ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สธ.ห่วงสุขภาพผู้แสวงบุญฮัจญ์ประจำปี 2558 กำชับหน่วยแพทย์ไทยประจำซาอุดิอาระเบีย เข้มการป้องกัน 4 โรคสำคัญ คือเมอร์ส อุจจาระร่วง อีโบล่า และฮีทสโตรก เต็มที่ โดยจัดส่งทีมหมอเดินเท้า ให้บริการในช่วงประกอบพิธีใหญ่ วันที่ 22-27 กันยายน 2558 และเตรียมการตรวจคัดกรองสุขภาพก่อนขึ้นเครื่องเดินทางกลับไทย จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้แสวงบุญฮัจญ์ป่วยโรคเมอร์ส  

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2558 จำนวน 10,400 คน ว่า ได้รับรายงานจากหน่วยแพทย์ไทยที่กระทรวงสาธารณสุขส่งไปประจำการที่ประเทศซาอุดิอาระเบียว่า ขณะนี้สภาพอากาศร้อนมาก และมีประชาชนอยู่รวมกันจำนวนมาก 1 ล้าน 3 แสนกว่าคน มีความเป็นห่วงเรื่องการเจ็บป่วย ได้กำชับให้หน่วยแพทย์ไทยดำเนินการป้องกันโรคสำคัญ 4 โรค คือ เมอร์ส อุจจาระร่วง อีโบล่า และฮีทสโตรก อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะช่วงประกอบพิธีฮัจญ์ภาคสนาม วันที่ 22-27 กันยายน 2558 ได้ให้หน่วยแพทย์ไทยส่งทีมแพทย์และ อสม.ฮัจญ์ เดินเท้าออกเยี่ยมผู้ประกอบพิธีและในเต็นท์ที่พัก โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นการพิเศษด้วย  

นพ.ปิยะสกล กล่าวต่อว่า ในส่วนสถานการณ์โรคเมอร์ส ได้รับรายงานจากหน่วยแพทย์ ยังไม่มีรายงานผู้แสวงบุญรวมทั้งชาวไทยป่วยจากโรคนี้แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขไทย ได้จัดระบบป้องกันช่วงขากลับหลังเสร็จสิ้นพิธีฮัจญ์อย่างเต็มที่ โดยผู้แสวงบุญชุดแรกจะเริ่มเดินทางวันที่ 29 กันยายน 2558 ได้ให้หน่วยแพทย์ไทยดำเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพก่อนขึ้นเครื่องกลับไทยทุกคน ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ คัดกรองสุขภาพตรวจวัดไข้ที่สนามบินหลังลงเครื่องทุกคน และให้มิสเตอร์ฮัจญ์ และ อสม.ในพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังอาการทุกคนเป็นเวลา 30 วัน เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลทุกแห่ง หากพบว่ารายใดมีไข้ จะรับตัวเข้าดูแลในโรงพยาบาลตามมาตรการที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดในชุมชน  

สำหรับผลการรักษาพยาบาลของหน่วยพยาบาลไทยที่ตั้งหน่วยรักษาพยาบาลที่นครเมกกะ ตั้งแต่เปิดให้บริการวันที่ 15 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2558 มีผู้รับบริการทั้งหมด 6,563  คน เฉลี่ยวันละ 364 คน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ  51-60  ปีรองลงมากลุ่มอายุ 61-70ปี ประมาณร้อยละ 70 เป็นไข้หวัด แพ้อากาศ รองลงมาคือ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และโรคระบบทางเดินอาหาร โดยมีผู้ป่วยต้องส่งไปรับการรักษาต่อโรงพยาบาลของประเทศซาอุดิอาระเบีย จำนวน 21 คน ส่วนใหญ่เกิดจากโรคประจำตัวกำเริบ เช่น โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคเบาหวาน