ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.ยกมาตรฐานความปลอดภัยร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารบนถนนหรือฟู้ดสตรีท และตลาดสดน่าซื้อ ไม่ขายเหล้าบุหรี่ ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร ส่งเสริมปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558 สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว

วันนี้ (27 สิงหาคม 2558) ที่ลานกิจกรรมศูนย์การค้ามาบุญครอง กรุงเทพฯ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ เพื่อส่งเสริมปีท่องเที่ยววิถีไทย ปี 2558”

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลกำหนดให้ปี 2558 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการถนนอาหารปลอดภัย และตลาดสดน่าซื้อ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไทย กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ โดยยกระดับมาตรฐานร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารบนถนนอาหารหรือที่ต่างชาติเรียกว่าฟู้ดสตรีท (Food Street) และตลาดสด ซึ่งเป็นแหล่งรวมอาหารหลากหลายให้มีคุณภาพ ปลอดภัย รสชาติอร่อยถูกปาก และถูกสุขอนามัย สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ เป้าหมายถนน 17 สาย และตลาดสดน่าซื้อ 13 แห่ง ใน 12 จังหวัด คือ ลำปาง น่าน เพชรบูรณ์ เลย บุรีรัมย์ จันทบุรี ตราด ราชบุรี สมุทรสงคราม ชุมพร นครศรีธรรมราช และตรัง ที่สอดรับกับนโยบายอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข คือ “โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย” (Clean Food Good Taste) ตั้งแต่ปี 2542 และ “โครงการตลาดสดน่าซื้อ” ตั้งแต่ปี 2546

นพ.ปิยะสกล กล่าวต่อว่า ผลการดำเนินการพัฒนาที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ มีร้านอาหารและแผงลอยทั้งหมด ไม่รวม กทม. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและได้รับป้ายรับรอง ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย จำนวน 125,987 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 87.16 จากร้านทั้งหมดที่มี 144,550 แห่ง ส่วนตลาดสดผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ 1,351 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 86.33 จากที่มีทั้งหมด 1,565 แห่ง  

นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย กำหนดให้ร้านอาหาร  แผงลอยที่เข้าร่วมโครงการถนนอาหารปลอดภัย จะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1.อาหารสะอาด รสชาติอร่อย 2.ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ 3.ไม่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 4.มีบริการช้อนกลาง 5.จัดบริการส้วมสะอาด 6.จัดบริการอ่างล้างมือ ส่วนเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ ต้องเป็นตลาดสดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก (5 ดาว) หรือระดับดี (3 ดาว) ติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี โดยเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ จะประกอบด้วย 3 ด้านหลัก คือ การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยอาหาร และด้านความคุ้มครองผู้บริโภค

ทั้งนี้ศูนย์อนามัยทั้ง 12 เขตได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบรมความรู้ผู้ประกอบการทั้งผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟอาหาร เน้นความสะอาดภาชนะ มือผู้สัมผัสอาหาร ให้ใช้ภาชนะที่ทำจากชานอ้อยหรือใบตองทดแทนการใช้ภาชนะที่ทำจากโฟม โดยที่ถนนข่วงเมือง จ.น่าน สามารถลดการใช้โฟมได้ 100 เปอร์เซ็นต์