จี้รัฐบาลทบทวนสร้างโรงงานยาสูบใหม่ 1.5 หมื่นล้านบาท

Tue, 2015-04-28 12:09 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นสพ.ไทยโพสต์ : เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงค้านมติ ครม.อนุมัติ ก.คลังสร้างโรงงานยาสูบแห่งใหม่ 1.5 หมื่นล้านบาท แจงเป็นเรื่องน่าเศร้าใจที่รัฐบาลตัดสินใจเช่นนี้ ที่ผ่านมาไม่เคยมีรัฐาลไหนให้ความเห็นชอบ แม้โรงงานยาสูบจะเสนอกับทุกรัฐบาล ชี้จะสร้างผลกระทบกับสุขภาพคนไทยอย่างมาก

นสพ.ไทยโพสต์ : นายคำรณ ชูเดชา ที่ปรึกษาเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง แกนนำคนสำคัญในการผลักดัน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 กล่าวถึงกรณีมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังสร้างโรงงานยาสูบแห่งใหม่ ด้วยงบประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาทว่า ที่ผ่านมาภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ และกระทรวงสาธารณสุข พยายามผลักดันร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ที่มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากภัยบุหรี่ และข้อสำคัญคือการปกป้องเด็กและเยาวชน การตั้งโรงงานยาสูบจึงเป็นเหมือนเหรียญสองด้านที่มีเจตนารมณ์ต่างกันอย่างสิ้นเชิง เพราะต้องไม่ลืมว่าเด็กและเยาวชนไทย ตอนนี้สูบบุหรี่มากกว่า 1.6 ล้านคน และเด็กที่ติดบุหรี่มีความเสี่ยงนำไปสู่ยาเสพติดชนิดอื่นอีก 10 เท่า

"เป็นเรื่องน่าเศร้าใจที่รัฐบาลชุดนี้กลับเลือกที่จะให้ความสำคัญกับการสร้างโรงงานยาสูบแห่งใหม่อย่างรวดเร็ว ทั้งที่โรงงานยาสูบพยายามเสนอเรื่องนี้กับทุกรัฐบาล แต่ก็ไม่มีรัฐบาลไหนให้ความเห็นชอบ แต่รัฐบาลปัจจุบันกลับเลือกที่จะทำในสิ่งที่ตรงกันข้าม ทุกวันนี้มีคนไทยเสียชีวิตจากบุหรี่มากกว่า 50,000 คนต่อปี ยังไม่นับรวมคนป่วย และผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพอีกมหาศาล ซึ่งเมื่อคิดเป็นมูลค่าที่รัฐต้องจ่าย รวมทั้งการเสียโอกาสสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 52,000 ล้านบาทต่อปี" นายคำรณกล่าว

ที่ปรึกษาเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง กล่าวด้วยว่า อยากขอร้องบริษัทยาสูบข้ามชาติให้ยุติการแทรกแซง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ขอให้ยุติการจัดตั้งนอมินีออกมาเคลื่อนไหว อ้างกระทบชาวไร่ยาสูบ และผู้ค้ารายย่อย เพราะเป็นการบิดเบือนข้อมูล และเป็นไปเพื่อรักษา ประโยชน์ของอุตสาห กรรมยาสูบทั้งสิ้น.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 27 เมษายน 2558