คณะอนุกรรมการทันตแพทยสภาตรวจประเมินหลักสูตรทันตะ ม.กรุงเทพธนบุรี มีมติผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด

คณะอนุกรรมการฯ จากทันตแพทยสภา ตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.กรุงเทพธนบุรี มีมติผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวชี้วัด

รศ.ทพ.อินทรพล หอวิจิตร ประธานอนุกรรมการประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบัน พร้อมคณะจากทันตแพทยสภามาร่วมประชุมกับผู้บริหาร คณาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมี ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ เพื่อตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมความพร้อมด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์ ม.กรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ภายหลังจากการตรวจเยี่ยมดังกล่าว คณะอนุกรรมการฯ จากทันตแพทยสภาได้แจ้งมติให้หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตที่เสนอของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของทันตแพทยสภาทุกตัวชี้วัด และคณะอนุกรรมการฯ จะนำผลการตรวจประเมินดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภาในขั้นตอนต่อไป

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

สมยศ ศุภกิจไพบูลย์
5 ชั่วโมง 34 นาที ago
สุรศักดิ์
9 ชั่วโมง 11 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

สมยศ ศุภกิจไพบูลย์
5 ชั่วโมง 34 นาที ago
สุรศักดิ์
9 ชั่วโมง 11 นาที ago
กลับด้านบน