ครม.อนุมัติ ขรก.ตั้งใหม่ให้ สธ. 1,308 อัตรา 'แพทย์-หมอฟัน' ส่วนเภสัชไม่อนุมัติ ให้ใช้ตำแหน่งว่าง

Wed, 2019-03-20 15:18 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ครม.อนุมัติเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ สธ.ตามที่ คปร.เสนอ ตำแหน่งนายแพทย์ 1,308 อัตรา ตำแหน่งทันตแพทย์ 50 อัตรา ส่วนตำแหน่งเภสัชกรที่ขอไป 279 อัตรานั้น คปร.ไม่อนุมัติแต่ให้ใช้ตำแหน่งว่างที่ สธ.มีกว่า 1 หมื่นตำแหน่งมาจัดสรรให้เภสัชกรตามความจำเป็น คปร.แจ้งยืนยันกับ สธ.ว่า จะจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อบรรจุ นักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์ในปี 64 เป็นปีสุดท้าย และขอให้ สธ.จัดทำข้อเสนอให้ ครม.ทบทวนการเป็นนักศึกษาคู่สัญญาของนักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์ด้วย

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน ครม.มีมติอนุมัติการเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ สป.สธ.(ตำแหน่งนายแพทย์ และทันตแพทย์) ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

โดยเห็นชอบการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตำแหน่งแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 1,358 อัตรา เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาคู่สัญญาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2562 โดยประมาณการว่าจะมีการใช้งบประมาณด้านบุคลากร รวมทั้งสิ้น 424,375,680 บาท/ปี มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

1.ตำแหน่งนายแพทย์ สป.สธ.ขอ 1,308 อัตรา มติ คปร.อนุมัติ 1,308 อัตรา คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 34,010,640 บาทต่อเดือน

2.ตำแหน่งทันตแพทย์ สป.สธ.ขอ 50 อัตรา มติ คปร.อนุมัติ 50 อัตรา คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 1,354,000 บาทต่อเดือน

รวมทั้ง 2 ตำแหน่งเป็น 1,358 อัตรา อัตรา คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 35,364,640 บาทต่อเดือน หรือ 424,375,680 บาทต่อปี

สำหรับเหตุผลในการอนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ในตำแหน่งนายแพทย์และทันตแพทย์นั้น เพื่อรองรับนักศึกษาคู่สัญญากับกระทรวงสาธารณสุขสำหรับบรรจุในตำแหน่งดังกล่าว ให้มีจำนวนตามเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อรองรับงานที่ต้องดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเพื่อปฏิบัติภารกิจการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกล และเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.ขณะที่ตำแหน่งเภสัชกร ที่ สป.สธ.ขอไป 279 ตำแหน่งนั้น มติ คปร.ไม่อนุมัติ โดยให้เหตุผลว่า ที่ผ่านมา สป.สธ.ได้บริหารตำแหน่งว่างที่มีอยู่ โดยการยุบเลิกตำแหน่งพนักงานสาธารณสุขที่ว่าง รวมทั้งได้จ้างงานเภสัชกรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อรองรับนักศึกษาคู่สัญญาวิชาเภสัชศาสตร์ได้ โดยไม่มีอัตรากำลังตั้งใหม่ และปัจจุบัน สป.สธ.มีตำแหน่งว่าง รวมทั้งสิ้น 10,830 อัตรา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561) ดังนั้น จึงควรมีการวางแผนการกำหนดตำแหน่งว่างดังกล่าวนำมากำหนดเป็นตำแหน่งเภสัชกรตามความจำเป็น

จากเหตุผลข้างต้น คปร.จึงมีมติให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาทบทวนความจำเป็นเหมาะสมของการขอกำหนดอัตราข้าราชการตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยให้คำนึงถึงความเป็นไปได้ในการใช้อัตราว่างที่มีอยู่ของ สป.สธ.มากำหนดตำแหน่งเภสัชกรตามความจำเป็น รวมทั้งให้พิจารณาการจ้างงานด้วยรูปแบบอื่นเพื่อทดแทนการบรรจุเป็นข้าราชการด้วย

นอกจากนี้ คปร.ยังมีมติเห็นควรแจ้งยืนยันให้กระทรวงสาธารณสุขทราบอีกครั้งหนึ่งว่า คปร.จะจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2564 เป็นปีสุดท้าย และขอให้กระทรวงสาธารณสุขวิเคราะห์พร้อมจัดทำข้อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการเป็นนักศึกษาคู่สัญญาของนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สพศท.ชี้เลิกบรรจุหมอเป็นข้าราชการหลังปี 64 ต้องมีรูปแบบการจ้างอื่นที่ดึงดูดคนไว้ในระบบด้วย

ก.พ.แจงยกเลิกอัตราข้าราชการตั้งใหม่บรรจุหมอหลังปี 64 เหตุ สธ.ใช้ตำแหน่งว่างมาบรรจุได้

นายกแพทยสภาโนคอมเม้นต์ ก.พ.เลิกอัตราตั้งใหม่ ขรก.หลังปี 64

แจงเหตุเข้าใจผิดไม่บรรจุแพทย์ ปี 64 ‘แค่ สธ.เสนอแผนระยะแรก’ ยันต้องบรรจุอีก 10 ปีจึงสมดุล

Comments

Submitted by - on
กระทรวงสาธารณสุขมีแค่แพทย์กับทันตแพทย์หรอคะ สายงานอื่นไม่มีหรอคะ เห็นเชิดชูแค่2อย่างนี้ สงสัยกระทรวงนี้มีแค่2สายงาน #สาธารณสุขไทยจงเจริญ

Submitted by ลาออกยกกระทรวง on
พยาบาลขู่ลาออกยกกระทรวง หลังครม.ไม่อนุมัติตำแหน่ง สธ.เรียกประชุมด่วน ขออย่าเสียกำลังใจ จากกรณีที่ ครม.มีมติ ไม่อนุมัติอัตราข้าราชการ พยาบาลจำนวน 10,992 อัตรา ซึ่งทำให้เกิดกระแสการคัดค้าน โดย เพจ Nurse team thailand ได้ประกาศผ่านเพจว่า “ไม่บรรจุ ลาออกยกกระทรวง 30 กันยายน 2560” จนเกิดกระแสติดแฮชแทก #Nurse team thailand และกลุ่มพยาบาลออกมารณรงค์เคลื่อนไหวเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เฟซบุ๊กเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้าน ทั้งนี้ ในวันนี้ (11 พ.ค.) ที่กระทรวงสาธารณสุข มีการเรียกประชุมเรื่องนี้ด่วน โดย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ว่า นายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงในเรื่องนี้มาก พอมติ ครม.ออกมา ท่านก็ส่งโน้ตแสดงความเป็นห่วงให้กับตนทันที ตนก็เรียนท่านนายกฯ ว่าจะมาปรับระบบบริหารอัตรากำลังให้ดีที่สุด ใช้อัตราว่างที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งขณะนี้มีอัตราว่างอยู่ 10,000 กว่าตำแหน่ง จริงๆ แล้วดูเหมือนเยอะ แต่ สธ.มีบุคลากรอยู่ประมาณ 4 แสนคน ซึ่ง 10,000 จาก 4 แสนคือประมาณ 5% เท่านั้น คปร.จึงเห็นว่า สธ.น่าจะนำมาบริหารอัตราว่างให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งอัตรานี้ไม่ใช่แค่พยาบาลอย่างเดียว แต่รวมถึงเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ทั้งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร วิชาชีพสาธารณสุขทั้งหมด “สธ.คงต้องหารือและทำความเข้าใจกับ คปร.และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ว่ายังขาดอัตรากำลังพยาบาลแน่ๆ และจะเรียนรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ขอตั้งคณะทำงานร่วมระหว่าง สธ. คปร. ก.พ. และหน่วยงานกลางอย่างมหาวิทยาลัย มาศึกษาเรื่องอัตรากำลังที่เหมาะสมในการบรรจุพยาบาล ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ข้าราชการเท่านั้น ยังรวมถึงพนักงานราชการก็ต้องให้มีความก้าวหน้าด้วย อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งที่มีจะใช้บรรจุพยาบาลมากสุดเท่าที่ทำได้ คือไม่ได้แย่กว่าเดิมจากการบรรจุของทุกปีที่ผ่านมาแน่นอน ทั้งนี้ พยาบาลอยู่คู่กับโรงพยาบาลอยู่แล้ว และทราบว่าภาระหน้าที่หนักแค่ไหน ขออย่าเพิ่งเสียกำลังใจ เพราะก็อยู่กันมานานแล้ว และย้ำว่านายกฯ ครม. และ สธ.ต่างให้ความสำคัญกับพยาบาล” นพ.ปิยะสกล กล่าว โดย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. กล่าวว่า ปัจจุบันจำนวนพยาบาลในกระทรวงฯ มี 100,855 คน เป็นข้าราชการ 87,252 คน เป็นพนักงานราชการ 260 คน และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 6,538 คน และลูกจ้างชั่วคราว 6,805 คน ทั้งนี้ ปี 2559 บรรจุไปแล้ว 1,700 ตำแหน่ง และในปี 2560 มีจำนวนที่คำนวณตำแหน่งว่างแล้ว 2,621 ตำแหน่ง โดยมี 1,200 ตำแหน่งจะได้บรรจุภายใน 1-2 เดือน ซึ่งได้กระจายให้เขตตรวจราชดำเนินการแล้ว และอีก 600 ตำแหน่งได้บรรจุภายในเดือนกันยายน 2560 ขณะเดียวกันในเดือนตุลาคมจะมีพยาบาลเกษียณอายุราชการอีก 800 ตำแหน่ง ซึ่งก็จะว่างและสามารถบรรจุเพิ่มได้อีก https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_342900

Submitted by หวงก้าง เกียร์ว... on
ปัญหาคือกระทรวงสาธารณทุกข์ มีอัตราตำแหน่งว่างนับหมื่นตำแหน่ง แต่ผู้บริหารสาธารณทุกข์กลับเกียร์ว่าง เช้าชามเย็นชาม ไม่ยอมรีบบรรจุให้อัตราตำแหน่งว่างเหล่านี้ให้แก่ข้าราชการใหม่ หวงก้างไว้ให้ใครวิชาชีพไหนก็ไม่รู้ ทำให้ คปร.และ ครม.เขาเข้าใจว่า ก.สาธารณทุกข์.ไมีมีความจำเป็นที่จะต้องได้อัตราตำแหน่งข้าราชการใหม่ในสาขาวิชาชีพ ๆ ต่างเพิ่มอีก เพราะที่มีอัตราตำแหน่งว่างอยู่แล้วนับหมื่ตำแหน่งก็ไม่ยอมดำเนินการบรรจุแต่งตั้ง ยังทำงานกันได้ แล้วจะเอาอัตราตำแหน่งข้าราชการใหม่ไปหาพระแสงอะไร เอาไปให้เพื่อเพิ่มอัตราตำแหน่งว่างให้เพิ่มขึ้นอีกอย่างนั้นหรือ????????

Submitted by กระทรวงหวงก้าง on
สภาของสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ในกระทรวงนี้ควรจะต้องสำรวจประเมินว่าในภาพรวมระดับประเทศ สาขาวิชาชีพของตนเองควรจะมีอัตรากำลังอัตราตำแหน่งข้าราชการกี่ตำแหน่งกี่คนต่อประชากร 1 หมื่นคน และประชากรทั่วประเทศ 70 ล้านคน ควรจะมีอัตรากำลังข้าราชการในแต่ละสาขาวิชาชีพจำนวนเท่าไร เพื่อให้แต่ละสาขาวิชาชีพมีจำนวนอัตรากำลังตำแหน่งข้าราชการที่เป็นมาตรฐานที่พอที่จะให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ มีฉะนั้นแล้วผู้บริหารกระทรวงนี้ แม้จะมีตำแหน่งอัตรากำลังข้าราชการสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ว่างอยู่ ก็ไม่ยอมบริหารจัดการให้มีการบรรจุแต่งตั้ง ปล่อยให้ว่างอยู่นับหมื่นตำแหน่ง จะไปขออัตราตำแหน่งข้าราชการใหม่เพิ่มก็ยาก กลายเป็นอุปสรรค เป็นเหตุผลอันชอบธรรมที่ กพ. คปร.และคณะรัฐมนตรีที่จะไม่อนุมัติอัตราตำแหน่งข้าราชการใหม่เพิ่ม และสิ่งที่สาขาวิชาชีพต่าง ๆ ต้องจับตามองเป็นพิเศษก็คือ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังปี พ.ศ. 2564 ที่ คปรและ ครม. น่าจะไม่มีการอนุมัติเพิ่มอัตราตำแหน่งข้าราชการใหม่ทุกสาขาวิชาชีพ อัตราตำแหน่งข้าราชการที่ว่างอยู่นับหมื่นตำแหน่งเหล่านี้ของหลาย ๆ สาขาวิชาชีพ จะถูกยุบเล่นแร่แปรธาตุกลายเป็นอัตราตำแหน่งข้าราชการของแค่บางสาขาวิชาชีพหรือไม่ ส่วนสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ก็ให้เป็นกันได้แค่ลูกจ้างประเภทต่าง ๆ เช่น พนักงานราชการ พกส. ลูกจ้างชั่วคราว เพราะรุ่นพี่ ๆ ไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีบารมีเป็นผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงนี้.

Submitted by tin on
แม่งไม่เห็นใจคนที่เขาฝักอยากเป็นเภสัทหรืออื่นๆ เพราะเขาแม่งอยากช่วยคนไทย เขาอยากจะช่วยให้ร.พ.ไม่อัดแค่คนละไม้คนละมือก็สามารถช่วยคนไทยได้ เขาจึงอยากช่วยประเทศแต่ไอพวก คว*รกไก่ มึงเห็นแต่เงิน กูเกลียด ครม.62

Submitted by นศ.เภสัช on
คนที่เขาเรียนเภสัชอยู่ แทบจะทรุดเลย เรียนไปทำไมว่ะ ตัดสินใจเรียนไปแล้ว หาหนทางไม่เจอแล้ว น่าจะค่อยเป็นค่อยไป กะทันหันแบบนี้คนอื่นก็แย่สิ ใช้สมองบ้าง

Add new comment