ห่วง 3 มหาลัยเปิดรับ นศ.ทันตะฯ ทั้งที่หลักสูตรยังไม่ผ่านการรับรอง หวั่นกระทบ นศ.-ผู้ปกครอง

Tue, 2019-05-14 10:26 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ห่วง 3 คณะทันตแพทย์จาก 3 มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาโดยที่หลักสูตรการศึกษายังไม่ผ่านการพิจารณาจากทันตแพทยสภา และ สกอ. หวั่นกระทบนักศึกษาและผู้ปกครอง เสียเวลาในการเรียนแต่สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไม่ได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้ในกลุ่มผู้บริหารและคณาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณี 2 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยที่หลักสูตรการศึกษายังไม่ผ่านการรับรองของทันตแพทยสภา ขณะเดียวกันยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) จากสำนักมาตรฐานและประเมินผลการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการด้วย ส่วนมหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งคือมหาวิทยาลัยเนชั่นมีรายงานข่าวว่ากำลังจะเปิดรับนักศึกษาในเร็วๆ นี้ เช่นกัน

โดยมีความกังวลว่าการเปิดรับนักศึกษาทันตแพทย์เข้าเรียนโดยที่หลักสูตรการศึกษายังไม่ผ่านรับรองจากทันตแพทยสภา และยังไม่ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาจาก สกอ.จะกระทบกับนักศึกษาที่เข้าเรียน และส่งผลให้เกิดปัญหาสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไม่ผ่าน เสียเวลาในการเรียนถึง 6 ปี ซึ่งจะเกิดการสูญเสียโอกาสและทรัพยากรมาก เพราะมีต้นทุนการเรียนที่สูง

โดยจากการสืบค้นหน้าเว็บไซต์ของสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาของ สกอ. www.bhes.mua.go.th พบว่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นเพียงมหาวิทยาลัยเดียวที่ส่งหลักสูตรมาให้ สกอ.พิจารณาความสอดคล้อง ขณะที่อีก 2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเนชั่น และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังไม่อยู่ในขั้นตอนการส่งหลักสูตรมาให้ สกอ.พิจารณา

นอกจากนั้นยังมีรายงานว่า ในส่วนของการรับรองหลักสูตรจากทันตแพทยสภานั้น ที่ผ่านมาทั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เคยส่งหลักสูตรให้ทันตแพทยสภารับรอง แต่ไม่ผ่านการรับรองในครั้งแรก ขณะนี้จึงยังอยู่ในขั้นตอนการขอรับรองใหม่ ส่วนมหาวิทยาลัยเนชั่นเคยส่งหลักสูตรให้ทันตแพทยสภารับรองแล้วแต่ยังไม่ผ่านการพิจารณา

ทั้งนี้ ความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษากับกฎหมายที่มีอยู่นั้น เป็นหนึ่งในกลไกที่กระทรวงศึกษาธิการใช้ในการกำกับการจัดการศึกษาของสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาจะจัดทำข้อมูลหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาให้ สกอ.พิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ได้ตามเกณฑ์ก่อนเปิดการศึกษาได้ทุกหลักสูตร และเป็นข้อมูลให้นักเรียนและผู้ปกครอง ได้สืบค้นก่อนตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตร

ขณะที่การรับรองและควบคุมคุณภาพของหลักสูตรการศึกษาจากสภาวิชาชีพนั้น เดิมกำหนดไว้ว่า หลักสูตรการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ต้องได้รับรองและควบคุมจากสภาวิชาชีพก่อนจึงจะรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษานั้นเข้าสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แต่ต่อมา พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ได้มีการปลดล๊อกตรงนี้ คือหลักสูตรการศึกษาไม่ต้องผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพก็สามารถเปิดรับนักศึกษาได้ แต่จะวัดผลคุณภาพการศึกษาเมื่อเรียนจบคือต้องมาสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสภาวิชาชีพ ซึ่ง 11 สภาวิชาชีพได้คัดค้านโดยให้เหตุผลว่า จะทำให้เกิดผลกระทบคือ ไม่มีการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะวิชาชีพที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตได้ เนื่องจากการฝึกปฏิบัติของนักศึกษากับผู้ป่วยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการศึกษาในภาคปฏิบัติที่มีความจำเป็น และเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากสถาบันแล้ว จะไม่มีหลักประกันว่าสามารถสอบวัดความรู้ผ่านเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ ส่งผลให้คุณภาพมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพต่ำลง หรืออาจทำให้เกิดผู้ที่ได้รับปริญญาแต่ไม่มีใบอนุญาตมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก และมีการแอบแฝงไปประกอบวิชาชีพอย่างผิดกฎหมายอยู่ตามสถานพยาบาล

ซึ่งที่ผ่านมาเคยมีกรณีปัญหาเช่นนี้มาแล้ว เช่น กรณีของคณะพยาบาลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ที่หลักสูตรการศึกษาไม่ผ่านการรับรองของสภาการพยาบาล ทำให้กระทบต่อนักศึกษาที่จบการศึกษามาไม่สามารถสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ได้

รายชื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศที่ทันตแพทยสภาให้การรับรอง

หมายเหตุ เปลี่ยนภาพปกเมื่อเวลา 22.25 น. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เป็นภาพทันตกรรมทั่วไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณบดีทันตแพทย์จุฬาฯ ชี้หมอฟันทำงานกับชีวิตคน มหาลัยที่เปิดสอนควรผ่านมาตรฐานตั้งแต่ต้น

คณบดีทันตแพทศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ยืนยัน จัดการศึกษาได้คุณภาพระดับนานาชาติ

ม.วลัยลักษณ์ยันรับ นศ.ตามข้อบังคับ มั่นใจผ่านประเมินหลักสูตร-น.ศ.สอบใบประกอบวิชาชีพได้หมด

ทันตแพทยสภาแถลงการณ์ คณะทันตะที่ยังไม่ได้รับรองหลักสูตร เป็นคณะเปิดใหม่ หากทำตามเกณฑ์จะได้รับรอง

 

Comments

Submitted by เล่นขายของ on
กลุ่มผู้ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาของประเทศเราในระดับต่าง ๆ ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ วัยวุฒิ ส่วนใหญ่ก็อายุเกินแกงด้วยกันทั้งนั้น แต่จัดการศึกษาให้กับเด็ก ๆ แบบพูดกันไม่รู้เรื่อง ยอมกันไม่ได้ ต่างคนต่างใหญ่ ต่างคนต่างเป็นองค์กรอิสระ คล้าย ๆ กับอยู่กันคนละประเทศ ทำงานการศึกษาของชาติกันเหมือนเด็กเล่นขายของ เด็ก ๆ จำนวนไม่น้อยจึงต้องตกเป็นเหยื่อของเหล่าผู้เฒ่าทารกในวงการศึกษาเหล่านี้

Submitted by ผู้ที่ติดตามกระ... on
ไม่ทราบว่าพื้นที่ในการโพสต์นี้เป็นพื้นที่ของคนที่อยู่ในวงการศึกษา และยึดหลักการใช้หลักฐานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือในการแสดงออกทางความคิดหรือไม่ เนื่องจากไม่ปรากฏชื่อของผู้โพสต์ข้อความว่าเป็นใคร มีความน่าเชื่อถือเพียงใด และผู้โพสต์ยังไม่มีหลักฐานเชิงวิชาการที่น่าเชื่อถือ (โดยหลักฐานบางชิ้นยังเป็นความลับ) และยังกล้าที่จะเขียนข้อความที่สร้างความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยที่ถูกพาดพิง โดยไม่มีมูลความจริง อีกทั้งยังกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ปกครอง และเด็กเป็นจำนวนมากที่มีคุณภาพ และมุ่งมั่นที่จะสอบเข้าเรียนทันตแพทย์ ขอวิงวอนให้ผู้ปกครองทุกท่านได้วิเคราะห์ความจริง และหาหลักฐานที่ช่วยให้มั่นใจในการเลือกสถาบันให้บุตรหลานโดยท่านอาจสอบถามไปที่คณะ มหาวิทยาลัยที่ท่านสงสัย หรือสอบถามไปยังทันตแพทยสภาโดยตรง เชื่อว่าท่านจะได้รับข้อมูลที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และสร้างความมั่นใจในการเลือกคณะทันตแพทย์ให้กับบุตรหลานท่านอย่างแน่นอน ดีกว่าที่จะเสพข้อมูลจากคนนิรนามที่คอยบ่อนทำลายผู้อื่นเช่นนี้

Submitted by ผู้ที่ติดตามกระ... on
เชื่อแน่ว่า ผู้โพสต์ข่าวนี้มิได้อยู่ในคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการรับรองหลักสูตรของทันตแพทยสภาอย่างแน่นอน จึงขอประณามผู้ที่โพสต์ข่าวหัวข้อ "ห่วง 3 มหาลัยเปิดรับ นศ.ทันตะฯ ทั้งที่หลักสูตรยังไม่ผ่านการรับรอง หวั่นกระทบ นศ.-ผู้ปกครอง" ในเพจนี้ เราก็เป็นห่วงท่านเช่นกัน เพราะท่านเองยังต้องมีเรื่องสะสางอีกมาก ขอให้ใช้เวลากับการแก้ปัญหาของตัวเองก่อนดีกว่า ไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพราะเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และทันตแพทยสภายุคปัจจุบัน ขอเตือน! ให้หยุดสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นได้แล้ว

Submitted by ผู้ติดตามกระทู้ on
ทำไมถึงเลือกใช้รูปหน้าปก พาดพิง ถึง คณะ ที่ไม่เกี่ยวข้องครับ แล้วพูดว่า 3 มหาลัย ใครก็ต้องคิดว่าเป็นมหาลัยในรูปไหมครับ จรรยาบรรณในการโพสข่าวยังไม่มีสักนิด

Submitted by ความลับไม่มีในโลก on
บัดนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ถูกพาดพิงได้ออกมาชี้แจงข้อมูลผ่านทางเวบไซต์ของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ http://www.wuicd.org เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีเนื้อหาชี้แจงครบทุกประเด็นที่ผู้ไม่หวังดีได้กล่าวหาไว้ ในฐานะที่เป็นผู้อ่านข่าวใน hfocus นี้ มีความรู้สึกไม่เชื่อถือแหล่งข่าวที่ผิดจรรยาบรรณที่คอยส่งข่าวเสียหายของผู้อื่นโดยไม่เป็นความจริงมาเผยแพร่ในเวบไซต์นี้ ท่านคงทราบดีว่าขณะนี้ประเทศไทยมีกฎหมายที่เอาผิดในเรื่องสื่อทาง social media ดังนั้นหากจะเผยแพร่ข่าวใดต้องระวังให้ดีมิฉะนั้นเจ้าของเวบจะต้องมีความผิดตามไปด้วย

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม