ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หมอมงคลชี้ภาวะสังคมสูงอายุดันค่าใช้จ่ายระบบสุขภาพพุ่ง สธ.จำเป็นต้องให้โรงพยาบาลออกนอกระบบอย่างเร่งด่วน แต่ในทางปฏิบัติทำได้ยากเพราะข้าราชการประจำส่วนกลางหวงอำนาจและรัฐบาลไม่มีหัวใจการกระจายอำนาจ ยกตัวอย่าง รพ.ป่าตอง ภูเก็ต ที่มีความพร้อมทุกด้าน ทั้งบุคลากร รพ. เงิน และการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ แต่ก็ไม่สามารถทำได้สำเร็จ เพราะติดขัดที่ข้าราชการประจำส่วนกลาง

นพ.มงคล ณ สงขลา

นพ.มงคล ณ สงขลา อดีต รมว.สาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ระบบสาธารณสุขปัจจุบัน ต้องการการกระจายอำนาจอย่างเร่งด่วน เนื่องจากแนวโน้มสังคมไทยเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ ทำให้แนวโน้มในอนาคตจะเป็นเรื่องของ home word, home health care ซึ่งหากไม่มีการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น ให้โรงพยาบาลออกนอกระบบ ต่อไปคนก็จะเอาคนไข้ผู้สูงอายุมาไว้ที่โรงพยาบาลเต็มไปหมด ถามว่าจะดูแลอย่างไรไหว ค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆ

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การกระจายอำนาจให้โรงพยาบาลออกนอกระบบเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เพราะรัฐบาลแต่ละรัฐบาลที่ผ่านมา ต่างก็ยึดติดกับการรวมอำนาจที่ศูนย์กลาง ไม่มีหัวใจการกระจายอำนาจ ไม่ไว้วางใจท้องถิ่น ยิ่งในรัฐบาลปัจจุบันนี้ก็ยิ่งยากเพราะไม่เคยสัมผัสกับท้องถิ่น มีแต่ความคิดรวมศูนย์ เช่นเดียวกับข้าราชการประจำก็หวงอำนาจ มีความสุขแต่กับสิ่งที่ตัวเองเคยมีเคยได้ เมื่อเป็นแบบนี้แนวคิดให้โรงพยาบาลออกนอกระบบจึงไม่มีอนาคต ถึง สธ. จะพูดเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ นานา แต่ถ้าบริบทไม่เปลี่ยน ก็ไม่มีทางพัฒนาได้ตามที่คิดที่หวัง

นพ.มงคล ยกตัวอย่างการผลักดันโรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ออกนอกระบบในอดีตที่ผ่านมา แม้ทางโรงพยาบาลจะมีความพร้อม บุคลากรก็พร้อม ด้านการเงินก็พร้อม และได้รับการสนับสนุนจากประชาชน แต่สุดท้ายก็ออกนอกระบบไม่สำเร็จ เพราะข้าราชการประจำไม่ต้องการให้ออกนอกระบบ เกรงว่าหากโรงพยาบาลป่าตองออก โรงพยาบาลอื่นๆ ก็จะออกตามไปอีก

“การออกนอกระบบต้องได้รับการยินยอมจากคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) แต่ข้าราชการประจำส่วนกลางก็ไปให้ข้อมูลที่บิดเบือนหน่วยงานที่ดูแลราชการ ทั้ง ก.พ.ร. และรัฐมนตรีที่ดูแล ก.พ.ร. ว่าถ้าออกนอกระบบแล้ว หากเกิดโรคระบาดแล้ว สธ. จะสั่งการไม่ได้ ซึ่งก็น่าเสียดายที่คนที่ดูแลเรื่องนี้ฟังเสียงข้าราชการส่วนกลางที่หวงอำนาจ ทั้งๆ ที่หากดูโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ก็ทำงานร่วมกับ สธ.เป็นอย่างดี ทั้งการช่วยดูแลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ หรือสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เมื่อมีความจำเป็น” นพ.มงคล กล่าว