ยัน ก.พ.ไม่ได้ยกเลิกบรรจุ ขรก.รอบ 3 คาดหลังประชุม คปร.25 มิ.ย.จะเสนอเข้า ครม.ในสัปดาห์ต่อไป

Sun, 2015-06-14 14:26 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รก.ปลัดสธ.ยัน ก.พ.ไม่ได้ยกเลิกบรรจุ ขรก.รอบ 3 คาดหลังประชุม คปร. 25 มิ.ย.นี้ จะเสนอเข้า ครม.ในสัปดาห์ต่อไป และบรรจุต่อได้ใน 1 เดือน ส่วนบรรจุ นวก.สธ.-จพ.สธ.นั้น สธ.ไม่เห็นด้วยกับมติ ก.พ.ทำหนังสือให้พิจารณาใหม่แล้ว เผยทาง ก.พ.กำลังเสนอให้ยกเว้นสำหรับบรรจุรอบ 3 โดยให้ใช้เกณฑ์เดิมไปก่อน

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.58 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รักษาการปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ตอบคำถามเรื่องการบรรจุข้าราชการรอบ 3 และการบรรจุ นวก.สธ. และ จพ.สธ. ในกลุ่มไลน์ระดับผูบริหาร สธ. โดยยืนยันว่า ก.พ.ไม่ได้ยกเลิกบรรจุข้าราชการรอบที่ 3 ส่วนความคืบหน้านั้น ภายหลังจากประชุม คปร.ในวันที่ 25 มิ.ย.นี้แล้ว คาดว่าจะสามารถนำเสนอเข้า ครม.ได้ในสัปดาห์ต่อไป และบรรจุต่อได้ภายใน 1 เดือน ขณะที่การยกเลิกการเรียงคิวบรรจุ นวก.สธ. และ จพ.สธ.นั้น ยืนยันว่า สธ.ไม่เห็นด้วย และทำหนังสือให้ ก.พ.พิจารณาใหม่แล้ว ขณะนี้ทาง ก.พ.กำลังเสนอ คณะกรรมการใหญ่ของ ก.พ.ให้ยกเว้นสำหรับการบรรจุรอบ 3 นี้ให้ใช้เกณฑ์เดิมไปก่อน

รายละเอียดทั้งหมดมีดังนี้

“ข้อจริงจากเรื่องบรรจุรับราชการรอบ3

1) ก.พ. ไม่ได้ยกเลิกการบรรจุรอบ 3 ยังยืนยันมีการบรรจุรอบ 3

2) ขั้นตอนการบรรจุต้องผ่าน คปร. (คณะกรรมการปฏิรูปกำลังคนภาครัฐ) มีท่านรองนายกฯ วิษณุ เครืองาม เป็นประธาน ท่านเองไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างไร เดิมท่านนัดประชุม คปร.เดือนที่แล้ว (พ.ค.) แต่ติดการประชุมด่วนที่ท่านนายกฯ เรียกประชุม ครม.วาระพิเศษเรื่องรัฐธรรมนูญ เลยเลื่อนมา 8 มิ.ย.ทืผ่านมา และในที่ประชุมมีปมเล็กน้อย มีกรรมการท่านหนึ่งอาวุโสมาก มีข้อแม้ว่า กระทรวงยังบริการไม่ดี คนไข้แน่น ขอให้กระทรวงมารับปากก่อน ทั้งๆ ที่เรากระทรวงพยายามขอไปชี้แจงแต่ ก.พ.บอกว่าไม่ต้อง ไม่มีอะไรแล้ว ทาง ก.พ.ยอมรับหมดแล้วคงผ่านแน่

3) ท่าทีทาง ก.พ. จริงใจกับกระทรวง สธ. ว่าเราทำตามมติ ครม.เก่าและเขื่อนไขครบถ้วนแล้ว เห็นด้วยกับ สธ.

4) ผู้บริหารระดับสูง สธ. ทุกระดับ ทั้งประจำและการเมืองได้ประสานภายในมาโดยตลอด ทั้ง ก.พ. กพร.  คปร. และท่านรองนายกฯ วิษณุมาโดยตลอด

คาดว่าหลังประชุม คปร.วันที 25 มิ.ย. นี้ จะเข้า ครม ในสัปดาห์ต่อไป และบรรจุต่อได้ใน 1 เดือน

เรื่องบรรจุนวก.สธ.-จพง.สธ

1) กระทรวงก็ไม่เคยเห็นด้วยกับ ก.พ.และได้ทำหนังสือให้ ก.พ. พิจารณาใหม่แล้วให้การบรรจุ lot นี้ใช้เกณฑ์เดิมก่อน เพราะขั้นตอนการคัด เราทำแล้วตามธรรมภิบาลที่เคยทำกันมา

2) ทราบเป็นการภายในมาว่า ก.พ. เห็นใจ สธ.เราเพราะขั้นตอนต่างๆ ที่สธ.ทำ ทาง ก.พ.ทราบมาตลอด

3) ทาง ก.พ จะพยายามเสนอทางกรรมการ ก.พ.ใหญ่ให้ยกเว้นให้ สธ. บรรจุ รอบ 3 นี้ก่อน”

วันเดียวกัน นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการบรรจุข้าราชการใหม่ รอบ 3 ในปีงบประมาณ 2558 จำนวน 7,547 อัตรา โดยจะบรรจุข้าราชการใหม่จากลูกจ้างชั่วคราวที่มีอยู่ของกระทรวงสาธารณสุข วางแผนไว้ 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2556-2558 จำนวน 22,641 อัตรา เฉลี่ยบรรจุปีละ 7,547 อัตรา ขณะนี้เหลือการบรรจุรุ่นสุดท้าย อยู่ระหว่างขั้นตอนผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการปฏิรูปกำลังคนภาครัฐ หรือคปร. ที่มี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ตามระเบียบการบรรจุข้าราชการใหม่ คาดว่า คณะกรรมการปฏิรูปกำลังคนภาครัฐ จะนัดประชุมในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 นี้ ก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในสัปดาห์ต่อไป และบรรจุข้าราชการใหม่ได้ภายใน 1 เดือนหลังจากนั้น

“ยืนยัน ไม่ได้มีการยกเลิกการบรรจุข้าราชการรอบ 3 แน่นอน ผู้บริหารทั้งฝ่ายข้าราชการประจำและการเมือง มีการติดตามใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการปฏิรูปกำลังคนภาครัฐ ส่วนใหญ่เข้าใจและเห็นใจในภาระงานของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้บริการเพื่อประชาชน พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการบรรจุข้าราชใหม่ตามมติเดิมของคณะรัฐมนตรี” นพ.สุรเชษฐ์ กล่าว

สำหรับกรณีเรื่องบรรจุนักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การบรรจุนั้น กระทรวงสาธารณสุขไม่เห็นด้วย และได้ทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 หนังสือเลขที่ สธ 0201.033/12410 ขอให้ทบทวนการพิจารณาใหม่ เนื่องจากการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนของกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ตั้งแต่ปี 2551 มาโดยตลอด โดยเฉพาะการบรรจุข้าราชการใหม่รอบที่ 3 นี้ ขอยึดหลักเกณฑ์เดิมก่อน เนื่องจากเป็นมติคณะรัฐมนตรีและกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ดำเนินการคัดเลือกตามหลักธรรมาภิบาลแล้ว รวมทั้งเพื่อขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในชนบทที่ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการทำงานเพื่อประชาชนมาโดยตลอด