ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แพทยสภาจับมือสำนักงานเลขาธิการศาลยุติธรรม จัดอบรมแพทย์เพื่อขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม หวังเป็นคนกลางให้ข้อมูลวิชาการแก่ศาลในการตัดสินคดีทางการแพทย์

นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์

นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา เปิดเผยว่า เตรียมจัดโครงการอบรมแพทย์เพื่อขึ้นทะเบียนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 26-27 พ.ค. 2559 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพยานคนกลางในการให้ข้อมูลแก่ศาลในการตัดสินคดีทางการแพทย์

นพ.สัมพันธ์ กล่าวว่า คดีทางการแพทย์ที่ผ่านมานั้น ทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยต่างมีพยานเป็นของตัวเอง แต่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญคนกลางที่จะให้ข้อมูลแก่ศาล จึงได้ปรึกษากับทางสำนักงานเลขาธิการศาลยุติธรรมว่าควรมีผู้เชี่ยวชาญให้กับศาล เพื่อที่ศาลจะได้ใช้ข้อมูลวิชาการทางการแพทย์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดมาประกอบดุลยพินิจในการตัดสินคดี

นพ.สัมพันธ์ กล่าวอีกว่า กระบวนการนี้จะให้ข้อมูลกับศาลในการใช้ดุลยพินิจได้อย่างยุติธรรมที่สุด เพราะการแพทย์เป็นเรื่องวิชาการที่ลึกและมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน มีวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา ตรงนี้จะมีประโยชน์กับทั้งโจทก์และจำเลย ไม่ใช่เอื้อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยแพทย์คนกลางที่ให้ข้อมูลกับศาลจะต้องผ่านการอบรมเรียนรู้กระบวนการวิธีทางกฎหมาย วิธีการทางศาล โดยศาลจะเป็นฝ่ายฝึกอบรมเอง และในทางปฏิบัติก็ขึ้นอยู่กับศาลว่าจะเรียกพยานมาช่วยให้ความเห็นหรือไม่

“ฉะนั้นจะมีพยานทั้ง 3 ฝ่าย คือ โจทก์ จำเลย และของศาล ที่ผ่านมามีพยานของโจทก์และจำเลย แต่ไม่มีพยานคนกลางของศาล บางทีศาลก็ไม่รู้จะเชื่อใคร มีคนกลางหน่อยก็จะดี ส่วนโจทก์กับจำเลยก็ยังมีพยานของตัวเองเหมือนเดิม” นพ.สัมพันธ์ กล่าว