ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อย.แจงกรณีมีผู้ร้องเรียนผ่านรายการโทรทัศน์ เกี่ยวกับบุคคลอ้างตนว่ามาจากกระทรวงสาธารณสุข โดยพกบัตรประจำตัวของ อย. รับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงตามครัวเรือน วัคซีนละ 50 บาทต่อเข็ม ย้ำชัด บริการดังกล่าวไม่ใช่ภารกิจของ อย. อีกทั้งไม่พบชื่อของพนักงานดังกล่าวทำงานใน อย.ตามที่กล่าวอ้าง เตือนประชาชนระมัดระวังการใช้อย่าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อ นอกจากจะเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์แล้ว ซ้ำร้ายยังเป็นอันตรายต่อทั้งคนและสัตว์เลี้ยงอีกด้วย

ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และโฆษก อย. กล่าวว่า จากกรณีที่มีผู้ร้องเรียนผ่านไปยังรายการโทรทัศน์ว่ามีบุคคลอ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข โดยมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของ อย. ชื่อ นายนิคม บึกขุนทด สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงตามครัวเรือน โดยคิดค่าบริการวัคซีนละ 50 บาทต่อเข็ม นั้น            

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน ขอชี้แจงว่า ภารกิจการดำเนินงานของ อย.ไม่มีการรับบริการตรวจหรือรักษาโรคแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นในคนหรือในสัตว์เลี้ยง อย.มีหน้าที่หลักในการพิจารณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเท่านั้นว่า มีคุณภาพ คุณประโยชน์ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพหรือไม่ ในเรื่องการออกรับบริการฉีดวัคซีนตามครัวเรือนนั้น ไม่ใช่ภารกิจของ อย.

สำหรับการควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 เช่น การบริการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ ต้องดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ หรือ ภายใต้การกำกับดูแล เป็นต้น 

เบื้องต้นได้ดำเนินการสืบค้นข้อมูลบัตรประจำตัวไม่พบว่ามีชื่อ นายนิคม บึกขุนทด เป็นเจ้าหน้าที่ อย.แต่อย่างใด อีกทั้งลักษณะของบัตรประจำตัวพบร่องรอยมีการเปลี่ยนแปลงรูปภาพ ซึ่งสันนิษฐานในเบื้องต้นว่า เป็นการปลอมแปลงบัตรประจำตัวขึ้นมาใหม่ อีกทั้งบัตรดังกล่าวเลิกผลิตไปแล้วตั้งแต่ปี 2554 ที่ผ่านมา กรณีดังกล่าวเป็นการแอบอ้างเป็นบุคลากร อย. ทั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เนื่องจากวัคซีนที่นำไปฉีดตามครัวเรือนนั้น อาจไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน หรือเป็นเพียงแค่น้ำเปล่าไม่มีคุณสมบัติ ในการป้องกันโรค ทำให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงเข้าใจว่าสัตว์ของตนได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าได้ ส่วนเข็มที่ฉีดอาจมีปัญหาในการนำกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้ง

รองเลขาธิการ อย. กล่าวต่อว่า อย.ขอเตือนผู้รับบริการ กรณีที่จะนำสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงอื่นใดไปรับบริการฉีดวัคซีน ขอให้พิจารณาให้ถี่ถ้วนเสียก่อน ควรพาสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนกับสัตวแพทย์ที่ได้รับอนุญาตและมีใบประกอบโรคศิลปะตามโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือกรณีที่อยู่ต่างจังหวัดหากมีเจ้าหน้าที่ไปออกหน่วยรับบริการต้องมีการประกาศและแจ้งให้ประชาชนทราบ และเมื่อฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วจะต้องมีป้ายการฉีดวัคซีนหรือมีการรับรองการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ด้วย