ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นสพ.คมชัดลึก : คตร.ตั้ง 3 ข้อสงสัย สปสช. "บริหารจัดการเงิน- ใช้เงินค่าเสื่อม-งบส่งเสริมวิชาการจากอภ."  พร้อมเร่งแจงข้อทักท้วงภายใน 15 มิ.ย.นี้ ด้านผู้ร้องข้องใจอำนาจตั้งกรรมการของ รมว.สธ. เกรงเข้าข่ายฟอกผิดตัวเอง จี้ตั้งคนนอก

นสพ.คมชัดลึก : ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ.) กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เตรียมรายงานนายกรัฐมนตรีถึงผลการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่พบการใช้เงินผิดประเภทและให้ดำเนินการแก้ไข ว่า คตร.มอบให้ สปสช.ชี้แจงและเสนอกลับ คตร.ภายในวันที่ 15 มิ.ย.นี้ 3 ประเด็น ได้แก่ 1.อำนาจหน้าที่ของสปสช. ในเรื่องการบริหาร จัดการเงินถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งนายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อพิจารณาเรื่องนี้

2.งบค่าเสื่อม ซึ่งเป็นงบในการซ่อมแซม บำรุงอาคาร เครื่องมือแพทย์ ครุภัณฑ์ต่างๆ ใช้จ่ายงบตรงตามเกณฑ์หรือไม่ และมีความเหมาะสม หรือไม่อย่างไร และ 3.กรณีงบขององค์การเภสัชกรรม (อภ.) ซึ่งมอบให้สปสช. จัดสรรให้สถานพยาบาลในสังกัดทำการส่งเสริมวิชาการต่างๆ ทางคตร.มองว่าการใช้งบดังกล่าวถูกต้องหรือไม่

ด้าน พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ ที่ปรึกษาสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (สพศท.) ในฐานะผู้ร้องต่อ คตร. กล่าวว่า ขอตั้งคำถามใน 3 ประเด็น คือ 1.ทำไม คตร.ถึงไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ตนในฐานะผู้ร้องเรื่องนี้ทราบด้วย 2.คนที่รับผลการตรวจสอบ สปสช.จาก คตร.คือ รมว.สธ.ทำไมต้องปกปิดให้เรื่องนี้เป็นความลับ และ 3.รมว.สธ.แม้จะเป็นประธานบอร์ด สปสช. แต่มีอำนาจข้อไหนที่จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาตามข้อเสนอแนะของ คตร.

"ขอถามว่า รมว.สธ.และ เลขาฯสปสช.มีอำนาจอะไรในการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาฟอกผิด เรื่องนี้ คตร.ที่เป็นหน่วยงานกลางเป็นผู้เข้ามาตรวจสอบ เพราะฉะนั้นคณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นมาพิจารณาตามข้อเสนอแนะของ คตร.ก็ต้องเป็นคณะกรรมการจากหน่วยงานกลางเหมือนกัน ไม่ใช่ตั้งคนภายใน สปสช.หรือ สธ."

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันที่ 4 มิถุนายน 2558