แจงเหตุเข้าใจผิดไม่บรรจุแพทย์ ปี 64 ‘แค่ สธ.เสนอแผนระยะแรก’ ยันต้องบรรจุอีก 10 ปีจึงสมดุล

จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าภายหลังปี 2564 จะไม่มีตำแหน่งข้าราชการให้แก่แพทย์จบใหม่ ซึ่งเป็นไปตามแผนของกระทรวงสาธารณสุขในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย (ดำเนินการเฉพาะระยะที่ 1 ปีพ.ศ.2560-2564) จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กว้างขวางนั้น

นพ.ฑิณกร โนรี

นพ.ฑิณกร โนรี นักวิจัย สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ภายใต้มูลนิธิสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า กระแสข่าวดังกล่าวทำให้คนตกใจ ทั้งที่จริงแล้ว ปี 2564 คือปีสุดท้ายของการขอกรอบแผนอัตรากำลังคนรอบนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้เสนอแผนใหม่เพราะยังอยู่ระหว่างจัดทำแผนระยะต่อไป ความเข้าใจว่าหลังปี 2564 จะไม่มีการบรรจุตำแหน่งข้าราชการแก่แพทย์จึงเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

“จริงๆ แล้ว ทุกวิชาชีพ ตอนนี้เราขาดหมด เพราะภาระงานเยอะเหลือเกิน ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขขอกรอบอัตรากำลังแพทย์ปีละประมาณ 2,200-2,300 กว่าคน แต่ไม่ได้ขอเต็มตามกรอบอัตรา เพราะแต่ละปีมีการบริหารจัดการตำแหน่งภายในด้วยสำหรับแพทย์ที่ลาออกหรือเกษียณตกปีละ 200-300 คน โดยจะเก็บตำแหน่งนั้นไว้เพื่อบรรจุแพทย์ใหม่ ดังนั้น แต่ละปีการขอตำแหน่งก็จะหักลบกับตรงนี้” นพ.ฑิณกร กล่าว

นพ.ฑิณกร อธิบายต่อว่า ตามแผนกรอบอัตรากำลังคนของกระทรวงสาธารณสุข ณ ปี 2564 ระบุตัวเลขว่า ไทยควรมีแพทย์ประมาณ 24,560 อัตรา ขณะที่ตัวเลขแพทย์อยู่ที่ 23,692 อัตรา ซึ่งใกล้เคียงกันมาก ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จึงเห็นว่า การอนุมัติตำแหน่งแพทย์ในรอบต่อไปน่าจะพอดีกับความต้องการแล้ว หลังปี 2564 ก็น่าจะไม่มีการขอตำแหน่งข้าราชการจากกระทรวงสาธารณสุขอีก แต่คนไปตีความว่า ไม่มีตำแหน่งข้าราชการของแพทย์อีกต่อไป จึงเกิดความโกลาหลขึ้น

“นักศึกษาแพทย์ที่กำลังเรียนอยู่ในปัจจจุบัน ซึ่งใช้เวลาเรียน 6 ปี อย่างไรก็ตาม ก็ต้องเป็นข้าราชการอยู่แล้ว เพราะถูกล็อกด้วยสัญญาผูกพันที่ทำกับรัฐบาลว่า จบมาแล้วต้องทำงานใช้ทุนกับรัฐ ถ้าเขาจบมาแล้วอยากรับราชการ รัฐบาลมีหน้าที่จัดให้เขา ดังนั้น หลังปี 2564 กระทรวงก็ยังต้องมีการขอตำแหน่งอยู่”

นพ.ฑิณกร ยังกล่าวด้วยว่า หลังมีกระแสข่าวทาง ก.พ. ก็มีเอกสารชี้แจง โดยระบุว่า ‘เมื่อคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังคนภาครัฐ (คปร.) พิจารณาข้อมูลที่ ก.พ. นำเสนอมาแล้ว จึงเห็นว่าในปี 2564 จะมีอัตรากำลังนายแพทย์และทันตแพทย์ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จึงได้แจ้งกระทรวงสาธารณสุขทราบว่า ในปี 2564 จะจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อรองรับนักศึกษาแพทยศาสตร์และทันตแพทย์ศาสตร์ให้เป็นปีสุดท้าย เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขสามารถจัดสรรตำแหน่งให้นักศึกษาแพทย์จบใหม่จากตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กระทรวงสาธารณสุขอาจเสนอผลการวิเคราะห์อัตรากำลังให้ คปร. พิจารณาได้ เพื่อให้ข้อมูลอัตรากำลังแพทย์สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง’

“ข้อความในตอนท้ายของเอกสารชี้แจงของ ก.พ. หมายความว่า ถ้ายังมีความต้องการอยู่ก็สามารถทำแผนขอเหมือนปกติได้ ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็เข้าใจว่านี่เป็นกระบวนการปกติ รอบอีก 5 ปีถัดไปก็จะขอเหมือนเดิม แต่การให้ข่าวแบบนั้นในตอนแรก อาจเป็นเพราะขาดการสื่อสารต่อสังคมน้อยไป ทำให้สังคมตื่นตระหนกตกใจ”

นพ.มงคล ณ สงขลา

นพ.มงคล ณ สงขลา ประธานคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า เรื่องนี้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เนื่องจากนั่นเป็นเพียงแผนช่วงแรกของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในฐานะประธานคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพฯ ที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการศึกษาและนำเสนอแผนกำลังคนด้านสุขภาพในภาพรวมของประเทศในระยะ 10 ปี ยืนยันว่า ความต้องการและตำแหน่งจะสมดุลกันในอีก 10 ปีข้างหน้า

“เราดูในภาพรวมทั้งประเทศ ไม่เฉพาะสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะพบว่าแพทย์ที่เราผลิตเพิ่มโปรแกรมต่างๆ ปีหนึ่งประมาณเกือบ 4,000 คน หากเพิ่มในอัตรานี้เมื่อครบ 10 ปี จำนวนแพทย์จะเพียงพอกับความต้องการ หลังจาก 10 ปีข้างหน้า จำนวนแพทย์ที่เพิ่มกับแพทย์ที่จะออกจากระบบไม่ว่าด้วยวิธีไหน จะอยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างสมดุล”

นพ.มงคล กล่าวอีกว่า ไม่ว่าทันตแพทย์ เภสัชกร หรือวิชาชีพอื่น เช่น นักกายภาพบำบัด ฯลฯ นั้น จำนวนการผลิตตอนนี้นับไปอีก 10 ปีข้างหน้าจึงจะเพียงพอต่อความต้องการ ยกเว้นพยาบาลที่แม้ผลิตในอัตราเพิ่มเช่นปัจจุบันก็ยังไม่เพียงพอในอนาคต ทั้งนี้เพราะสถานพยาบาลปฐมภูมิต้องการพยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัดเพิ่มตามสภาพโครงสร้างประชากรและสถานการณ์ด้านสุขภาพในปัจจุบัน

“แต่ละหน่วยงานอาจจะคำนวณความต้องการกำลังคนของเขาเอง ส่วนคณะกรรมการกำลังคนฯ เป็นผู้กำกับตัวเลขในภาพรวม อีก 10 ปี บอกได้เลยว่า เฉพาะแพทย์บรรจุใหม่ปีละ 2,300-2,400 คน มันยังปริ่มๆ ไม่ใช่เหลือ ไม่ใช่ขาด ถ้าอัตราการเพิ่มของผู้สูงอายุมีมากขึ้น และมีนโยบายสนับสนุนให้เด็กเกิดมากขึ้น ความต้องการแพทย์และสาขาอื่นก็จะสูงขึ้น แปรผันตามปัจจัยหลายๆ อย่าง” นพ.มงคล กล่าวและเพิ่มเติมว่า ขณะนี้แผนพัฒนากำลังคนฯ ระยะ 10 ปี ฉบับที่ 2 ได้จัดทำเสร็จแล้ว โดยอยู่ในขั้นการพิจารณากลั่นกรองของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนจะส่งต่อ ครม. ซึ่งเมื่ออนุมัติแล้วจึงจะสามารถส่งให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตามแผนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติ ขรก.ตั้งใหม่ให้ สธ. 1,308 อัตรา 'แพทย์-หมอฟัน' ส่วนเภสัชไม่อนุมัติ ให้ใช้ตำแหน่งว่าง

สพศท.ชี้เลิกบรรจุหมอเป็นข้าราชการหลังปี 64 ต้องมีรูปแบบการจ้างอื่นที่ดึงดูดคนไว้ในระบบด้วย

ก.พ.แจงยกเลิกอัตราข้าราชการตั้งใหม่บรรจุหมอหลังปี 64 เหตุ สธ.ใช้ตำแหน่งว่างมาบรรจุได้

นายกแพทยสภาโนคอมเม้นต์ ก.พ.เลิกอัตราตั้งใหม่ ขรก.หลังปี 64

 

Comments

ใคร พูดไม่หมด • 2019-05-30, 17:42
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดเผยว่า จากข้อเสนอผลการวิเคราะห์อัตรากําลังของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขได้มีมติเห็นชอบเป้าหมายอัตรากําลังของแต่ละสายงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน โดยกำหนดให้มีตำแหน่งนายแพทย์ 25,560 อัตรา ทันตแพทย์ 7,512 อัตรา และเภสัชกร 11,617 อัตรา ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้นําเสนอข้อมูลต่อ คปร.ด้วยว่า ณ ปัจจุบัน มีอัตรากําลังข้าราชการตําแหน่งนายแพทย์ 19,504 อัตรา และทันตแพทย์ 5,493 อัตรา ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยข้อมูลที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอได้แสดงให้เห็นว่า หากมีการเพิ่มตําแหน่งนายแพทย์และทันตแพทย์ปีละประมาณ 1,880 อัตรา ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มตามปกติของทุกปีที่ผ่านมา เมื่อถึงปี พ.ศ.2564 อัตรากําลังตําแหน่งนายแพทย์จะมีจํานวน 23,692 อัตรา และทันตแพทย์จะมีจํานวน 6,423 อัตรา ต่ำกว่าเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด จํานวน 868 อัตรา และ 1,089 อัตรา ตามลําดับ ทำให้จะสามารถนําอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการมากําหนดเพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ให้เพียงพอกับความต้องการได้ จึงเป็นที่มาของมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่มีมติว่า คปร.จะจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2564 เป็นปีสุดท้าย **และขอให้กระทรวงสาธารณสุขวิเคราะห์พร้อมจัดทำข้อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการเป็นนักศึกษาคู่สัญญาของนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ด้วย** https://www.hfocus.org/content/2019/05/17133
ใครเขาฟังท่าน? • 2019-05-30, 18:30
"ถ้านโยบายกำลังคนด้านสุขภาพไม่เปลี่ยน อีก 20 ปี'ไทย'ขาดแคลน‘แพทย์-วิชาชีพอื่น’อื้อ"................................................. ที่ประชุมคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งมี นพ.มงคล ณ สงขลา เป็นประธาน ได้ร่วมกันรับทราบแผนการผลิตแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดยคณะอนุกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และการปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้คาดการณ์ความต้องการแพทย์ในอนาคตโดยใช้วิธีพลวัตรระบบ (System dynamic modeling) และจัดทำเป็นข้อเสนอใน 3 แนวทาง............ ประกอบด้วย 1.กรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการด้านนโยบายด้านสาธารณสุขจากสิ่งที่เป็นในอยู่ในปัจจุบัน พบว่าในปี 2580 หรืออีกราวๆ 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีความขาดแคลนบุคลากร กำลังคนด้านสาธารณสุขในทุกสาขาวิชาชีพจะลดน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาแพทย์และพยาบาล ยกเว้นนักวิชาการสาธารณสุข........... ทั้งนี้ ยังมีความจำเป็นที่จะคงการผลิตกำลังคน ได้แก่ แพทย์และสาขาวิชาชีพอื่นในอัตราการผลิตปัจจุบัน ยกเว้นวิชาชีพสาธารณสุขที่ควรลดจำนวนการผลิตลง.......... https://www.hfocus.org/content/2018/08/16246
เสือกระดาษ • 2019-05-30, 18:55
คณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้ สช .สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.... ก็พิสูจน์กันได้ชัด ๆ อีกครั้งว่ามติ ข้อเสนอแนะหรือแผนฯของคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติผ่านสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ ครม.นั้น กพ.เขาไม่สนใจหรอกครับ สุดท้ายจริง คปร.และ กพ. เขาให้ความสำคัญและอนุมัติ(หรือไม่อนุมัติ)ตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก.

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfnPax
15 ชั่วโมง 54 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 46 วินาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 7 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 9 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 11 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 15 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 18 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfnPax
15 ชั่วโมง 54 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 46 วินาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 7 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 9 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 11 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 15 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 18 นาที ago
กลับด้านบน