ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ให้ทุกจังหวัดเปิดวอร์รูมหมอกควันเพื่อติดตามและร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมจัดส่งหน้ากากอนามัย 350,000 ชิ้น ให้ 10 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ สำรองไว้ที่ส่วนกลางอีก 630,000 ชิ้น พร้อมกำชับสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดจัดเตรียมยาเวชภัณฑ์พร้อมบริการตลอด 24 ชั่วโมง แนะ 4 กลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และหญิงตั้งครรภ์ ขอให้หลีกเลี่ยงออกนอกบ้าน งดกิจกรรมกลางแจ้ง

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับรายงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีหมอกควันว่ามี 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง พะเยา น่าน ตาก เชียงใหม่ และแพร่ มีค่าเฉลี่ยหมอกควันเกินมาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ กรณีหมอกควัน เพื่อติดตามและร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบหมอกควัน รวมทั้งกำชับให้ความรู้คำแนะนำการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน ที่น่าเป็นห่วงคือ 4 กลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบง่ายกว่าคนทั่วไป คือผู้ที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด โรคถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และหญิงตั้งครรภ์ ขอให้หลีกเลี่ยงออกนอกบ้าน งดการออกกำลังกายกลางแจ้ง

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้สำรองหน้ากากอนามัยไว้ ทั้งหมด 980,000 ชิ้น และในวันนี้ได้จัดส่งหน้ากากอนามัยให้ 8 จังหวัดภาคเหนือ จ.ราชบุรี และ จ.เพชรบุรี รวม 350,000 ชิ้น สำรองไว้ที่ส่วนกลางอีก 630,000 ชิ้น พร้อมให้สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ เตรียมยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้บริการผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ภาพรวมผลกระทบด้านสุขภาพยังไม่พบประชาชนมีอาการรุนแรง พบป่วยใน 4 กลุ่มโรค คือตาอักเสบ ผิวหนังอักเสบ โรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด เข้ารับรักษา ให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังและให้คำแนะนำประชาชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านอาสาสมัครสาธารณสุข และสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ท้องถิ่น

สำหรับการป้องกันผลกระทบสุขภาพจากหมอกควัน  ขอให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.ปิดประตูหน้าต่างบ้านให้มิดชิด เพื่อลดความเสี่ยงการสัมผัสหมอกควัน  

2.ควรทำความสะอาดบ้านสม่ำเสมอเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง

3.สวมหน้ากากอนามัยหรือใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ ปิดปากและจมูกและเปลี่ยนทุกวัน  

4.งดการทำกิจกรรมกลางแจ้งชั่วคราว เช่น ออกกำลังกาย เดินเล่น หรือทำงานหนัก หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอ แน่นหน้าอก หายใจไม่อิ่ม แสบตา ระคายคอ กรณีของหญิงตั้งครรภ์หากลูกในครรภ์ไม่ดิ้นหรือดิ้นน้อยลง ให้รีบไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือโทรแจ้งที่หมายเลย 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง