ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ติดตามการวิเคราะห์จากผู้สื่อข่าว นสพ.มติชน ประจำกระทรวงสาธารณสุข นส.วารุณี สิทธิรังสรรค์ ที่ยืนยันว่า เรื่องความขัดแย้งในระบบสาธารณสุขที่เกิดขึ้นนั้น เป็นความขัดแย้งเรื่องระบบ ไม่ใช่ตัวบุคคล ขณะเดียวกันช่วงเวลาที่เหลืออยู่ไม่ถึง 2 เดือน ก่อนที่ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ.จะเกษียณนั้น จะสามารถทำอะไรได้มากหรือไม่ โดยเฉพาะภายหลังจากการประกาศว่าขอให้ทุกฝ่ายก้าวข้ามความขัดแย้ง และเดินหน้าทำงานสร้างความปรองดองต่อไป ติดตามได้จาก มติชนทีวี ออกอากาศเมื่อวันที่ 7 ส.ค.58