ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 กรุงเทพธุรกิจ - ภายหลังจากที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ร่วมกับกรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม จัดทำโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาฟรีทุกโรงพยาบาล โดยมี สปสช.เป็นเคลียร์ลิ่งเฮ้าส์ ที่ผ่านมายังพบว่ามีปัญหาประชาชนไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้จริง

นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กล่าวถึงความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวว่า ขณะนี้ สปสช.ได้จัดทำระเบียบใหม่ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาฟรี ในหลายๆ ประเด็นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากเสนอไปยังคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทางคณะกรรมการก็ได้ผ่านความเห็นชอบแล้วเช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากปัญหาเรื่องสถานการณ์ทางการเมือง จึงทำให้ยังติดขัดในเรื่องการประกาศใช้ เนื่องจากจะต้องส่งเรื่องเข้าไปยัง ครม.เพื่อลงมติเห็นชอบก่อน จึงยังไม่แน่ชัดว่าจะสามารถประกาศใช้ระเบียบใหม่ได้เมื่อใด ทั้งนี้แต่เดิมคาดว่าจะประกาศได้ช่วงเดือน เม.ย. 2557

สำหรับระเบียบใหม่ที่ได้มีการทบทวนแก้ไขไปแล้วนั้น ได้แก่ 1.ความชัดเจนในเรื่องของการจ่ายเงินจากส่วนกลางให้กับทางโรงพยาบาล 2.การให้ทุกกองทุนคงการจ่ายเงินกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินไว้ เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างแต่ละกองทุนจนทำให้ผู้ประกันตนเสียสิทธิ 3.ระบบหลักประกันให้กับทางโรงพยาบาลว่าเมื่อให้บริการรักษาแล้ว สปสช.จะดำเนินการจ่ายเงินให้อย่างแน่นอน และ 4.การปรับอัตราการจ่ายเงินให้มีความสอดคล้องการรักษามากยิ่งขึ้น

นพ.สัมฤทธิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องของการปรับนิยามเจ็บป่วยฉุกเฉิน ทราบว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการสั่งการให้กองประกอบโรคศิลป์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทำการออกระเบียบลูก พ.ร.บ.สถานพยาบาล ซึ่งกำหนดให้เป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลในการให้บริการผู้ป่วย โดยห้ามเรียกเก็บเงินกับคนไข้ แต่เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองยังไม่นิ่ง ก็คาดว่าน่าจะเจอปัญหาเดียวกันกับการประกาศใช้ระเบียบใหม่

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ   วันที่ 10 มีนาคม 2557