ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คกก.สรรหาเลขาธิการ สปสช.คนใหม่จะประชุม 30 พ.ค.นี้ เพื่อเคาะรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อเสนอบอร์ด สปสช.คัดเลือก 6 มิ.ย.พร้อมผลตีความคุณสมบัติผู้สมัครจาก คกก.กฤษฎีกาคณะที่ 10 ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23-24 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา 5 คน ที่มี นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานที่ปรึกษา รมว.สธ.เป็นประธาน หลังเสร็จสิ้นการแสดงวิสัยทัศน์และซักถามผู้สมัครจำนวน 7 คน คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการจะประชุมเคาะรายชื่ออีกทีในวันที่ 30 พ.ค.นี้ พร้อมผลการตีความคุณสมบัติของผู้สมัคร จากคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่10 ที่มีนายสวัสดิ์ โชติพานิช เป็นประธาน ซึ่งคาดว่าจะเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบอร์ด สปสช.คัดเลือกวันที่ 6 มิ.ย.นี้

ด้าน แหล่งข่าวรายหนึ่ง เปิดเผยถึงสาเหตุที่ต้องมีการหารือคุณสมบัติของผู้สมัครเลขาธิการ สปสช.ว่า เป็นเพราะ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 31 (12) บัญญัติว่า “เลขาธิการต้องมีคุณสมบัติและไม่เป็นหรือภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง ไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการจัดการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญา ผู้เข้าร่วมงาน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของสำนักงาน”

ทั้งนี้มีรายงานว่า การตีความคุณสมบัติของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 10 ที่ผ่านมานั้น จะตีความอยู่ในกรอบเพื่อป้องกันมิให้บุคคลซึ่งมีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของ สปสช.ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน หรือมูลนิธิ เข้ามาดำรงตำแหน่งเลขาธิการเพื่อแสวงหาประโยชน์ใดๆ อันมิชอบใน สปสช.

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 10 ยังมีข้อแนะนำว่า หากเห็นว่าการตีความดังกล่าวมีข้อขัดข้องในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งเลขาธิการ ก็อาจดำเนินการแก้ไขบทบัญญัติ มาตรา 32 (12) ดังกล่าวได้