สธ.ยื่นอุทธรณ์กรณีศาลปกครองชี้ พกส.ตากมีคุณสมบัติสอบ ขรก.ได้ หลังสอบผ่านแต่ถูกตัดสิทธิ

Fri, 2017-11-17 09:56 -- hfocus
Print this pagePrint this page

พกส.จพ.สธ.ตาก เผย สธ.ยื่นอุทธรณ์แล้ว หลังศาลปกครองชั้นต้นชี้ มีคุณสมบัติสอบ ขรก.ได้ รอหนังสือศาลแจ้งประเด็นอุทธรณ์ พร้อมสู้ขอความเป็นธรรมจาก “ศาลปกครองสูงสุด” พ้อรักในอาชีพนี้ จึงเลือกเรียน และต้องการทำงานเพื่อดูแลสุขภาพคนในชุมชนจริงๆ ไม่เช่นนั้นคงไม่ต่อสู้ขนาดนี้ ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการประสานติดต่อจาก สธ.

นายประภาส วงศ์ขมิ้น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) ตำแหน่งพนักงานบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านสันป่าป๋วย จ.ตาก หนึ่งในผู้เข้ารับการสอบบรรจุข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ซึ่งถูกคัดชื่อออกภายหลังการประกาศผลสอบบรรจุ เปิดเผยว่า จากเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ศาลปกครองพิษณุโลก โดยศาลปกครองชั้นต้นได้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) เฉพาะส่วนในส่วนผู้ที่สอบแข่งขันได้และถูกคัดชื่อออกภายหลัง จากการติดตามเรื่องไปยังศาลปกครองพิษณุโลกทราบว่า สธ.ได้ยื่นอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุดแล้ว ซึ่งหมายถึงจากนี้เราคงต้องต่อสู้ในชั้นศาลปกครองสูงสุดเพื่อขอความเป็นธรรมต่อไป

ทั้งนี้หลังจากที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษา ยังไม่เคยได้รับแจ้งใดๆ จาก สธ.เลย แต่เราทราบจากการโทรไปยังศาลปกครองพิษณุโลก จึงได้รับแจ้งการยื่นอุทธรณ์ของ สธ.ในคดีนี้ และก่อนหน้านี้การคัดชื่อออกจากผู้สอบแข่งขันก็ไม่เคยได้หนังสือจาก สธ.อย่างเป็นทางการถึงเหตุผลที่ไม่ผ่าน แม้ว่าจะได้ทำหนังสือสอบถาม แต่ก็ได้คำตอบทางวาจาเท่านั้น

“กรณีที่เกิดขึ้นหาก สธ.ไม่ยื่นอุทธรณ์ต่อ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นจะถือเป็นสิ้นสุด แต่เมื่อ สธ.อุทธทรณ์ต่อเราต้องต่อสู้จนสิ้นสุด ซึ่งคงต้องใช้ระยะเวลา หากถามความรู้สึกไม่รู้จะพูดอย่างไร เพราะมองว่า สธ.ไม่น่าที่จะอุทธรณ์ต่อเพราะมีความไม่เป็นธรรมแต่แรกแล้ว ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นท่านก็ชี้แล้ว แต่ สธ.กลับไม่ยอมและอุทธรณ์ต่อ ซึ่งเราเป็นเพียงเด็กตัวน้อยจะสู้ผู้ใหญ่ในกระทรวงคงไม่ได้ เหมือนผู้ใหญ่รังแกเด็ก แต่เราก็ทำมาได้ขนาดนี้แล้ว ซึ่งอยากถามว่าการคัดชื่อออกเพียงอ้างไม่เข้าหลักเกณฑ์คุณสมบัติ เพราะใช้วุฒิการศึกษาอนุปริญญาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตากในการสมัครสอบบรรจุ เป็นการกีดกันกันมากเกินไปหรือไม่ แม้ว่า สธ.จะอ้างเป็นการทำตามขั้นตอนระเบียบและกฎหมาย แต่ สธ.ก็มีสิทธิที่จะไม่อุทธทรณ์ต่อได้ ขณะนี้คงต้องรอหนังสือแจ้งอุทธรณ์จากศาลปกครองก่อน เพื่อดูว่า สธ.ได้อุทธรณ์ในประเด็นใดบ้าง”

นายประภาส กล่าวว่า จากกรณีที่เกิดขึ้นนี้ได้ส่งผลกระทบต่อน้องๆ ที่สอบตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) โดยมีน้องจบจากวิทยาลัยชุมชนจังหวัดตาก ซึ่งสอบได้ตำแหน่ง พนักงานสาธารณสุขชุมชน และแพทย์แผนไทย บรรจุเป็น พกส.ตามที่มีการเปิดตำแหน่งสอบ แต่หลังจากทำงานตำแหน่งใหม่ได้ 2 วัน มีหนังสือด่วนจาก สธ.แจ้งให้ระงับการบรรจุตำแหน่งใหม่นี้ เพราะคุณสมบัติไม่ถูกต้อง เนื่องจากเป็นวุฒิการศึกษาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดตาก ซึ่งคิดว่าน่าจะโยงมาถึงการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองของเรา เนื่องจากเกรงว่าจะถูกนำไปใช้อ้างในการต่อสู้คดีว่า ทำไม พกส.จึงรับวุฒิการศึกษานี้ได้ แต่ทำไม่บรรจุข้าราชการจึงรับไม่ได้ โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้พวกเราที่ทำงานในพื้นที่ด้วยความตั้งใจ รู้สึกขาดขวัญกำลังใจ มีบางคนเลือกลาออกไปทำงานที่อื่น เพราะมองว่าถึงทำงานนี้ต่อไป หน้าที่การงานคงไม่โตไปกว่านี้แล้ว

น.ส.ชลธิชา สืบเสนาะ ตำแหน่งพนักงานบริการ รพ.สต.บ้านน้ำดิบ หนึ่งในผู้เข้ารับการสอบบรรจุข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข โดยใช้วุฒิการศึกษาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดตาก กล่าวว่า คิดว่าผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุขน่าจะเห็นใจ แต่ก็เข้าใจฝ่ายกฎหมายที่ต้องทำตามกระบวนการ รู้สึกเสียใจที่ถูกคัดชื่อออกจากผู้สมัครสอบบรรจุข้าราชการด้วยเหตุผลขาดคุณสมบัติโดยใช้อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดตาก

ทั้งนี้ตนเองได้เข้าทำงานที่ รพ.สต.บ้านน้ำดิบตั้งแต่ปี 2554 จนถึงขณะนี้เข้าสู่ปีที่ 7 แล้ว ที่ผ่านมาทำงานดูแลชาวบ้านด้วยความตั้งใจ ทั้งรักในงานที่ทำอยู่ และยังอยากจะทำงานนี้ต่อไป ดังนั้นจึงได้สอบเพื่อบรรจุในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข แต่กลับถูกตัดสิทธิ และการที่ฟ้องต่อศาลปกครองนั้นก็ไม่อยากทำ แต่เพื่อยืนยันว่าเราเป็นวิทยาลัยที่ถูกต้องตาม ก.พ.ทุกอย่าง และเพื่อขอความเป็นธรรม อย่างไรก็ตามเมื่อศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เราชนะคดี โดย สธ.ต้องยกเลิกคำสั่งแล้ว แต่ สธ.ยังอุทธรณ์ต่อ เราคงต้องต่อสู้เพื่อขอความเป็นธรรมในชั้นศาลปกครองต่อไป

“ที่ผ่านมา สธ.ไม่เคยติดต่อกับเราเลย แม้แต่การแจ้งเรื่องอุทธรณ์ต่อ ซึ่งเราทราบจากการโทรไปสอบถามศาลปกครองพิษณุโลก ตอนนี้คงต้องรอหนังสือแจ้งอุทธรณ์ของ สธ.จากศาลปกครองอย่างเป็นทางการก่อน เพื่อเดินหน้ากระบวนการในชั้นศาลปกครองสูงสุดต่อไป”

น.ส.ชลธิชา กล่าวต่อว่า อยากฝากถึงผู้ใหญ่ใน สธ.ว่า เรารักในอาชีพนี้ ถึงเลือกเรียนด้านนี้ และต้องการทำงานเพื่อดูแลสุขภาพคนในชุมชนจริงๆ ไม่เช่นนั้นคงไม่ต่อสู้ขนาดนี้ จึงอยากถามว่าท่านไม่อยากรับคนที่ทำงานเพื่อชุมชนไว้ในกระทรวงท่านบ้างหรือ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลปกครองชี้ พกส.ตากมีคุณสมบัติสอบ ขรก.ได้ หลังสอบผ่านแต่ถูกตัดสิทธิ วอน สป.สธ.ไม่อุทธรณ์

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม