‘รก.ปลัด.สธ.’ ลงนามตั้ง 3 สาธารณสุขนิเทศก์แล้ว

Thu, 2015-04-23 15:53 -- hfocus
Print this pagePrint this page

‘นพ.สุรเชษฐ์’ ลงนามคำสั่งกระทรวง สธ.แต่งตั้ง 3 สาธารณสุขนิเทศก์ ในตำแหน่งที่ว่างแล้ว ตามโผเดิมของปลัด สธ. คือ นพ.บุญชัย นพ.สสจ.พิจิตร เป็น สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 2 นพ.ประวิ นพ.สสจ.ศรีสะเกษ เป็นสาธารณสุขนิเทศก์ เขต 3 ส่วน นพ.อภิชาติ ผอ.สถาบันพระบรมราชชนก ที่เป็น สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 1 เป็นชื่อใหม่ แทน นพ.ไพศาล นพ.สสจ.เชียงใหม่ ที่เคยถูกวางตัวไว้

23 เม.ย.58 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) รักษาราชการแทนปลัด สธ. ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 654/2558 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง ดังนี้

นพ.อภิชาติ รอดสม

1.นพ.อภิชาติ รอดสม จาก ผอ.สถาบันพระบรมราชชนก รักษาการในตำแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 1

นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์

2.นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ นพ.สสจ.พิจิตร รักษาการในตำแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 3

นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์ 

3.นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์ นพ.สสจ.ศรีสะเกษ รักษาการในตำแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 10

ซึ่งทั้ง 3 เขตนั้น เป็นเขตที่ยังไม่มีสาธารณสุขนิเทศก์ อันเนื่องมาจากผลของการที่ยังไม่สามารถตั้งผู้ตรวจราชการได้ 2 ตำแหน่งที่ค้างคามาตั้งแต่ปลายปีงบประมาณ 2557 นั่นเอง โดย นพ.บุญชัย และ นพ.ประวิ เป็นรายชื่อเดิมที่ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ.เคยวางตัวไว้มาก่อน ขณะที่ นพ.อภิชาตินั้น เป็นรายชื่อใหม่ที่มาแทน นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นพ.สสจ.เชียงใหม่ ที่ปลัด สธ.เคยวางตัวไว้ให้ขึ้นในตำแหน่งนี้

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม