ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พกส.จพ.สธ.ตาก เผย สธ.ยื่นอุทธรณ์แล้ว หลังศาลปกครองชั้นต้นชี้ มีคุณสมบัติสอบ ขรก.ได้ รอหนังสือศาลแจ้งประเด็นอุทธรณ์ พร้อมสู้ขอความเป็นธรรมจาก “ศาลปกครองสูงสุด” พ้อรักในอาชีพนี้ จึงเลือกเรียน และต้องการทำงานเพื่อดูแลสุขภาพคนในชุมชนจริงๆ ไม่เช่นนั้นคงไม่ต่อสู้ขนาดนี้ ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการประสานติดต่อจาก สธ.

นายประภาส วงศ์ขมิ้น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) ตำแหน่งพนักงานบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านสันป่าป๋วย จ.ตาก หนึ่งในผู้เข้ารับการสอบบรรจุข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ซึ่งถูกคัดชื่อออกภายหลังการประกาศผลสอบบรรจุ เปิดเผยว่า จากเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ศาลปกครองพิษณุโลก โดยศาลปกครองชั้นต้นได้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) เฉพาะส่วนในส่วนผู้ที่สอบแข่งขันได้และถูกคัดชื่อออกภายหลัง จากการติดตามเรื่องไปยังศาลปกครองพิษณุโลกทราบว่า สธ.ได้ยื่นอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุดแล้ว ซึ่งหมายถึงจากนี้เราคงต้องต่อสู้ในชั้นศาลปกครองสูงสุดเพื่อขอความเป็นธรรมต่อไป

ทั้งนี้หลังจากที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษา ยังไม่เคยได้รับแจ้งใดๆ จาก สธ.เลย แต่เราทราบจากการโทรไปยังศาลปกครองพิษณุโลก จึงได้รับแจ้งการยื่นอุทธรณ์ของ สธ.ในคดีนี้ และก่อนหน้านี้การคัดชื่อออกจากผู้สอบแข่งขันก็ไม่เคยได้หนังสือจาก สธ.อย่างเป็นทางการถึงเหตุผลที่ไม่ผ่าน แม้ว่าจะได้ทำหนังสือสอบถาม แต่ก็ได้คำตอบทางวาจาเท่านั้น

“กรณีที่เกิดขึ้นหาก สธ.ไม่ยื่นอุทธรณ์ต่อ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นจะถือเป็นสิ้นสุด แต่เมื่อ สธ.อุทธทรณ์ต่อเราต้องต่อสู้จนสิ้นสุด ซึ่งคงต้องใช้ระยะเวลา หากถามความรู้สึกไม่รู้จะพูดอย่างไร เพราะมองว่า สธ.ไม่น่าที่จะอุทธรณ์ต่อเพราะมีความไม่เป็นธรรมแต่แรกแล้ว ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นท่านก็ชี้แล้ว แต่ สธ.กลับไม่ยอมและอุทธรณ์ต่อ ซึ่งเราเป็นเพียงเด็กตัวน้อยจะสู้ผู้ใหญ่ในกระทรวงคงไม่ได้ เหมือนผู้ใหญ่รังแกเด็ก แต่เราก็ทำมาได้ขนาดนี้แล้ว ซึ่งอยากถามว่าการคัดชื่อออกเพียงอ้างไม่เข้าหลักเกณฑ์คุณสมบัติ เพราะใช้วุฒิการศึกษาอนุปริญญาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตากในการสมัครสอบบรรจุ เป็นการกีดกันกันมากเกินไปหรือไม่ แม้ว่า สธ.จะอ้างเป็นการทำตามขั้นตอนระเบียบและกฎหมาย แต่ สธ.ก็มีสิทธิที่จะไม่อุทธทรณ์ต่อได้ ขณะนี้คงต้องรอหนังสือแจ้งอุทธรณ์จากศาลปกครองก่อน เพื่อดูว่า สธ.ได้อุทธรณ์ในประเด็นใดบ้าง”

นายประภาส กล่าวว่า จากกรณีที่เกิดขึ้นนี้ได้ส่งผลกระทบต่อน้องๆ ที่สอบตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) โดยมีน้องจบจากวิทยาลัยชุมชนจังหวัดตาก ซึ่งสอบได้ตำแหน่ง พนักงานสาธารณสุขชุมชน และแพทย์แผนไทย บรรจุเป็น พกส.ตามที่มีการเปิดตำแหน่งสอบ แต่หลังจากทำงานตำแหน่งใหม่ได้ 2 วัน มีหนังสือด่วนจาก สธ.แจ้งให้ระงับการบรรจุตำแหน่งใหม่นี้ เพราะคุณสมบัติไม่ถูกต้อง เนื่องจากเป็นวุฒิการศึกษาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดตาก ซึ่งคิดว่าน่าจะโยงมาถึงการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองของเรา เนื่องจากเกรงว่าจะถูกนำไปใช้อ้างในการต่อสู้คดีว่า ทำไม พกส.จึงรับวุฒิการศึกษานี้ได้ แต่ทำไม่บรรจุข้าราชการจึงรับไม่ได้ โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้พวกเราที่ทำงานในพื้นที่ด้วยความตั้งใจ รู้สึกขาดขวัญกำลังใจ มีบางคนเลือกลาออกไปทำงานที่อื่น เพราะมองว่าถึงทำงานนี้ต่อไป หน้าที่การงานคงไม่โตไปกว่านี้แล้ว

น.ส.ชลธิชา สืบเสนาะ ตำแหน่งพนักงานบริการ รพ.สต.บ้านน้ำดิบ หนึ่งในผู้เข้ารับการสอบบรรจุข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข โดยใช้วุฒิการศึกษาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดตาก กล่าวว่า คิดว่าผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุขน่าจะเห็นใจ แต่ก็เข้าใจฝ่ายกฎหมายที่ต้องทำตามกระบวนการ รู้สึกเสียใจที่ถูกคัดชื่อออกจากผู้สมัครสอบบรรจุข้าราชการด้วยเหตุผลขาดคุณสมบัติโดยใช้อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดตาก

ทั้งนี้ตนเองได้เข้าทำงานที่ รพ.สต.บ้านน้ำดิบตั้งแต่ปี 2554 จนถึงขณะนี้เข้าสู่ปีที่ 7 แล้ว ที่ผ่านมาทำงานดูแลชาวบ้านด้วยความตั้งใจ ทั้งรักในงานที่ทำอยู่ และยังอยากจะทำงานนี้ต่อไป ดังนั้นจึงได้สอบเพื่อบรรจุในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข แต่กลับถูกตัดสิทธิ และการที่ฟ้องต่อศาลปกครองนั้นก็ไม่อยากทำ แต่เพื่อยืนยันว่าเราเป็นวิทยาลัยที่ถูกต้องตาม ก.พ.ทุกอย่าง และเพื่อขอความเป็นธรรม อย่างไรก็ตามเมื่อศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เราชนะคดี โดย สธ.ต้องยกเลิกคำสั่งแล้ว แต่ สธ.ยังอุทธรณ์ต่อ เราคงต้องต่อสู้เพื่อขอความเป็นธรรมในชั้นศาลปกครองต่อไป

“ที่ผ่านมา สธ.ไม่เคยติดต่อกับเราเลย แม้แต่การแจ้งเรื่องอุทธรณ์ต่อ ซึ่งเราทราบจากการโทรไปสอบถามศาลปกครองพิษณุโลก ตอนนี้คงต้องรอหนังสือแจ้งอุทธรณ์ของ สธ.จากศาลปกครองอย่างเป็นทางการก่อน เพื่อเดินหน้ากระบวนการในชั้นศาลปกครองสูงสุดต่อไป”

น.ส.ชลธิชา กล่าวต่อว่า อยากฝากถึงผู้ใหญ่ใน สธ.ว่า เรารักในอาชีพนี้ ถึงเลือกเรียนด้านนี้ และต้องการทำงานเพื่อดูแลสุขภาพคนในชุมชนจริงๆ ไม่เช่นนั้นคงไม่ต่อสู้ขนาดนี้ จึงอยากถามว่าท่านไม่อยากรับคนที่ทำงานเพื่อชุมชนไว้ในกระทรวงท่านบ้างหรือ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลปกครองชี้ พกส.ตากมีคุณสมบัติสอบ ขรก.ได้ หลังสอบผ่านแต่ถูกตัดสิทธิ วอน สป.สธ.ไม่อุทธรณ์