ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“หมอปิยะสกล” ลงนามประกาศรับสมัครเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ แทน นพ.วินัย ที่จะครบวาระ 4 ปีในวันที่ 15 พ.ค.นี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-22 เม.ย.59 และ คกก.สรรหาที่ได้รับการแต่งตั้งจากบอร์ด สปสช.จะทำหน้าที่สรรหาตั้งแต่ 23 เม.ย.ก่อนเสนอชื่อผู้ได้รับการสรรหาไม่เกิน 3 รายชื่อ ให้บอร์ด สปสช.คัดเลือก 2 พ.ค.นี้

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นไปตามมติการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเมื่อวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา เนื่องจาก นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช.คนปัจจุบัน จะครบวาระ 4 ปีในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://law.nhso.go.th/Site/Default.aspx เมื่อกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เลขที่ 120 ม.3 ชั้น 4 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. ตั้งแต่วันที่ 1-22 เมษายน 2559 ในเวลา 08.30-12.00 น. และเวลา 13.00-16.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร และเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร สามารถดูได้ในประกาศดังกล่าว

โฆษก สปสช.กล่าวต่อว่า ในการสรรหานั้น คณะกรรมการสรรหาที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะพิจารณาสรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นเลขาธิการ สปสช.จากผู้สมัครที่ได้ยื่นใบสมัครไว้ถูกต้องครบถ้วน โดยจะดำเนินการสรรหาตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2559 เป็นต้นไป แล้วเสนอชื่อผู้ได้รับการสรรหาไม่เกิน 3 คนให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งขาติเป็นผู้คัดเลือกผู้ใดผู้หนึ่ง เพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ สปสช.คนต่อไป ซึ่งการประชุมของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำเดือนพฤษภาคมนั้น จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559