ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“ปลัดณรงค์” เตรียมงานเสนอ “นพ.ปิยะสกล” ป้องกันโรคตามกลุ่มวัย เดินหน้าเขตสุขภาพ พร้อมพัฒนาทศวรรษสถานีอนามัย เน้นจัดระบบสุขภาพอำเภอ ส่วนเรื่องจัดการภายใน จะเสนอแผนกำลังคนเพื่อลดเหลื่อมล้ำระหว่างวิชาชีพ หารือ ก.พ.ทั้งเรื่องขาดแคลน และค่าตอบแทน ด้าน นพ.สุทัศน์ มั่นใจ นพ.ปิยะสกล เป็นนักบริหารทำงานกับ ขรก.ประจำได้สบาย เชื่อมีความเป็นกลาง ไม่มีความขัดแย้งกับใคร

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการเตรียมพร้อมทำงานร่วมกับ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ป้ายแดง ว่า เป็นข้าราชการประจำ ย่อมพร้อมทำงานทุกเมื่อ เพื่อให้ระบบสาธารณสุขเดินหน้าต่อไป ส่วนเรื่องงานที่จะมีการนำเสนอรัฐมนตรีว่าการ สธ.นั้น หลักๆ จะเป็นการบริการประชาชนเน้นการส่งเสริมป้องกันโรคตามกลุ่มวัย พร้อมทั้งเดินหน้าระบบบริการสุขภาพระดับเขต (Service Plan) เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริการประชาชนดียิ่งขึ้น รวมทั้งต้องพัฒนาทศวรรษสถานีอนามัย เน้นการจัดระบบสุขภาพระดับอำเภอมากขึ้น 

นพ.ณรงค์ กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องการบริหารจัดการภายในจะเสนอในเรื่องแผนกำลังคน ซึ่งมีอยู่กว่า 20 วิชาชีพ โดยจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ ซึ่งเรื่องนี้จะขอให้ทุกวิชาชีพมาช่วยกันพิจารณา รวมทั้งจะเดินหน้าแผนกำลังคนของ สธ.เพื่อนำไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และรัฐบาลว่า คนของเราขาดแคลนจริงๆ รวมทั้งปัญหาค่าตอบแทนก็จะอยู่ในแผนกำลังคน ทำควบคู่กัน โดยทั้งหมดต้องยึดประโยชน์ของทุกฝ่ายให้เท่าเทียมมากที่สุด อย่างไรก็ตาม สำหรับเรื่องของเขตสุขภาพนั้นก็ยังคงเดินหน้า ตามนโยบายที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกำหนดไว้ ส่วนนโยบายใหม่ของรัฐมนตรีว่าการ สธ.หรือ รัฐบาลจะกำหนดอย่างไรต่อไป ก็พร้อมดำเนินการ เพื่อร่วมปฏิรูประบบสาธารณสุขต่อ

นพ.สุทัศน์ ศรีวิไล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย ประธานประชาคมสาธารณสุข กล่าวว่า ในมุมมองของตนและพวกเราชาวประชาคมสาธารณสุข มองว่า นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ท่านเป็นนักบริหารที่เก่ง ดูจากประวัติต่างๆ ท่านเป็นคนดี ซึ่งน่าจะทำงานกับข้าราชการประจำได้สบาย จึงต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี ที่เลือกนักบริหารเช่น นพ.ปิยะสกล มาทำงานในกระทรวงสาธารณสุข ส่วนเรื่องปัญหาความขัดแย้ง มองว่า นพ.ปิยะสกล มีความเป็นกลาง การทำงานคงไม่มีปัญหาอะไร และชาวประชาคมสาธารณสุขก็พร้อมทำงานด้วย

ผู้สื่อข่าวถามว่าอาจมีบางกลุ่มมองว่า นพ.ปิยะสกลจะเข้ากับทาง นพ.ณรงค์ และประชาคมสาธารณสุขได้มากกว่ากลุ่มก๊วนอื่น นพ.สุทัศน์ กล่าวว่า ไม่เกี่ยว ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝ่ายใด เราต้องปรองดองดีกว่า