ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สหภาพพยาบาลฯ ย้ายสถานที่ชุมนุม 7 ก.ค. นี้ จากหน้าทำเนียบรัฐบาลเป็นหน้ารัฐสภา หลังหมออำนวยร่อนหนังสือห้ามชุมนุมที่ทำเนียบ เผยทำเท่าที่ทำได้ ใครที่ยังไม่มา ก็จะแจ้งข่าวว่าไม่ต้องมา แต่ใครที่มาแล้วก็ทำกิจกรรมต่อไป เพราะเดือดร้อน ตั้งใจมาบอกให้ผู้ใหญ่รับรู้ปัญหา กำลังพิจารณาอาจไปทำกิจกรรมที่ สธ.แทน ชี้เมื่อห้ามไปทำเนียบ ก็ต้องแก้ปัญหาให้พยาบาลด้วย

น.ส.มัลลิกา ลุนจักร์ ประธานสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการชุมนุมในวันที่ 7 ก.ค. 2558 นี้เล็กน้อย จากเดิมที่นัดหมายชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาล เวลา 9.00 น. เพื่ออ่านแถลงการณ์และยื่นหนังสือเรียกร้องใน 5 ประเด็น ต่อนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ตลอดจนประธานคณะกรรมการเงินเดือนแห่งชาติ

อย่างไรก็ตาม ได้มีหนังสือลงนามโดย นพ.อำนวย กาจีนะ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แจ้งว่าขณะนี้สถานการณ์ไม่ปกติ และมีกฎหมายห้ามชุมนุมเกิน 5 คน จึงขอความร่วมมืองดการทำกิจกรรมหน้าทำเนียบรัฐบาล ดังนั้นทางสหภาพพยาบาลฯ จึงจะย้ายไปทำกิจกรรมที่หน้ารัฐสภาแทน แต่จะส่งตัวแทนไปยื่นข้อเรียกร้องที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาลแทน โดยไปกัน 4 คนเพื่อไม่ให้ขัดกับกฎหมาย

“เมื่อมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาแบบนี้ เราก็ทำเท่าที่ทำได้ ใครที่ยังไม่เดินทางมาก็จะแจ้งข่าวว่าไม่ต้องมา แต่ใครที่มาแล้วก็ยังทำกิจกรรมต่อไป เพราะคนเขาเดือดร้อน เขาตั้งใจจะมาบอกให้ผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้ปัญหา นอกจากนี้อาจพิจารณาไปทำกิจกรรมที่กระทรวงสธ.ด้วย เพราะเมื่อท่านห้ามไม่ให้ไปที่ทำเนียบ ท่านก็ต้องแก้ปัญหาให้เราด้วย”น.ส.มัลลิกา กล่าว

ทั้งนี้ ข้อเรียกร้องของสหภาพพยาบาลฯ มี 5 ข้อ ประกอบด้วย 1.การบรรจุพยาบาลวิชาชีพเป็นข้าราชการ เรียกร้อง คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เห็นชอบการบรรจุข้าราชการรอบ 3 โดยเร็ว

2.ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 3.สวัสดิการในการทำงาน สืบเนื่องจากพยาบาลได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข เสนอตั้งกองทุนทดแทน ให้รัฐจัดงบประมาณสมทบในฐานะนายจ้างแก่ข้าราชการและลูกจ้างภาครัฐให้เกิดความคุ้มครอง

4.ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ขอร้องทุกข์ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำเพดานเงินเดือนตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เป็นการเยียวยา สร้างขวัญกำลังใจ และแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างข้าราชการโดยเฉพาะตำแหน่งประเภทวิชาการ และ 5.การปรับโครงสร้างให้พยาบาลสามารถดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในหน่ยงานสาธารณสุขทุกระดับได้