% ของจำนวนประชากรทั้งหมดที่มีอยู่ประมาณ 6 ล้านคน และมีผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงมากเกือบ 15% ของผู้สูงอายุทั้งหมด หรือกว่าประมาณ 1 ล้านคน ระยะเวลา 11 ปี กับความพร้อมของระบบสุขภาพในการตั้งรับ อาจเรียกได้ว่า “สุ่มเสี่ยง” มีแนวโน้มที่จะล้มเหลว นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ในห้วงเวลาที่ขนาบใกล้เข้ามาเรื่อยๆ
  2014-10-26 21:34
 • จากงานประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” จัดโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เสนอแนวทางงานวิจัยสุขภาพของประเทศไทย เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในอนาคต 
  2014-09-11 20:12
 • “หมอสมศักดิ์” รมช.สธ.ป้ายแดง แสดงวิสัยทัศน์ปฏิรูประบบสุขภาพ ชี้ความขัดแย้งระบบสาธารณสุขไม่ใช่เรื่องใหม่ แม้ไม่มั่นใจ แต่ตั้งใจแก้ไขปัญหา ระบุความเห็นต่างคือจุดแข็งของระบบสุขภาพไทย เผยเหตุตัดสินใจรับตำแหน่งเพราะเป็นโอกาสทำประโยชน์ให้ประเทศได้ แม้เคยแสดงจุดยืนไม่เอารัฐประหาร ด้าน “กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ” ฝาก รมช.สธ. คนใหม่เดินหน้าปฏิรูประบบสุขภาพยุค 2 ลดความเหลื่อมล้ำ
  2014-09-05 16:49
 •  กรุงเทพธุรกิจ - ภายหลังจากที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ร่วมกับกรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม จัดทำโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาฟรีทุกโรงพยาบาล โดยมี สปสช.เป็นเคลียร์ลิ่งเฮ้าส์ ที่ผ่านมายังพบว่ามีปัญหาประชาชนไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้จริง
  2014-03-10 12:01

Pages