กรมสรรพสามิต

 • สรรพสามิตเปลี่ยนใจหันแจกแอลกอฮอล์ล้างมือกว่า 300,000 ลิตร ให้หน่วยงานแพทย์และสาธารณสุขใช้ด้านสาธารณสุขสู้ภัย Covid-19แทนแจกตรงให้ประชาชน
  2020-03-20 20:04
 • หมอประกิต เตือนเลื่อนขึ้นภาษีบุหรี่ไม่ช่วยชาวไร่ยาสูบ ผลประโยชน์ตกบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ เสนอเร่งปรับโครงสร้างภาษีโดยด่วน เน้นปรับอัตราภาษีตามมูลค่าเป็นอัตราเดียว ดึงราคาบุหรี่นอกสูงขึ้น
  2020-01-06 12:01
 • รัฐบาลเล็งออกกฎหมายจัดเก็บเงินสมทบจากยาสูบในอัตรามวนละ 10 สตางค์ เข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการภาครัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพิ่มจากเงินที่รับจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  2018-08-05 16:29
 • เครือข่ายงดเหล้า ร่อนหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ เสนอแนวคิดหลังรัฐบาลจัดเก็บภาษีน้ำเมาต่ำกว่าเป้า ชี้สวนทางการหารายได้เข้ารัฐ แนะยึดประโยชน์สูงสุดของประชาชนลดนักดื่มนักสูบ ต้นเหตุปัญหาสังคม-สุขภาพ
  2018-06-03 19:26
 • นสพ.โพสต์ทูเดย์ - ครม.สั่ง สศช.หาทางรีดภาษีเครื่องดื่มผสมน้ำตาลสูง ให้บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสรรพสามิตพร้อมเก็บทันทีหากมีโทษกับสุขภาพ
  2016-03-28 15:10
 • คสช.ขานรับ"คลัง"เสนอเก็บภาษี"ชาเขียว-กาแฟ-เครื่องดื่มผสมน้ำตาล" ระบุเป็นเครื่องดื่มทำลายสุขภาพ คาดสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาทต่อปี พร้อมเตรียมเสนอลดสิทธิประโยชน์ภาษีลงทุนในบีโอไอ "ตัน"หวั่นกระทบต้นทุน เสนอจัดเก็บ 111 รายการไม่มียกเว้น  กระทรวงการคลังเสนอแผนการจัดเก็บภาษีหลายรายการ ต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณา ซึ่งนอกจากนี้เสนอร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก ยังเตรียมเสนอเก็บภาษีเครื่องดื่มที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ เช่น กาแฟ ชาเขียว และเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของน้ำตาลจำนวนมาก โดยคสช.เห็นด้วยและมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
  2014-08-01 13:50
 • นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้เห็นข้อเสนอกรณีกลุ่มนักวิชาการสาธารณสุขที่มีการประชุมและเสนอให้กรมขึ้นภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณความหวาน เพื่อดูแลสุขภาพคนไทยแล้ว โดยข้อเสนอนี้สอดคล้องกับแนวคิดของกรมที่จะปรับโครงสร้างภาษีเครื่องดื่มใหม่ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้คงต้องรอนโยบายจากรัฐบาลชุดใหม่ว่าต้องการให้เป็นอย่างไร กรมในฐานะผู้ปฏิบัติทำได้เพียงศึกษาข้อดีข้อเสีย และนำเสนอรัฐบาล โดยยอมรับว่าการปรับโครงสร้างภาษีเครื่องดื่มใหม่จะทำให้การจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 2 หมื่นล้านบาท
  2014-02-28 18:33
 • ภาคเอกชนชี้ถึงเวลา "ปฏิรูปภาษียาสูบ" ชูระบบภาษีผสมทั้งตามปริมาณและมูลค่า เป็นเครื่องมือสร้างความโปร่งใสรับเออีซี เผยรัฐสูญเสียรายได้ 8 พันล้านหลังปรับเพิ่มภาษียาสูบ 2 ปี เหตุไม่ตอบโจทย์ แถมคนหันไปสูบบุหรี่ราคาถูก" ด้านอธิบดีกรมสรรพสามิต ยันไม่มีนโยบาย แต่ศึกษาเตรียมความพร้อมเท่านั้น
  2013-09-23 10:40
 • ภาคเอกชนชี้ถึงเวลา "ปฏิรูปภาษียาสูบ"  ชูระบบภาษีผสมทั้งตามปริมาณและมูลค่า เป็นเครื่องมือสร้างความโปร่งใสรับเออีซี เผยรัฐสูญเสียรายได้ 8 พันล้านหลังปรับเพิ่มภาษียาสูบ 2 ปี  เหตุไม่ตอบโจทย์ แถมคนหันไปสูบบุหรี่ราคาถูก ด้านอธิบดีกรมสรรพสามิต ยันไม่มีนโยบาย แต่ศึกษาเตรียมความพร้อมเท่านั้น
  2013-09-21 08:49
 • วงการสุราลือสรรพสามิตเตรียมออก พ.ร.ก.แก้ไขกฎหมายเหล้า หวังรื้อภาษีสุราทั้งยวง อ้างเหตุรองรับเออีซี พร้อมปรับวิธีคำนวณภาษีใหม่ พร้อมขยายเพดานภาษีไวน์-เบียร์ จาก 100 เป็น 2,000 บาทต่อลิตรแอลกอฮอล์ ปิ๊งตั้งกองทุนเลียนแบบ สสส. อ้างเอาไว้ช่วยคนพิการ
  2013-06-12 08:05
 • ในวันที่ 31 พ.ค.ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก การดำเนินการและควบคุมยาสูบ รัฐบาลโดยหน่วยงานต่างๆ มีการดำเนินการอยู่หลายมาตรการ ทั้งการปราบปรามบุหรี่หลบเลี่ยงภาษี การเพิ่มอัตราภาษียาสูบ การห้ามโฆษณาหรือส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ การเพิ่มพื้นที่สาธารณะปลอดควันบุหรี่ และการเพิ่มการเข้าถึงบริการช่วยเลิกบุหรี่ รวมทั้งการเตือนให้รับรู้ถึงพิษภัยของยาสูบ เพื่อให้จำนวนผู้สูบบุหรี่ลดลงเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
  2013-05-31 10:29
 • โรงงานยาสูบอึ้งยอดขายวูบ 50% พิษขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ โร่เคลียร์คลัง-ก.สาธารณสุข ชี้ขึ้นภาษีลักลั่น-2 มาตรฐาน ทำคนหันมวนยาเส้นสูบแทน เสี่ยงสูง ทำลายสุขภาพหนักกว่า พร้อมชงของบเพิ่มสร้างโรงงานภาคเหนือ
  2012-10-09 11:35