ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“มัลลิกา” นำสหภาพพยาบาลยื่นหนังสือถึง สปช.ขอความเป็นธรรม 5 ข้อ หลังถูกสกัดไม่ให้ชุมนุมหน้าทำเนียบ พร้อมเชิญชวนแสดงสัญลักษณ์เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ facebook ริบบิ้นดำ คืนความสุขให้พยาบาล และถ่ายรูปติดริบบิ้นดำโพสต์ลง Social media gพื่อไว้อาลัยให้แก่ความทุกข์ของพยาบาล

เว็บไซต์แนวหน้ารายงานว่า เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 58 เวลา 10.40 น. ที่รัฐสภา น.ส. มัลลิกา ลุนจักร ประธานสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย พร้อมคณะพยาบาล เข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรม กับนายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เนื่องจากการทำงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาลและกฎหมายแรงงาน จึงขอเรียกร้องให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านเพดานเงินเดือน พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสร้างขวัญกำลังใจแก่พยาบาล ทั้งยังเสนอให้รัฐจัดงบประมาณเพื่อสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน โดยให้ข้าราชการได้รับสิทธิประโยชน์เฉพาะ กรณี ที่พยาบาลหรือบุคลากรสาธารณสุขเสียชีวิตหรือทุพพลภาพในขณะปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ยังขอรัฐบาลพิจารณาบรรจุพยาบาลวิชาชีพพนักงานกระทรวงและลูกจ้างชั่วคราวภายในเวลา 1 เดือนเพื่อลดอัตราการขาดแคลนบุคลากรด้านการพยาบาลรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความสามารถ

ด้านนายเกรียงไกร กล่าวว่า ตนอยากให้ไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลเพราะมีกระทรวงสาธารณสุขที่สามารถรับเรื่องดังกล่าวได้โดยตรงและขณะนี้มีมาตรา 44 อยู่ซึ่งคาดว่าสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ทันที

ขณะเดียวกัน Facebook/สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย ยังได้โพสต์ข้อความเชิญชวนพยาบาลเปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นรูปริบบิ้นดำ พร้อมกับข้อความคืนความสุขให้พยาบาล และติดริบบิ้นดำที่หน้าอกซ้าย พร้อมถ่ายภาพโพสต์ลง Social media โดยระบุว่าเพื่อไว้อาลัยแด่ความทุกข์ของพยาบาล ซึ่งเป็นปฏิกิริยาภายหลังจากมี นพ.อำนวย กาจีนะ รักษาการปลัด สธ.ห้ามไปชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาล โดยระบุว่า

เมื่อผู้บังคับบัญชาเห็นว่า สถานการณ์ บ้านเมืองยังไม่ปกติสุข ประกอบกับมีการให้คำมั่นครั้งที่ 3 ว่าจะดำเนินการแก้ปัญหาให้กับพยาบาลทั้งส่วนที่เป็นข้าราชการ และส่วนที่เป็นลูกจ้างภาครัฐ สหภาพพยาบาลจึงขอยุติการรวมตัวกันในครั้งนี้ แต่ผู้นำจะนำเรื่องร้องเรียนที่ยังไม่มีแนวทางแก้ไข ยื่นต่อผู้บริหารประเทศต่อไป 

ในการนี้เพื่อยืนยันปัญหาและการไม่ได้รับความเป็นธรรมในการทำงาน การประกอบวิชาชีพ ที่เราได้เผชิญมาช้านานจึงขอให้พี่น้องร่วมวิชาชีพ และลูกจ้างภาครัฐในสายอาชีพต่างๆโปรดแสดงสัญลักษณ์ ติดริบบิ้นดำที่อกเสื้อ ด้านซ้าย รวมกันถ่ายภาพ โพสต์ลงใน social media ทุกช่องทาง เพื่อจะบอกสังคม และท่านผู้ปกครองบ้านเมืองของเราว่า เราเดือดร้อนไร้ศักดิ์ศรีในการเป็นพลเมืองเพียงไร เราจะเชื่อฟังท่านอีกครั้งหนึ่ง เพื่อมิให้ มีผู้บังคับบัญชาในระดับจังหวัด ต้องเดือดร้อน

แม้ว่าเราจะชุมนุมโดยสงบเรียบร้อย มีแต่น้ำตาและความทุกข์เป็นอาวุธ ที่วิงวอนต่อผู้บริหารบ้านเมือง โปรดคืนความสุข ให้เรา ในฐานะพลเมืองไทย ซึ่งเชื่อฟัง และทุ่มเทกับงานเพื่อพิทักษ์รักษาชีวิตและสุขภาพของประชาชน จนเกินกำลัง เพราะขาดแคลน มากขึ้นๆในปัจจุบันนี้

พยาบาลไทย เดือดร้อน ทำงานทุ่มเทเพื่อพิทักษ์รักษาชีวิตและสุขภาพของประชาชน แต่เราไร้ศักดิ์ศรีการเป็นพลเมือง

มีเพียงความทุกข์และน้ำตาเป็นอาวุธ ที่จะวิงวอนผู้บริหารบ้านเมืองได้โปรด "คืนความสุขให้พยาบาล" มาร่วมใจกันเปลี่ยนภาพหน้าปกและติดริบบิ้นดำเพื่อไว้อาลัยแด่ความทุกข์ของพยาบาล

ทั้งนี้ข้อเรียกร้องของสหภาพพยาบาลฯ ที่ระบุว่าขอความเป็นธรรมมี 5 ข้อ ดังนี้

1.การบรรจุพยาบาลวิชาชีพเป็นข้าราชการ เรียกร้อง คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เห็นชอบการบรรจุข้าราชการรอบ 3 โดยเร็ว

2.ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

3.สวัสดิการในการทำงาน สืบเนื่องจากพยาบาลได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข เสนอตั้งกองทุนทดแทน ให้รัฐจัดงบประมาณสมทบในฐานะนายจ้างแก่ข้าราชการและลูกจ้างภาครัฐให้เกิดความคุ้มครอง

4.ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ขอร้องทุกข์ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำเพดานเงินเดือนตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เป็นการเยียวยา สร้างขวัญกำลังใจ และแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างข้าราชการโดยเฉพาะตำแหน่งประเภทวิชาการ

5.การปรับโครงสร้างให้พยาบาลสามารถดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในหน่ยงานสาธารณสุขทุกระดับได้