ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นสพ.เดลินิวส์ : อย.เสนอตั้งสถาบันตรวจและประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพ (องค์กรมหาชน) เพื่อความคล่องตัวตรวจประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพ เบื้องต้นเน้นคุณภาพมาตรฐานของยา และเครื่องมือแพทย์ก่อนจะขยายไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆ ก่อนส่งให้ อย.พิจารณาออกใบอนุญาตต่อไป แจงผ่านการพิจารณาของ คกก.ระดับกระทรวงแล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ก.พ.ร.

นสพ.เดลินิวส์ : นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า เนื่องจากที่ผ่านมา อย.ทำหน้าที่รับจดทะเบียนอาหารและยาจำนวนมาก แต่ค่อนข้างใช้เวลานานเนื่องจากมีผู้เชี่ยวชาญน้อย แต่ภาระงานมาก จึงจำเป็นต้องส่งให้กับผู้เชี่ยวชาญภายนอกร่วมในการศึกษาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดด้วย แต่มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณที่จ่ายให้ตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง ครั้งละประมาณ 2,000 บาท ในขณะที่ต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงกว่านี้มาก โดยเฉพาะกรณีการตรวจวิเคราะห์ยาใหม่ ที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา และอย่างต่ำต้องใช้สาขาละ 2 คน ตรงนี้จึงไม่สามารถไปเร่งรัดได้มากเพราะแต่ละคนก็มีภาระงานมาก จึงทำให้การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพค่อนข้างล่าช้า งานค้างเยอะ ทำให้ผู้ประกอบการบ่นเพราะกระทบกับการทำธุรกิจ

นพ.บุญชัย กล่าวว่า ล่าสุด อย.ได้ทำข้อเสนอให้มีการตั้งสถาบันตรวจและประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพ (องค์กรมหาชน) ขึ้นมาอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้แทนหลายหน่วยงานเป็นคณะกรรมการเพื่อให้มีความคล่องตัวในการว่าจ้างพนักงาน ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพ เบื้องต้นจะเน้นการตรวจคุณภาพมาตรฐานของยา และเครื่องมือแพทย์ก่อนจะขยายไปยังผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม และเมื่อทำการประเมินผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วก็ส่งต่อให้กับ อย. เป็นผู้พิจารณาออกใบอนุญาตต่อไป ซึ่งตอนนี้ร่างดังกล่าวผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการระดับกระทรวงแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) แต่จะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แวดล้อม เพราะตอนนี้รัฐบาลก็กำลังมีการทบทวนองค์กรมหาชนในภาพรวมของประเทศอยู่ จึงอาจจะเป็นจังหวะที่ไม่มีหลักประกันว่าจะสำเร็จหรือไม่  ส่วนตัวอยากให้สำเร็จเพราะโดยแนวคิดเป็นเรื่องที่ดี

"มีหลายประเทศที่ใช้ระบบการแยกระบบการขึ้นทะเบียนออกมาในลักษณะแบบนี้ ทำให้มีความคล่องตัว สามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นได้ให้พอดีกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น สามารถเก็บค่าประเมินจากผู้ประกอบการได้ เป็นทุนสำหรับการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้ ตรงนี้มีหลายส่วนเห็นด้วยเพราะสามารถกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการชัดเจน" นพ.บุญชัย กล่าว.

ที่มา : นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 11 ส.ค. 2558 (กรอบบ่าย)