ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

จพ.สธ.อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนตาก รอ สธ.ตอบกลับ หลังยื่นขอความเป็นธรรม กรณีสอบผ่านบรรจุ ขรก.ตำแหน่ง จพ.สธ.แล้ว แต่กลับถูกคัดชื่อออก เหตุวุฒิการศึกษาไม่ตรงคุณสมบัติผู้สมัคร เชื่อเป็นการกีดกันบรรจุวิทยาลัยนอกสมทบ พร้อมขอความเห็นใจผู้บริหาร สธ. ที่ผ่านมาแม้จบอนุปริญญา แต่ทำงานไม่ต่างจาก จพ.สธ.จบ ป.ตรี ปฎิบัติตามนโยบายและตัวชี้วัด สธ. แถมปฎิบัติงานพื้นที่กันดาร ระบุหากไม่ได้รับความเป็นธรรมคงต้องพึ่งศาลปกครอง

นายประภาส วงศ์ขมิ้น เจ้าพนักงานสาธารณสุข (จพ.สธ.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านสันป่าป๋วย จ.ตาก หนึ่งในผู้เข้ารับการสอบบรรจุข้าราชการตำแหน่ง จพ.สธ. ซึ่งถูกคัดชื่อออกภายหลังการประกาศผลสอบบรรจุ กล่าวว่า กรณีการตัดชื่อผู้ที่ผ่านการสอบบรรจุข้าราชการตำแหน่ง จพ.สธ.ทั้งภาค ก. ข. และ ค. แล้วในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 และ 2 เป็นกลุ่มผู้จบวุฒิการศึกษาอนุปริญญาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนตาก ซึ่งมีทั้งหมด 9 คน เนื่องจากถูกระบุว่าวุฒิการศึกษาไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับคุณสมบัติการเปิดสอบบรรจุตำแหน่ง จพ.สธ. โดยเป็นปัญหาเดียวกับกลุ่ม จพ.สธ. ที่จบวุฒิการศึกษาอนุปริญญาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยนครราชสีมา ที่ถูกคัดชื่อออก 26 คนเช่นกัน ซึ่งที่ผ่านมาได้ทำหนังสือเพื่ออุทธรณ์ไปยังกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2559 และอยู่ระหว่างการรอหนังสือตอบกลับจากสำนักปลัด สธ. แต่จนขณะนี้ใกล้สิ้นเดือนเมษายนแล้วยังไม่มีคำตอบ ซึ่งหากระบุว่าเป็นปัญหาวุฒิการศึกษาจริง ไม่เข้าใจว่าทำไม สธ. ถึงปล่อยให้มีการสอบถึงภาค ค จนประกาศบรรจุ

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ยังได้ทำหนังสือไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  (ก.พ.) เพื่อสอบถามเรื่องวุฒิการศึกษาเช่นกัน แต่ ก.พ.บอกว่า วุฒิอนุปริญญาสาธารณสุขชุมชนเป็นหลักสูตรที่ ก.พ.ให้การรับรอง แต่การเปรียบเทียบวุฒิการศึกษาเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) แต่พอเรายื่นเรื่องไปยัง สกอ.กลับบอกว่าไม่สามารถเทียบวุฒิการศึกษา หากจบวุฒิใดให้เป็นวุฒินั้น จึงไม่รู้จะทำอย่างไร

นายประภาส กล่าวว่า ปัญหาการคัดออกผู้สอบผ่านบรรจุ จพ.สธ. ส่วนตัวมองว่า น่าจะเป็นเพราะพวกเราไม่ได้จบจากวิทยาลัยสาธารณสุขภายใต้สังกัด สธ. โดยเป็นกลุ่มที่จบจากสถาบันนอกสมทบ และเชื่อว่าผู้ที่ถูกคัดชื่อออก น่าจะมีจำนวนมากกว่านี้ เพียงแต่ยังรวมกลุ่มไม่ได้ ต่างจากกลุ่มที่จบจากวิทยาลัยชุมชนตากและวิทยาลัยนครราชสีมา

นอกจากนี้จากกรณีนี้ยังก่อให้เกิดผลกระทบ เนื่องจากมีรุ่นน้องจบอนุปริญญาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนตาก เข้าสมัครตำแหน่ง จพ.สธ. ที่โรงพยาบาล เมื่อมีกรณี สธ.คัดชื่อกลุ่มเราออกจากผู้ได้รับการบรรจุ จพ.สธ. ทำให้โรงพยาบาลไม่แน่ใจเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาในตำแหน่งนี้ จึงได้สอบถามไปยัง สธ. และได้ตอบกลับว่า วุฒิอนุปริญญาสาธารณสุขชุมชน เป็นวุฒิที่ ก.พ.ยังไม่รับรองอีก ทั้งที่ก่อนหน้าเราได้รับหนังสือตอบกลับจาก ก.พ.ว่า ทาง ก.พ.ให้การรับรองหลักสูตร 

นายประภาส กล่าวว่า กรณีที่เกิดขึ้นถือเป็นการทำลายขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งตนเองทำงาน จพ.สธ. ในฐานะพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) มาประมาณ 5-6 ปีแล้ว ยังไม่นับรวมที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวก่อนหน้านี้ และหวังที่จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ แต่เมื่อสอบผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กลับถูกตัดชื่อออก ทำให้รู้สึกถึงความไม่เป็นธรรม

ทั้งนี้แม้ว่าเราจะเป็นกลุ่มที่จบวุฒิการศึกษาอนุปริญญา แต่การทำงานที่ผ่านมาไม่แตกต่างจากผู้ที่จบ จพ.สธ.ระดับปริญญาตรีสถาบันการศึกษาในสมทบ โดยปฏิบัติงานตามนโยบายของ สธ. และทำตัวชี้วัดตามเป้าหมาย การทำงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมไปถึงงานฟื้นฟู อีกทั้งพื้นที่ปฏิบัติยังมีความทุรกันดารมาก ต้องใช้ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ แถมไม่มีน้ำประปาใช้ ทั้งนี้หากไม่ได้รับความเป็นธรรม อาจต้องยื่นเพื่อขอความเป็นธรรมจากศาลปกครอง

“อยากให้ สธ.มองพวกเราเป็นลูกหม้อ สธ.เช่นกัน ไม่อยากให้มองแยกเราเป็นส่วนอื่นๆ ซึ่งที่ผ่านมาเราทำงานได้เทียบเท่ากับผู้ที่จบระดับปริญญาตรี อีกทั้งเรายังสอบผ่านการบรรจุถึงภาค ค. แล้ว ซึ่งการถูกตัดชื่อออกทำให้เสียกำลังใจอย่างมาก ซึ่งขอให้ สธ.ให้ความเป็นธรรมด้วย”