ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“ศาลปกครองชั้นต้น” พิพากษาชี้ พกส.รพ.สต.บ้านสันป่าป๋วย จ.ตาก มีคุณสมบัติสอบบรรจุ ขรก.สธ.ได้ หลังถูกตัดสิทธิหลังสอบผ่านแล้ว อ้างวุฒิการศึกษาไม่ถูกต้อง ไม่ตรงคุณสมบัติรับสมัคร วอน สป.สธ.ไม่อุทธรณ์ต่อ เหตุกรณีที่เกิดขึ้นเป็นความไม่เป็นธรรมต่อผู้ปฎิบัติงานในระบบ

นายประภาส วงศ์ขมิ้น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) ตำแหน่งพนักงานบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านสันป่าป๋วย จ.ตาก หนึ่งในผู้เข้ารับการสอบบรรจุข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ซึ่งถูกคัดชื่อออกภายหลังการประกาศผลสอบบรรจุ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ศาลปกครองพิษณุโลก โดยศาลปกครองชั้นต้นได้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 เฉพาะส่วนในส่วนผู้ที่สอบแข่งขันได้และถูกคัดชื่อออกภายหลัง ด้วยเหตุผลวุฒิการศึกษาไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับคุณสมบัติการเปิดสอบบรรจุตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ทั้งนี้คำพิพากษาดังกล่าวสืบเนื่องมาจากที่ตนได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เมื่อวันที่13 กรกฎาคม2559 จากกรณีที่ สป.สธ.ได้ออกประกาศฉบับข้างต้น (10 มี.ค. 59) โดยได้ตัดรายชื่อผู้จบวุฒิการศึกษาอนุปริญญาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนตาก ซึ่งได้ผ่านการสอบบรรจุข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ทั้งภาค ก. ข. และ ค. ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 และ 2 ซึ่งมีทั้งหมด 9 คน ซึ่งมีการระบุเหตุผลว่า วุฒิการศึกษาไม่ถูกต้องไม่ตรงกับคุณสมบัติการเปิดสอบบรรจุตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ทำให้ถูกตัดโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและไม่ได้รับความเป็นธรรม อีกทั้งก่อนหน้านี้ได้เคยทำหนังสือเพื่อขอความกระจ่างกรณีที่เกิดขึ้นต่อ สป.สธ.แล้ว แต่ทาง สป.สธ.ได้เงียบและไม่ได้รับการชี้แจงใดๆ เพิ่มเติม ทำให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองในที่สุด

“รู้สึกดีใจที่ศาลปกครองมีคำตัดสินที่ให้ความเป็นธรรมและเห็นใจพวกเรา โดยระบุว่า วุฒิการศึกษาเรามีคุณสมบัติที่สมัครข้าราชการ สธ.ได้ หลังจากนี้ศาลปกครองคงมีหนังสือแจ้งคำพิพากษานี้ไปยัง สป.สธ. หากเป็นไปได้ไม่อยากให้ สป.สธ.อุทธรณ์ต่อ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมกับเราจริงๆ โดยขอให้เพิ่มเติมรายชื่อบรรจุข้าราชการที่ตัดออกกลับเข้าไปยังประกาศดังกล่าวใหม่ พร้อมกับจัดสรรตำแหน่งให้แทน ทั้งนี้อยากให้ผู้บริหาร สป.สธ.เห็นใจกัน เพราะพวกเราก็ได้ทำงานใน สธ.มานานร่วม 10 ปีแล้ว และยังคงต้องทำงานอยู่ในระบบ สธ.ต่อไป” นายประภาส กล่าวและว่า หาก สป.สธ.เดินหน้าอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด พวกเราคงต้องต่อสู้ตามกระบวนการในชั้นศาลต่อไป

นายประภาส กล่าวว่า การที่พวกเรายื่นสมัครสอบบรรจุในครั้งนั้น เนื่องจากในการประกาศรับสมัครได้ระบุวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรชั้นสูงต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ซึ่งวุฒิการศึกษาอนุปริญญาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนตากน่าจะเข้าหลักเกณฑ์นี้ แต่ สป.สธ.ตัดสิทธิโดยอ้างว่าเป็นการเปิดเทียบวุฒิจากต่างประเทศเท่านั้น จึงมองว่าเป็นการกีดกันและปิดโอกาสสถาบันที่ไม่ใช่วิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จพ.สธ.ตาก พ้อไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกคัดชื่อออกหลังประกาศผลสอบบรรจุ ขรก.