ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ทันตแพทยสภาออกแถลงการณ์ กรณีมหาลัยเปิดรับนักศึกษาทันตแพทย์ ระบุเป็นไปตามกฎหมายอุดมศึกษาปี 62 ส่วนคณะทันตแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาเป็นคณะเปิดใหม่ หากตรวจสอบแล้วเป็นไปตามที่สภากำหนดจะได้รับการรับรองในไม่ช้า หากไม่ใช่จะต้องปรับปรุงให้เรียบร้อยตามเกณฑ์จึงจะผ่านการรับรอง เชื่อคณะทันตแพทย์ต่างๆ ล้วนมีความประสงค์จะปฏิบัติให้ได้เกณฑ์มาตรฐานทั้งสิ้น พร้อมแจง แม้คณะจะได้รับการรับรอง แต่ถ้าผู้เรียนไม่ให้ความสนใจ ก็อาจสอบไม่ผ่าน ไม่สามารถได้รับใบประกอบวิชาชีพได้

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 พ.ต.ท.ทพ.พจนารถ พุ่มประกอบศรี นายกทันตแพทยสภา ลงนามในแถลงการณ์ทันตแพทยสภากรณีการรับนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ มีรายละเอียดดังนี้

สืบเนื่องจากกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับการรับนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ที่เปิดขึ้นใหม่ในหลายมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน โดยยังไม่ได้การรับรองหลักสูตรและสถาบันจากทันตแพทยสภา จนทำให้เกิดความกังวลว่าผู้ที่จะเข้าศึกษาในคณะที่เปิดใหม่จะประสบปัญหาในการศึกษาหรือไม่ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ทันตแพทยสภาขอชี้แจงดังนี้

1.การเปิดคณะทันตแพทยศาสตร์นั้น ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน มหาวิทยาลัยสามารถกระทำได้ ภายใต้ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแห่งนั้นและยื่นเรื่องขออนุมัติต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้กฎเกณฑ์เงื่อนไขต่างเป็นไปตาม พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ.2562

2.การประเมินเพื่อเห็นชอบและรับรองหลักสูตรตาม พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 เป็นไปเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ เพื่อให้มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้าสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพเท่านั้น เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสถาบัน

3.คณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรแล้วนั้น เป็นคณะที่ทางทันตแพทยสภาได้ตรวจสอบแล้วว่า มีเนื้อหาการเรียนการสอน เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่สภากำหนด

4.คณะที่ยังไม่ได้รับการรับรองหลักสูตรนั้น เป็นคณะที่เปิดใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการ หากตรวจสอบแล้วหลักสูตรการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่สภากำหนด ก็จะได้รับการรับรองในไม่ช้า แต่ถ้าหลักสูตรยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จะมีการแจ้งให้มีการปรับปรุง หากปรับปรุงเรียบร้อยมีความพร้อม ก็สามารถที่จะยื่นเรื่องขอรับรองหลักสูตรได้ ซึ่งเชื่อได้ว่า คณะทันตแพทย์ต่างๆ ล้วนมีความประสงค์จะปฏิบัติให้ได้เกณฑ์มาตรฐานทั้งสิ้น

5.การได้รับใบประกอบวิชาชีพ สิ่งสำคัญที่นอกเหนือการได้รับการเรียนการสอนในคณะที่มีมาตรฐานตรงกับข้อกำหนดของทันตแพทยสภาแล้ว ยังต้องขึ้นอยู่กับผู้เรียนด้วย เพราะถึงแม้คณะจะได้รับการรับรอง แต่ถ้าผู้เรียนไม่ให้ความสนใจ ก็อาจสอบไม่ผ่าน ไม่สามารถได้รับใบประกอบวิชาชีพได้

ทางทันตแพทยสภา ขอเรียนให้ทราบว่า การกำหนดมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ สภาให้ความสำคัญในทุกด้าน ทั้งมาตรฐานความรู้ ทั้งจริยธรรม เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ที่เรียนมีความรู้ ความชำนาญ มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ห่วง 3 มหาลัยเปิดรับ นศ.ทันตะฯ ทั้งที่หลักสูตรยังไม่ผ่านการรับรอง หวั่นกระทบ นศ.-ผู้ปกครอง

คณบดีทันตแพทย์จุฬาฯ ชี้หมอฟันทำงานกับชีวิตคน มหาลัยที่เปิดสอนควรผ่านมาตรฐานตั้งแต่ต้น

คณบดีทันตแพทศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ยืนยัน จัดการศึกษาได้คุณภาพระดับนานาชาติ

ม.วลัยลักษณ์ยันรับ นศ.ตามข้อบังคับ มั่นใจผ่านประเมินหลักสูตร-น.ศ.สอบใบประกอบวิชาชีพได้หมด