ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 8 ต.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งที่ 39/2556 ซึ่งมี พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง รักษาการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม ว่า ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยและค่าบริการทางการแพทย์เพิ่มเติม  3 ราย ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้

1.พล.อ.สหชาติ พิพิธกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสาธารณสุข 2.นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลังสุขภาพ 3.นายวิษณุ ธรรมลิขิตกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค.56  เป็นต้นไป ไป