ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประธาน สพศท. ชี้เลิกบรรจุอัตราข้าราชการตั้งใหม่หลังปี 2564 ในส่วนของแพทย์และทันตแพทย์ ต้องมีรูปแบบการจ้างอื่นๆที่ดึงดูดด้วย ถ้ามีค่าตอบแทนดี หมอรุ่นใหม่อาจยอมรับได้ แต่ถ้าไม่ดึงดูดพอ คนจะไหลออกจากระบบและเงิน 9 หมื่นล้านบาทเพื่อลงทุนผลิตแพทย์ 2.4 หมื่นคนภายในปี 2570 จะไม่เกิดผล

นพ.ประดิษฐ์ ไชยบุตร ประธานสมาพันธ์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปแห่งประเทศไทย (สพศท.) ให้ความเห็นถึงกรณีที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ยืนยันให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ทราบว่าจะจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ในปี 2564 เป็นปีสุดท้าย โดยระบุว่า ในแง่ผู้บริหาร แนวคิดลดการบรรจุข้าราชการอาจเป็นความจำเป็นของรัฐบาลเพื่อลดภาระด้านการเงินการคลังในระยะยาว แต่ในแง่ของคนทำงาน ถามว่าเป็นข้าราชการดีกว่าไม่ใช่ข้าราชการอย่างไร ตนมองแค่ 2-3 ประเด็นเท่านั้น คือ การรักษาพยาบาลพ่อแม่และครอบครัวซึ่งข้าราชการมีสิทธิเบิกได้ อย่างไรก็ดี ตนมองว่าปัจจุบันนี้ทั้งสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและบัตรทองมีความต่างกันไม่มากแล้ว ประเด็นนี้อาจไม่ใช่แรงจูงใจให้คนอยู่ในระบบราชการ

ประเด็นต่อมา ข้าราชการดีกว่าในแง่บำเหน็จบำนาญและที่สำคัญมากกว่านั้นคือความมั่นคงในอาชีพ 2 ประเด็นนี้ดึงดูดคนให้เข้าสู่ระบบเข้ามาอยู่ตรงนี้ แต่ถ้าถามว่าคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับเรื่องความมั่นคงมากน้อยแค่ไหน ตนมองว่าถ้ารัฐมีการจ้างรูปแบบอื่นแล้วมีค่าตอบแทนหรือมีระบบสวัสดิการที่ดี คนรุ่นใหม่อาจจะยอมรับได้ แต่ต้องต้องมีคำตอบมาด้วยว่าถ้าไม่บรรจุอัตราตั้งใหม่ข้าราชการแล้วรูปแบบการจ้างจะเป็นแบบไหน

"แม้จะมีอัตราว่างแต่ก็คงไม่พอกับจำนวนแพทย์ที่จบมาในแต่ละปี ก็ต้องวนกลับมาว่าจะมีรูปแบบการจ้างอย่างไร จะให้อยู่ในสภาพไหน ถ้ามีแรงจูงใจหรือมีสวัสดิการที่ดีก็อาจไม่เป็นปัญหามากนัก แต่ถ้ารูปแบบการจ้างไม่ดึงดูด บุคลากรก็ไหลออกแน่นอน" นพ.ประดิษฐ์ กล่าว

นพ.ประดิษฐ์ ย้ำว่า ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีเคยมีมติเห็นชอบโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม โดยอนุมัติงบผลิตบัณฑิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสถาบันฝ่ายผลิตแพทย์ 34,838.4 ล้านบาท พร้อมกรอบวงเงินงบประมาณผูกพันอีก 58,497.2 ล้านบาท รวมเป็น 93,335.6 ล้านบาท ผลิตแพทย์เพิ่ม 2 ระยะ รวมเป็น 24,562 คน ภายในปี 2570 แต่ถ้าไม่บรรจุข้าราชการแล้วรูปแบบการจ้างไม่ดึงดูดพอ สิ่งที่คาดหวังหรือสิ่งที่ลงทุนไป 9 หมื่นล้านบาทก็จะไม่เกิดผล บุคลากรจะเกิดการไหลออกไปช่องทางอื่นๆ ไม่อยู่ระบบสาธารณสุขอีก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติ ขรก.ตั้งใหม่ให้ สธ. 1,308 อัตรา 'แพทย์-หมอฟัน' ส่วนเภสัชไม่อนุมัติ ให้ใช้ตำแหน่งว่าง

ก.พ.แจงยกเลิกอัตราข้าราชการตั้งใหม่บรรจุหมอหลังปี 64 เหตุ สธ.ใช้ตำแหน่งว่างมาบรรจุได้

นายกแพทยสภาโนคอมเม้นต์ ก.พ.เลิกอัตราตั้งใหม่ ขรก.หลังปี 64

แจงเหตุเข้าใจผิดไม่บรรจุแพทย์ ปี 64 ‘แค่ สธ.เสนอแผนระยะแรก’ ยันต้องบรรจุอีก 10 ปีจึงสมดุล