ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นสพ.โพสต์ทูเดย์ - ครม.สั่ง สศช.หาทางรีดภาษีเครื่องดื่มผสมน้ำตาลสูง ให้บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสรรพสามิตพร้อมเก็บทันทีหากมีโทษกับสุขภาพ

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม ของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้รับข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในเรื่องระบบบริหารจัดการและการเงินการคลังด้านสุขภาพ โดยเฉพาะแนวทางการเพิ่มภาษีผลิตภัณฑ์ที่เป็นภัยต่อสุขภาพไปพิจารณาว่า จะดำเนินการอย่างไร เนื่องจากเป็นหนึ่งในเรื่องที่ต้องมีการปฏิรูป แต่ปัจจุบันการผลักดันเรื่องดังกล่าวยังไม่เป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากระทรวงการคลังเคยเสนอแผนปฏิรูปภาษีให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาแล้ว ซึ่งการเก็บภาษีเครื่องดื่มก็เป็นหนึ่งในแผนปฏิรูป โดยมีทั้งการเสนอจัดเก็บภาษีชาเขียว กาแฟกระป๋อง ที่มีส่วนผสมของกาเฟอีนและน้ำตาล น้ำผลไม้กระป๋อง

ขณะเดียวกันกระทรวงการคลังก็ได้หารือกับ สธ.มาโดยตลอด กรณีการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมจากน้ำตาลสูง แต่ก่อนจะจัดเก็บภาษีคงต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าการบริโภคน้ำตาลเป็นโทษ หากพิจารณาแล้วการบริโภคน้ำตาลเป็นโทษจริง ก็สามารถหยิบผลการศึกษามาเสนอให้ฝ่ายนโยบายตัดสินใจใช้มาตรการภาษีผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคได้ทันที

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยต่อไปว่า นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ยังได้สั่งการให้กรมสรรพสามิตจัดทำแผนการเก็บภาษีใน 5 ปีข้างหน้าให้แล้วเสร็จใน 2 เดือน เพื่อเสนอให้ ครม.พิจารณาและเห็นชอบ โดยมีเป้าจัดเก็บ 8 แสนล้านบาท จากปัจจุบันปีงบประมาณ 2559 ที่มีเป้าหมายเก็บรายได้ 4.9 แสนล้านบาท เนื่องจากกรมสรรพสามิตมีความยืดหยุ่นในการ จัดเก็บรายได้สูง ทั้งการเก็บภาษีบาป ภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อม ภาษีเพื่อดูแลสังคม รวมทั้งสินค้าบางประเภทเป็นพิษกับสุขภาพ โดยเฉพาะกรณีของเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล ที่ได้ศึกษาเตรียมพร้อมไว้แล้ว และหากมีข้อมูลยืนยันทางการแพทย์ที่แน่ชัดว่าเป็นพิษกับสุขภาพจริง ก็จะเสนอรัฐบาลเก็บภาษีดังกล่าวทันที

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันที่ 28 มีนาคม 2559