ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว สธ.เลื่อนชุมนุมที่ทำเนียบ 7 ก.ค.ไปก่อน หลังประชุมร่วมกับ ก.พ.เมื่อ 2 ก.ค.มีความคืบหน้า ก.พ.จะรีบดำเนินการโดยเร็วใน 3 สัปดาห์ ระบุให้เวลา 1 เดือน หากไม่คืบหน้า จะมีมาตรการต่อไป แจงหากมีการชุมนุมวันที่ 7 ก.ค.ของเครือข่ายหรือชมรมอื่นๆ เครือข่ายพยาบาลลูกจ้างฯ จะไม่รับผิดชอบในการกระทำดังกล่าว

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.58 เครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว กระทรวงสาธารณสุข ออกแถลงการณ์เรื่องขอเลื่อนกิจกรรมการชุมนุมของเครือข่าย โดยระบุว่า เครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว สภาการพยาบาล ได้ประชุมร่วมกับ มล.พัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการ ก.พ.เมื่อวันที่ 2 ก.ค.ได้ให้ข้อมูลและแจ้งความคืบหน้ากระบวนการบรรจุข้าราชการรอบ 3 และได้รับการยืนยันว่า จะรีบดำเนินการโดยเร็ว คาดว่าภายใน 3 สัปดาห์ และจะนำผลการประชุมครั้งนี้ เสนอต่อ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ต่อไป

ดังนั้นแกนนำเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว สธ.มีความเห็นร่วมกันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในฐานะเลขานุการ คปร.ได้ให้ความสำคัญและมีความจริงใจในการจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ รวมทั้งสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันอยู่ในภาวะไม่ปกติ มีการเคลื่อนไหวของบางกลุ่มที่อาจมีการแทรกแซง ผลประโยชน์ทับซ้อน อีกทั้งด้วยข้อจำกัดมาตรา 44 จึงมีมติขอเลื่อนกิจกรรมการชุมนุมเพื่อเรียกร้องการบรรจุของเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว สธ.ในวันที่ 7 ก.ค.58 เป็นต้น เพื่อให้มีผู้ส่วนเกี่ยวข้องได้ดำเนินการ และหากผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดภายใน 1 เดือน เครือข่ายพยาบาลวิชาชีพชลูกจ้างชั่วคราวฯ จะมีมาตรการและนัดหมายการชุมนุมหรือดำเนินการอย่างอื่นต่อไป

“และหากในวันที่ 7 ก.ค.58 ได้มีการชุมนุมหรือเคลื่อนไหวของเครือข่ายหรือชมรมอื่นๆ ทางเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวฯ จะไม่รับผิดชอบในการกระทำดังกล่าว”