สกอ.

 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่อนหนังสือแจงปมไม่ผ่านการรับรองหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประเมินจากทันตแพทยสภาวาระที่ 8 และขอให้ทันตแพทยสภาวาระที่ 9 พิจารณาทบทวนแล้ว ส่วนการรับสมัครนักศึกษาประจำปี 2562 ก็ทำถูกต้องครบถ้วนตามข้อบังคับทันตแพทยสภา มั่นใจหลักสูตรจะผ่านการประเมิน และมั่นใจว่านักศึกษาที่เรียนจบจะสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ทั้งหมด
  2019-05-18 12:03
 • คณบดีทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ย้ำมั่นใจในคุณภาพการจัดการศึกษา คณาจารย์ผู้สอนมีคุณภาพเยี่ยม และกระบวนการรับนักศึกษาถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมเชิญทันตแพทยสภาวาระที่ 9 มาตรวจเยี่ยมในเดือน มิ.ย.นี้ แม้กฎหมายไม่บังคับให้ทำแล้วก็ตาม
  2019-05-18 09:10
 • คณบดีทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ชี้ วิชาชีพทันตแพทย์ต้องทำงานกับชีวิตผู้ป่วย มีทักษะและเทคนิคเฉพาะจำนวนมากที่จะต้องประเมิน การทำให้มีมาตรฐานเป็นพื้นฐานของการรับผิดชอบต่อสังคม มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนควรผ่านมาตรฐานตั้งแต่ต้น เพราะการวัดผลเพื่อควบคุมคุณภาพในท้ายที่สุดเพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะในทางคลินิกจะทำได้ยากเมื่อมีการวัดผลนักเรียนจำนวนมากในครั้งเดียว แนะตีความ พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ให้ชัดเจนก่อนและผลักดันให้มีการผ่านมาตรฐานวิชาชีพโดยมีคนกลางตรวจสอบตั้งแต่แรกเข้าจนเรียนจบ เพื่อให้ทันตแพทย์จบใหม่มีมาตรฐานที่ดีทั้งหมด ไม่ใช่เพียงจำนวนน้อยของชั้นเรียน
  2019-05-17 14:04
 • ห่วง 3 คณะทันตแพทย์จาก 3 มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาโดยที่หลักสูตรการศึกษายังไม่ผ่านการพิจารณาจากทันตแพทยสภา และ สกอ. หวั่นกระทบนักศึกษาและผู้ปกครอง เสียเวลาในการเรียนแต่สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไม่ได้
  2019-05-14 10:26
 • ผอ.สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สกอ.วิเคราะห์อนาคตการศึกษาไทย ชี้มุ่งแต่ผลิตกำลังคนอาจไม่ตอบโจทย์ คาดเด็กอาจไม่เลือกเรียนแพทย์เพราะงานหนักแต่เงินน้อยกว่าขายของออนไลน์ เสนอคณะกรรมการกำลังคนฯ หาแนวทางธำรงค์รักษาผู้ที่อยู่ในระบบ
  2018-08-21 17:01
 • พกส.จพ.สธ.ตาก เผย สธ.ยื่นอุทธรณ์แล้ว หลังศาลปกครองชั้นต้นชี้ มีคุณสมบัติสอบ ขรก.ได้ รอหนังสือศาลแจ้งประเด็นอุทธรณ์ พร้อมสู้ขอความเป็นธรรมจาก “ศาลปกครองสูงสุด” พ้อรักในอาชีพนี้ จึงเลือกเรียน และต้องการทำงานเพื่อดูแลสุขภาพคนในชุมชนจริงๆ ไม่เช่นนั้นคงไม่ต่อสู้ขนาดนี้ ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการประสานติดต่อจาก สธ.
  2017-11-17 09:56
 • รองปลัด สธ. เผย สธ.อุทธรณ์ต่อหรือไม่ หลังศาลปกครองชั้นต้นชี้ พกส.ตาก มีคุณสมบัติสอบบรรจุ ขรก.ได้ ต้องขอดูคำพิพากษาทั้งฉบับ ทั้งหารือ ก.พ. เพื่อมีความเห็นร่วมกันก่อน พร้อมระบุเหตุตัดสิทธิอนุปริญญาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนสอบบรรจุ ขรก.ได้สอบถาม ก.พ.แล้ว หลังมีข้อโต้แย้งวุฒิการศึกษา แต่ยืนยัน สธ.พร้อมปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครอง
  2017-09-02 19:13
 • “ศาลปกครองชั้นต้น” พิพากษาชี้ พกส.รพ.สต.บ้านสันป่าป๋วย จ.ตาก มีคุณสมบัติสอบบรรจุ ขรก.สธ.ได้ หลังถูกตัดสิทธิหลังสอบผ่านแล้ว อ้างวุฒิการศึกษาไม่ถูกต้อง ไม่ตรงคุณสมบัติรับสมัคร วอน สป.สธ.ไม่อุทธรณ์ต่อ เหตุกรณีที่เกิดขึ้นเป็นความไม่เป็นธรรมต่อผู้ปฎิบัติงานในระบบ
  2017-08-31 17:06
 • 9 สาขาวิชาชีพสุขภาพ จับมือเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ เน้นเรียนรู้ประสบการณ์จริง ศึกษาวิจัยแบบสหสาขาวิชาชีพ บูรณาการตั้งแต่ต้นทางการผลิต จากสถาบันการศึกษาจนถึงการทำงานจริงในพื้นที่ มุ่งแก้ปัญหาการผลิตบุคลากรสุขภาพแบบแยกส่วน ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สธ.และอีก 8 หน่วยงานลงนามพัฒนาบุคลากรสุขภาพเพื่อตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและความต้องการของประชาชน
  2016-11-23 20:25
 • “หมอมงคล” ยืนยันมติ คกก.กำลังคนด้านสุขภาพเห็นชอบผลการศึกษา แผนกำลังคนด้านสุขภาพทศวรรษหน้า ระบุข้อมูลชี้ชัด นักสาธารณสุขล้น อนาคตเรียนจบไม่มีงานทำ ชี้ต้องจำกัดการผลิตเพิ่ม ลดความสูญเสียทรัพยากรคนของประเทศ หลังมีสถาบันการศึกษา 90 แห่ง แห่เปิดหลักสูตรเพื่อมุ่งหารายได้หลังออกนอกระบบ แนะต้องเน้นสนับสนุนผลิตคนในวิชาชีพที่ยังต้องการจำนวนมากทั้งงานช่าง งานเทคนิค และงานไอที หนุนพัฒนาประเทศ ย้ำการพิจารณา คกก.กำลังคนด้านสุขภาพ ไม่ได้ทำร้ายใคร แต่เป็นความปรารถนาดี
  2016-09-24 09:41
 • ทันตแพทยสภาปรับหลักสูตรทันตาภิบาล ตัดเรื่องอุดฟัน-ถอนฟันออก เน้นทำงานป้องกันและส่งเสริมสุขภาพช่องปากเป็นหลัก เริ่มใช้อีก 5 ปีข้างหน้า
  2016-09-15 21:45
 • จพ.สธ.อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนตาก รอ สธ.ตอบกลับ หลังยื่นขอความเป็นธรรม กรณีสอบผ่านบรรจุ ขรก.ตำแหน่ง จพ.สธ.แล้ว แต่กลับถูกคัดชื่อออก เหตุวุฒิการศึกษาไม่ตรงคุณสมบัติผู้สมัคร เชื่อเป็นการกีดกันบรรจุวิทยาลัยนอกสมทบ พร้อมขอความเห็นใจผู้บริหาร สธ. ที่ผ่านมาแม้จบอนุปริญญา แต่ทำงานไม่ต่างจาก จพ.สธ.จบ ป.ตรี ปฎิบัติตามนโยบายและตัวชี้วัด สธ. แถมปฎิบัติงานพื้นที่กันดาร ระบุหากไม่ได้รับความเป็นธรรมคงต้องพึ่งศาลปกครอง
  2016-04-28 17:42

Pages