ก.พ.ร.

 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับรางวัลเลิศรัฐ ระดับยอดเยี่ยม ด้วยผลงานรางวัลระดับดีเด่นทั้ง 3 สาขาในปีเดียวกัน มีหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับรางวัลรวม 20 ผลงาน ระดับดีเด่น และระดับดี ทั้ง 3 สาขา ในงานมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562
  2019-09-13 16:14
 • กระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมและแสดงความยินดีกับ 17 ผลงาน หน่วยงานในสังกัดรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ยกระดับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
  2018-11-06 14:51
 • หมอรุ่งฤทัย เผยยก “สถาบันพระบรมราชชนก” เป็น “สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง” ส่งผลเกิดความคล่องตัวบริหาร พร้อมยกระดับงานวิชาการ ตอบสนองการผลิตกำลังคนในระบบสุขภาพ รองรับแผนการจัดระบบบริการสุขภาพของ สธ. เบื้องต้นเปิดสอน 2 คณะก่อน คณะพยาบาลและคณะเวชศาสตร์ พร้อมระบุ ร่าง พ.ร.บ.สถาบันพระบรมราชชนกฯ ยังรอส่งกฤษฎีกาและนำเข้าสู่การพิจารณา สนช. ก่อน ระหว่างนี้สถาบันฯ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม
  2018-04-22 17:19
 • กรมควบคุมโรค เผยผลงานเด่น 6 เรื่อง ที่ได้รับรางวัลผลงานคุณภาพระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560 จาก ก.พ.ร.ที่มอบให้กับส่วนราชการต่างๆ ที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ
  2017-09-15 14:32
 • สป.สธ.เตรียมออกกฎกระทรวงปรับโครงสร้างใหม่ เพิ่มอำนาจให้ สสจ.และ สสอ.ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่ได้ ซึ่งจะทำให้รับงบ PP จากกองทุนบัตรทองได้ พร้อมเปลี่ยนกลุ่มประกันสุขภาพเป็น กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เตรียมเสนอ รมว.สธ.ลงนามเร็วๆ นี้ หลัง ก.พ.ร.และกฤษฎีกาเห็นชอบแล้ว
  2017-05-02 21:22
 • กรมควบคุมโรคคว้า 9 รางวัลผลงานคุณภาพจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประจำปี 59 เช่น นวัตกรรมการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน สคร. 9 นครราชสีมา, AIDS Zero Portal ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ, การสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษจากเชื้ออหิวาต์เทียม สำนักระบาดวิทยา, คลินิก NCD คุณภาพ สำนักโรคไม่ติดต่อ, ตรวจจับ-สกัดกั้นโรคติดต่อข้ามประเทศ สคร. 1 เชียงใหม่ เป็นต้น
  2016-10-07 10:45
 • สปสช.แจงงบบริหารสำนักงานคนละส่วนกับงบเหมาจ่ายรายหัว ข้องใจยังมีคนให้ข้อมูลเท็จเพื่อเสี้ยมให้ทะเลาะกัน ระบุบอร์ด สปสช.มีมติให้มีโบนัสเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และต้องทำงานถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นหลักบริหารทรัพยากรบุคคลดึงคนมีความสามารถทำงาน ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับการประเมินด้านกองทุนดีเด่น และได้คะแนนสูงสุดจาก ก.พ.ร.
  2016-01-30 14:22
 • "วิษณุ" แนะผู้ตรวจฯ ยึด 4 ภารกิจหลัก เป็นหู-ตา-ปาก-สมอง ให้รัฐบาล เล็งยกระดับให้เป็นซี 11 ชี้เป็นตำแหน่งที่สง่างาม มีศักดิ์ศรี ไม่ใช่เข้ากรุ เตรียมหารือ มหาดไทย ก.พ. ก.พ.ร. เพื่อมอบอำนาจให้แก่ผู้ตรวจฯ เช่นเดียวกับการมอบอำนาจในกระทรวงสาธารณสุข
  2016-01-07 16:13
 • ครม.มีมติรับทราบรายงานการประเมินผลองค์การมหาชนประจำปี 57 โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เผย สปสช.ได้คะแนนสูงสุด 4.8 จากคะแนนเต็ม 5
  2015-11-25 14:33
 • รพ.วชิระภูเก็ต และ รพ.สระบุรี คว้ารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หรือ PMQA ระดับดีเด่นด้านการพัฒนาระบบบริการประชาชน จากสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปี 2558 
  2015-09-25 16:31
 • นสพ.เดลินิวส์ : อย.เสนอตั้งสถาบันตรวจและประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพ (องค์กรมหาชน) เพื่อความคล่องตัวตรวจประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพ เบื้องต้นเน้นคุณภาพมาตรฐานของยา และเครื่องมือแพทย์ก่อนจะขยายไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆ ก่อนส่งให้ อย.พิจารณาออกใบอนุญาตต่อไป แจงผ่านการพิจารณาของ คกก.ระดับกระทรวงแล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ก.พ.ร.
  2015-08-13 09:37
 • ‘ยงยุทธ’ ตั้งคณะกรรมการสอบ สปสช.แล้ว พล.ต.ธนาคาร กรรมการ คตร.เป็นประธานสอบ พร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักงบประมาณ, ก.พ.ร., ไชยา นิ้มวิไล, อุทัย ชาญ เป็นกรรมการ และ นพ.สมชายโชติ เป็นเลขานุการ ระบุคำสั่งสอบเน้นเรื่อง ปัญหาการบริหารจัดการกองทุน การใช้จ่ายงบประมาณของ สปสช. การบริหารจัดการภายในสำนักงาน และความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆ
  2015-03-21 10:14

Pages