แจงเหตุเข้าใจผิดไม่บรรจุแพทย์ ปี 64 ‘แค่ สธ.เสนอแผนระยะแรก’ ยันต้องบรรจุอีก 10 ปีจึงสมดุล

Thu, 2019-05-30 13:25 -- hfocus
Print this pagePrint this page

จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าภายหลังปี 2564 จะไม่มีตำแหน่งข้าราชการให้แก่แพทย์จบใหม่ ซึ่งเป็นไปตามแผนของกระทรวงสาธารณสุขในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย (ดำเนินการเฉพาะระยะที่ 1 ปีพ.ศ.2560-2564) จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กว้างขวางนั้น

นพ.ฑิณกร โนรี

นพ.ฑิณกร โนรี นักวิจัย สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ภายใต้มูลนิธิสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า กระแสข่าวดังกล่าวทำให้คนตกใจ ทั้งที่จริงแล้ว ปี 2564 คือปีสุดท้ายของการขอกรอบแผนอัตรากำลังคนรอบนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้เสนอแผนใหม่เพราะยังอยู่ระหว่างจัดทำแผนระยะต่อไป ความเข้าใจว่าหลังปี 2564 จะไม่มีการบรรจุตำแหน่งข้าราชการแก่แพทย์จึงเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

“จริงๆ แล้ว ทุกวิชาชีพ ตอนนี้เราขาดหมด เพราะภาระงานเยอะเหลือเกิน ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขขอกรอบอัตรากำลังแพทย์ปีละประมาณ 2,200-2,300 กว่าคน แต่ไม่ได้ขอเต็มตามกรอบอัตรา เพราะแต่ละปีมีการบริหารจัดการตำแหน่งภายในด้วยสำหรับแพทย์ที่ลาออกหรือเกษียณตกปีละ 200-300 คน โดยจะเก็บตำแหน่งนั้นไว้เพื่อบรรจุแพทย์ใหม่ ดังนั้น แต่ละปีการขอตำแหน่งก็จะหักลบกับตรงนี้” นพ.ฑิณกร กล่าว

นพ.ฑิณกร อธิบายต่อว่า ตามแผนกรอบอัตรากำลังคนของกระทรวงสาธารณสุข ณ ปี 2564 ระบุตัวเลขว่า ไทยควรมีแพทย์ประมาณ 24,560 อัตรา ขณะที่ตัวเลขแพทย์อยู่ที่ 23,692 อัตรา ซึ่งใกล้เคียงกันมาก ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จึงเห็นว่า การอนุมัติตำแหน่งแพทย์ในรอบต่อไปน่าจะพอดีกับความต้องการแล้ว หลังปี 2564 ก็น่าจะไม่มีการขอตำแหน่งข้าราชการจากกระทรวงสาธารณสุขอีก แต่คนไปตีความว่า ไม่มีตำแหน่งข้าราชการของแพทย์อีกต่อไป จึงเกิดความโกลาหลขึ้น

“นักศึกษาแพทย์ที่กำลังเรียนอยู่ในปัจจจุบัน ซึ่งใช้เวลาเรียน 6 ปี อย่างไรก็ตาม ก็ต้องเป็นข้าราชการอยู่แล้ว เพราะถูกล็อกด้วยสัญญาผูกพันที่ทำกับรัฐบาลว่า จบมาแล้วต้องทำงานใช้ทุนกับรัฐ ถ้าเขาจบมาแล้วอยากรับราชการ รัฐบาลมีหน้าที่จัดให้เขา ดังนั้น หลังปี 2564 กระทรวงก็ยังต้องมีการขอตำแหน่งอยู่”

นพ.ฑิณกร ยังกล่าวด้วยว่า หลังมีกระแสข่าวทาง ก.พ. ก็มีเอกสารชี้แจง โดยระบุว่า ‘เมื่อคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังคนภาครัฐ (คปร.) พิจารณาข้อมูลที่ ก.พ. นำเสนอมาแล้ว จึงเห็นว่าในปี 2564 จะมีอัตรากำลังนายแพทย์และทันตแพทย์ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จึงได้แจ้งกระทรวงสาธารณสุขทราบว่า ในปี 2564 จะจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อรองรับนักศึกษาแพทยศาสตร์และทันตแพทย์ศาสตร์ให้เป็นปีสุดท้าย เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขสามารถจัดสรรตำแหน่งให้นักศึกษาแพทย์จบใหม่จากตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กระทรวงสาธารณสุขอาจเสนอผลการวิเคราะห์อัตรากำลังให้ คปร. พิจารณาได้ เพื่อให้ข้อมูลอัตรากำลังแพทย์สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง’

“ข้อความในตอนท้ายของเอกสารชี้แจงของ ก.พ. หมายความว่า ถ้ายังมีความต้องการอยู่ก็สามารถทำแผนขอเหมือนปกติได้ ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็เข้าใจว่านี่เป็นกระบวนการปกติ รอบอีก 5 ปีถัดไปก็จะขอเหมือนเดิม แต่การให้ข่าวแบบนั้นในตอนแรก อาจเป็นเพราะขาดการสื่อสารต่อสังคมน้อยไป ทำให้สังคมตื่นตระหนกตกใจ”

นพ.มงคล ณ สงขลา

นพ.มงคล ณ สงขลา ประธานคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า เรื่องนี้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เนื่องจากนั่นเป็นเพียงแผนช่วงแรกของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในฐานะประธานคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพฯ ที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการศึกษาและนำเสนอแผนกำลังคนด้านสุขภาพในภาพรวมของประเทศในระยะ 10 ปี ยืนยันว่า ความต้องการและตำแหน่งจะสมดุลกันในอีก 10 ปีข้างหน้า

“เราดูในภาพรวมทั้งประเทศ ไม่เฉพาะสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะพบว่าแพทย์ที่เราผลิตเพิ่มโปรแกรมต่างๆ ปีหนึ่งประมาณเกือบ 4,000 คน หากเพิ่มในอัตรานี้เมื่อครบ 10 ปี จำนวนแพทย์จะเพียงพอกับความต้องการ หลังจาก 10 ปีข้างหน้า จำนวนแพทย์ที่เพิ่มกับแพทย์ที่จะออกจากระบบไม่ว่าด้วยวิธีไหน จะอยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างสมดุล”

นพ.มงคล กล่าวอีกว่า ไม่ว่าทันตแพทย์ เภสัชกร หรือวิชาชีพอื่น เช่น นักกายภาพบำบัด ฯลฯ นั้น จำนวนการผลิตตอนนี้นับไปอีก 10 ปีข้างหน้าจึงจะเพียงพอต่อความต้องการ ยกเว้นพยาบาลที่แม้ผลิตในอัตราเพิ่มเช่นปัจจุบันก็ยังไม่เพียงพอในอนาคต ทั้งนี้เพราะสถานพยาบาลปฐมภูมิต้องการพยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัดเพิ่มตามสภาพโครงสร้างประชากรและสถานการณ์ด้านสุขภาพในปัจจุบัน

“แต่ละหน่วยงานอาจจะคำนวณความต้องการกำลังคนของเขาเอง ส่วนคณะกรรมการกำลังคนฯ เป็นผู้กำกับตัวเลขในภาพรวม อีก 10 ปี บอกได้เลยว่า เฉพาะแพทย์บรรจุใหม่ปีละ 2,300-2,400 คน มันยังปริ่มๆ ไม่ใช่เหลือ ไม่ใช่ขาด ถ้าอัตราการเพิ่มของผู้สูงอายุมีมากขึ้น และมีนโยบายสนับสนุนให้เด็กเกิดมากขึ้น ความต้องการแพทย์และสาขาอื่นก็จะสูงขึ้น แปรผันตามปัจจัยหลายๆ อย่าง” นพ.มงคล กล่าวและเพิ่มเติมว่า ขณะนี้แผนพัฒนากำลังคนฯ ระยะ 10 ปี ฉบับที่ 2 ได้จัดทำเสร็จแล้ว โดยอยู่ในขั้นการพิจารณากลั่นกรองของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนจะส่งต่อ ครม. ซึ่งเมื่ออนุมัติแล้วจึงจะสามารถส่งให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตามแผนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติ ขรก.ตั้งใหม่ให้ สธ. 1,308 อัตรา 'แพทย์-หมอฟัน' ส่วนเภสัชไม่อนุมัติ ให้ใช้ตำแหน่งว่าง

สพศท.ชี้เลิกบรรจุหมอเป็นข้าราชการหลังปี 64 ต้องมีรูปแบบการจ้างอื่นที่ดึงดูดคนไว้ในระบบด้วย

ก.พ.แจงยกเลิกอัตราข้าราชการตั้งใหม่บรรจุหมอหลังปี 64 เหตุ สธ.ใช้ตำแหน่งว่างมาบรรจุได้

นายกแพทยสภาโนคอมเม้นต์ ก.พ.เลิกอัตราตั้งใหม่ ขรก.หลังปี 64

 

Comments

Submitted by ใคร พูดไม่หมด on
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดเผยว่า จากข้อเสนอผลการวิเคราะห์อัตรากําลังของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขได้มีมติเห็นชอบเป้าหมายอัตรากําลังของแต่ละสายงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน โดยกำหนดให้มีตำแหน่งนายแพทย์ 25,560 อัตรา ทันตแพทย์ 7,512 อัตรา และเภสัชกร 11,617 อัตรา ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้นําเสนอข้อมูลต่อ คปร.ด้วยว่า ณ ปัจจุบัน มีอัตรากําลังข้าราชการตําแหน่งนายแพทย์ 19,504 อัตรา และทันตแพทย์ 5,493 อัตรา ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยข้อมูลที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอได้แสดงให้เห็นว่า หากมีการเพิ่มตําแหน่งนายแพทย์และทันตแพทย์ปีละประมาณ 1,880 อัตรา ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มตามปกติของทุกปีที่ผ่านมา เมื่อถึงปี พ.ศ.2564 อัตรากําลังตําแหน่งนายแพทย์จะมีจํานวน 23,692 อัตรา และทันตแพทย์จะมีจํานวน 6,423 อัตรา ต่ำกว่าเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด จํานวน 868 อัตรา และ 1,089 อัตรา ตามลําดับ ทำให้จะสามารถนําอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการมากําหนดเพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ให้เพียงพอกับความต้องการได้ จึงเป็นที่มาของมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่มีมติว่า คปร.จะจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2564 เป็นปีสุดท้าย **และขอให้กระทรวงสาธารณสุขวิเคราะห์พร้อมจัดทำข้อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการเป็นนักศึกษาคู่สัญญาของนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ด้วย** https://www.hfocus.org/content/2019/05/17133

Submitted by ใครเขาฟังท่าน? on
"ถ้านโยบายกำลังคนด้านสุขภาพไม่เปลี่ยน อีก 20 ปี'ไทย'ขาดแคลน‘แพทย์-วิชาชีพอื่น’อื้อ"................................................. ที่ประชุมคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งมี นพ.มงคล ณ สงขลา เป็นประธาน ได้ร่วมกันรับทราบแผนการผลิตแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดยคณะอนุกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และการปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้คาดการณ์ความต้องการแพทย์ในอนาคตโดยใช้วิธีพลวัตรระบบ (System dynamic modeling) และจัดทำเป็นข้อเสนอใน 3 แนวทาง............ ประกอบด้วย 1.กรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการด้านนโยบายด้านสาธารณสุขจากสิ่งที่เป็นในอยู่ในปัจจุบัน พบว่าในปี 2580 หรืออีกราวๆ 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีความขาดแคลนบุคลากร กำลังคนด้านสาธารณสุขในทุกสาขาวิชาชีพจะลดน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาแพทย์และพยาบาล ยกเว้นนักวิชาการสาธารณสุข........... ทั้งนี้ ยังมีความจำเป็นที่จะคงการผลิตกำลังคน ได้แก่ แพทย์และสาขาวิชาชีพอื่นในอัตราการผลิตปัจจุบัน ยกเว้นวิชาชีพสาธารณสุขที่ควรลดจำนวนการผลิตลง.......... https://www.hfocus.org/content/2018/08/16246

Submitted by เสือกระดาษ on
คณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้ สช .สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.... ก็พิสูจน์กันได้ชัด ๆ อีกครั้งว่ามติ ข้อเสนอแนะหรือแผนฯของคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติผ่านสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ ครม.นั้น กพ.เขาไม่สนใจหรอกครับ สุดท้ายจริง คปร.และ กพ. เขาให้ความสำคัญและอนุมัติ(หรือไม่อนุมัติ)ตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก.

Add new comment