ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แนะผู้เล่นเกมโปเกมอน โก บริหารความเสี่ยงในการเล่นให้ดี อย่าเล่นบนถนน ใกล้แม่น้ำ ลำคลอง บนที่สูง รวมทั้งสถานที่ส่วนบุคคล โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ผู้ปกครองต้องแนะนำและดูแลใกล้ชิด  ส่วนในโรงพยาบาลไม่แนะนำให้เล่น อาจรบกวนผู้ป่วย ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  รวมทั้งรบกวนการทำงานของเครื่องมือแพทย์บางชนิดได้

นพ.โสภณ เฆมธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน วัยรุ่น วัยทำงานนิยมเล่นเกมโปเกมอน โก (POKEMON GO) โดยบริษัทผู้ผลิตเกมจะปล่อยตัวโปเกมอนปรากฏในแต่ละสถานที่ที่กำหนดส่วนใหญ่จะเป็นที่สวนสาธารณะ วัด ศาลพระภูมิ ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้ผู้คนออกเดินทางไปนอกบ้าน ซึ่งผู้เล่นจะได้ความสนุกสนาน และการออกกำลังกายในการเดินเก็บตัวโปเกมอน ทั้งนี้ ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยด้วย หากไปเดินเก็บในสถานที่เสี่ยงเกิดอันตราย เช่น บริเวณถนน ใกล้สระน้ำ แม่น้ำ ลำคลอง บนที่สูง รวมทั้งสถานที่และที่ส่วนบุคคล โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้ปกครองต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะในโลกของเทคโนโลยีคงไม่สามารถห้ามได้ แต่ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีสติในการเล่น

สำหรับในโรงพยาบาล แนะนำว่าเจ้าหน้าที่ไม่ควรเล่นขณะปฎิบัติงาน รวมทั้งผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้มาติดต่องานที่โรงพยาบาลด้วย เพราะจะรบกวนผู้ป่วย หรืออาจขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสัญญาณโทรศัพท์อาจรบกวนการทำงานของเครื่องมือแพทย์บางชนิดได้ ดังนั้นหากจะเล่นควรออกไปเล่นนอกตัวอาคาร ในที่ปลอดภัยและไม่รบกวนผู้อื่น