ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นสพ.ประชาชาติธุรกิจ : ร.พ.เอกชนแห่ชิงตลาดข้าราชการ ขยายฐานลูกค้า ฝ่าเศรษฐกิจ-กำลังซื้อหดตัว ยันฮีงัดผ่อนชำระ-แบ่งจ่าย 2 งวดจูงใจ เกษมราษฎร์-เวิลด์เมดิคัลฯ เร่งทำตลาดจริงจัง บางปะกอก 9 โดดร่วมวง พญาไท 2 ชูทางเลือกไม่ต้องรอคิวนาน

กำลังซื้อที่ลดลงทำให้ผู้บริโภคระวังการใช้จ่าย และมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานพยาบาล ทำให้ ร.พ.เอกชนปรับตัวรักษาการเติบโต โดยที่มีความเคลื่อนไหวชัดเจน คือ หลายแห่งหันมาทำการตลาดถึงแคมเปญข้าราชการ ซึ่งถือเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ อาทิ เกษมราษฎร์ บางแค สื่อสารว่า ข้าราชการยุคใหม่เข้า ร.พ.เกษมราษฎร์ บางแคได้แล้ว โรคที่สามารถเบิกจ่ายได้ต้องเป็นโรคที่มีการนัดผ่าตัดล่วงหน้า บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ทำตลาดให้ข้าราชการและครอบครัวเบิกได้ทั่วประเทศ ชูเรื่องความสะดวกสบายและไม่ต้องรอคิวผ่าตัดนาน ฯลฯ

นพ.สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยันฮี เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า เศรษฐกิจชะลอตัวทำให้ผู้เข้ามาใช้บริการความงามลดลง จึงหันมาเน้นการรักษาโรคทั่วไป ล่าสุดได้จัดโครงการเบิกจ่ายตรงสิทธิ์ข้าราชการเป็นครั้งแรก เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ เพราะมองเห็นโอกาสจากตลาดข้าราชการเป็นกลุ่มใหญ่และมีจำนวนมาก ซึ่งนอกจากสามารถใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล ยันฮียังจัดแคมเปญผ่อนชำระ 2 งวดสำหรับการผ่าตัด แบ่งเป็นชำระ 50% ในวันนัด และชำระงวดที่ 2 อีก 50% ในวันผ่าตัด และมีผ่อนชำระ 4-10 เดือน

สอดคล้องกับ นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 2 กล่าวว่า ปีนี้ได้เริ่มขยายการดูแลคนไข้ข้าราชการ การรับผู้ป่วยข้าราชการที่มีสิทธิ์เบิกได้ ถือเป็นระบบร่วมจ่ายรูปแบบหนึ่ง (โคเพย์เมนต์) ซึ่งจ่ายเฉพาะค่ารักษาส่วนเกิน และเป็นทางเลือกในแง่ของการได้รับบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องรอนาน

นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการโรงพยาบาลเครือเกษมราษฎร์และเวิลด์เมดิคัลเซ็นเตอร์ กล่าวในเรื่องนี้ว่า ข้าราชการและครอบครัวมีจำนวนประมาณ 5 ล้านคน จากเดิมที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐได้เท่านั้น ปัจจุบันกรมบัญชีกลางได้ขยายการใช้สิทธิ์ไปยังโรงพยาบาลเอกชนและลดขนาด โรงพยาบาลที่เข้าร่วม คือจากคุณสมบัติเดิมเป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ได้ลดลงมาเพื่อให้โรงพยาบาลขนาดเล็กในต่างจังหวัดเข้าร่วมได้ เพื่อให้ข้าราชการได้เข้าถึงบริการสุขภาพได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น ถือเป็นอีกทางเลือกในการรับการรักษาโดยไม่ต้องรอคิวนาน ขณะที่เอกชนก็ได้ขยายฐานลูกค้าใหม่

สำหรับเครือเกษมราษฎร์รวมถึงเวิลด์เมดิคัลเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ มีนโยบายขยายทุกเซ็กเมนต์ที่มีโอกาสเติบโต รวมถึงกลุ่มลูกค้าข้าราชการ ปี 2559 จะทำการตลาดจริงจัง สื่อสารเป็นรายโรค โดยเฉพาะโรคที่มีปริมาณผู้ป่วยจำนวนมาก เพื่อให้ข้าราชการเข้าสู่บริการได้ง่ายและมากขึ้น พร้อมสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติม

สอดคล้องแหล่งข่าวจากโรงพยาบาลเอกชนระบุว่า ปี 2558 กำลังซื้อส่งผลต่อการเติบโตของคนไข้คนไทยในกลุ่ม ร.พ.ระดับกลาง บางแห่งไม่เติบโตหรือโตไม่เกิน 2% จากปกติเพิ่มขึ้น 5-6% ทุกปี โดยผู้ป่วยเปลี่ยนไปใช้บริการสถานพยาบาลที่มีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่าย หรือกรณีที่เข้ารับการรักษาโรคซับซ้อนใน ร.พ.เอกชน เมื่อค่าใช้จ่ายสูงขึ้นก็จะเปลี่ยนไปใช้สิทธิ์อื่นๆ ที่มี เช่น ประกันสังคม หรือย้ายไป ร.พ.ของรัฐ

นพ.วีระ อิงคภาสกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายวางแผนกลยุทธ์โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า โรงพยาบาลเพิ่งเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า ทำให้ข้าราชการไม่ต้องรอคิวนาน และขยายฐานลูกค้าใหม่ ขณะนี้มีเข้ามารับการรักษาหัวใจและโรคตา

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า กรมบัญชีกลางได้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการรักษา และขยายสิทธิประโยชน์ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มอีก 66 แห่ง จากเดิมที่มีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 30 แห่ง รวมเป็น 96 แห่งครอบคลุมทั่วประเทศ และได้เพิ่มจำนวนโรคที่กำหนดไว้เดิม 78 โรค เป็น 86 โรค อาทิ ผ่าตัดไส้เลื่อน ผ่าตัดแก้ไขโพรงกระดูกสันหลังส่วนเอวตีบแคบ การผ่าตัดเอ็นข้อเข่า เป็นต้น

ที่มา: หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 7 - 10 ม.ค. 2559