ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นสพ.มติชน : โผแต่งตั้ง 'รองปลัด สธ.' 4 ตำแหน่งสะดุด ครม.ตีกลับไปพิจารณาใหม่ เหตุรายชื่อไม่ลงตัว ด้านที่ปรึกษา สพศท.ยัน 'ธีรพล-วิศิษฎ์-สมศักดิ์-ประนอม' เหมาะสม ขับเคลื่อนงานได้

นสพ.มติชน : ความคืบหน้ากรณี นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ปรับโครงสร้างการบริหารองค์กรครั้งใหญ่เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ โดยมีแผนปรับเปลี่ยนตัวบุคคลในตำแหน่งรองปลัด สธ.และอธิบดีกรมต่างๆ ซึ่งล่าสุดได้จัดทำรายชื่อข้าราชการระดับสูงในสังกัด สธ.เพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองปลัด สธ.แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 4 คน เสนอให้ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการ สธ.นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบนั้น

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวมติชนรายงานว่า ในการประชุม ครม.รัฐมนตรีว่าการ สธ.ได้เตรียมเสนอในวาระจรนำรายชื่อผู้ตรวจราชการ สธ. 4 ใน 6 คน แต่งตั้งเป็นรองปลัด สธ.แทน นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ที่ลาออกไปดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส่วนอีก 3 คน คือ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ นพ.อำนวย กาจีนะ และ นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ จะขยับไปเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรค กรมอนามัย และกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แต่ปรากฏว่า ครม.ยังไม่มีการพิจารณารายชื่อดังกล่าว

ทั้งนี้ บรรดาข้าราชการใน สธ.ต่างจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์กันว่า มีการแจ้งให้รัฐมนตรีว่าการ สธ.นำรายชื่อกลับไปพิจารณาใหม่ และสาเหตุที่ ครม.ยังไม่พิจารณารายชื่อที่เสนอ เพราะมีคำสั่งจากการเมืองระดับใหญ่ให้ระงับการพิจารณาเพื่อให้นำไปพิจารณาใหม่ก่อนเสนอเข้า ครม.ในการประชุมนัดถัดไป โดยที่เป็นปัญหาเนื่องจากตำแหน่งรองปลัด สธ.ทั้ง 4 คน ยังไม่ลงตัว สำหรับรายชื่อข้าราชการระดับผู้ตรวจราชการ สธ. 6 คน ประกอบด้วย นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ พญ.ประนอม คำเที่ยง นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย และ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย

ด้าน นพ.โสภณ เปิดเผยว่า ได้ส่งรายชื่อทั้งหมดให้แก่รัฐมนตรีว่าการ สธ.แล้ว ส่วนจะมีการเสนอ ครม.พิจารณาอีกครั้งเมื่อใด ยังไม่ทราบ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของรัฐมนตรีว่าการ สธ.และ ครม.ที่จะพิจารณา

ขณะที่ พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ ที่ปรึกษาสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป (สพศท.) กล่าวว่า รู้สึกแปลกใจเพราะเหตุใดจึงไม่มีการแต่งตั้งรองปลัด สธ. ทั้งๆ ที่เข้าปีงบประมาณใหม่ จึงไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะมีการสกัดกั้นหรือวิ่งเต้นเรื่องตำแหน่งหรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยรายชื่อแคนดิเดตรองปลัด สธ. ซึ่งมองว่าหากเป็น นพ.ธีรพล นพ.วิศิษฎ์ นพ.สมศักดิ์ และ พญ.ประนอม เชื่อว่าจะทำให้งานต่างๆ ขับเคลื่อนไปได้ดี แต่หากเปลี่ยนคนก็ต้องดูว่าเป็นใคร เรื่องนี้ ปลัด สธ.จะต้องตัดสินใจด้วยความกล้าหาญ หากจะมีการปรับเปลี่ยนขอให้ยึดคนที่ทำงานจริง ไม่ใช่วิ่งเต้นกันมา

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 7 ตุลาคม 2558