ผู้ป่วย

 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับ วัดอมรินทราราม จัด "เรือนเสมือนญาติ” รองรับที่พักผู้ป่วยยากไร้และญาติ ช่วยลดความกังวลใจเรื่องที่พักของผู้ป่วย และญาติ เมื่อเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยเป็นการจัดหาที่พักชั่วคราวให้กับผู้ป่วย และญาติที่มีปัญหาการเดินทางไป-กลับโรงพยาบาล กรณีมีนัดต่อเนื่องในเวลาใกล้เคียงกัน
  2019-10-28 18:38
 • สรพ.ผนึกภาคีเครือข่ายสุขภาพ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลกและวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย” 16-17กันยายน นี้ มุ่งหวังทุกภาคส่วนแสดงเจตจำนงขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย ความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมความปลอดภัย ลุยสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอด พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รพ.2P Safety 370 แห่ง เร่งเดินหน้าขยายครอบคลุมโรงพยาบาลสังกัดสาธารณสุขทั่วประเทศ ตั้งเป้าในอนาคตลดค่าบริการสาธารณสุขให้ประชาชน
  2019-09-14 16:23
 • เลขาธิการ อย.จัดระบบติดตามการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ 2 ส่วน “ปริมาณการใช้พรวม-ผลการใช้ของผู้ป่วย” ขณะที่สถาบันประสาทวิทยาให้บริการโรคลมชักในเด็ก 4-5 คน เน้นใช้ซีบีดี 100 % พร้อมเปิดรับสมัครผู้ป่วยเข้าโครงการวิจัยทางการแพทย์แล้ว  
  2019-08-19 16:04
 • การสร้างสภาพแวดล้อมที่สามารถลดความเครียดได้ เป็นกุญแจสำคัญในการเร่งรัดผลการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย
  2018-04-28 15:21
 • รพ.ชลบุรีจัดระบบป้องกันความเสี่ยง 2P Safety เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาล หรือ “คนไข้-หมอ ปลอดภัย ลดเหตุเจ็บ ตาย ระหว่างรักษา”
  2017-09-14 16:16
 • เปิดผลสำรวจพบกลุ่มตัวอย่าง 46.22% ใช้เวลาใน รพ.รัฐครั้งละ 5 – 8 ชั่วโมง 59.68% ระบุปัญหาล่าช้าเกิดจากการบริหารจัดการ ขณะที่ 62.93% ชี้ แพทย์-พยาบาล รพ.รัฐทำงานล่วงเวลานานเกิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องใส่ใจแก้ปัญหามากกว่านี้
  2017-08-30 19:53
 • นพ.อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ “ในการรักษาพยาบาล ภาวะต่างๆ ของผู้ป่วยดึงแนวทางการรักษาพยาบาลไปคนละทางและผู้ดูแลต้องใช้วิจารณญาณในการเลือกว่าควรจะดำเนินไปในทางไหน ก้อนเนื้อในกระเพาะอาหารเร่งให้เราอยากรีบส่องกล้องตรวจ แต่ประวัติกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดทำให้เราอยากเลื่อนการส่องกล้องออกไป ในบางกรณีข้อมูลจากงานวิจัยก็บอกได้ชัดเจนว่าทางเลือกไหนจะคุ้มค่ามากกว่า แต่บ่อยครั้งเราก็ไม่ได้มีคำตอบที่ชัดเจน เมื่อนั้นการตัดสินใจก็จะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ให้การดูแลและสถานการณ์ของผู้ป่วยแต่ละคน”
  2017-05-24 10:09
 • เภสัชกรโรงพยาบาลสงขลา สนับสนุนระบบลงพื้นที่ดูแลผู้ป่วย พร้อมยกกรณีรักษาผู้ป่วยมะเร็งสร้างระบบดูแลรักษาด้วยยาอย่างถูกต้อง
  2017-04-30 19:37
 • ข้อเขียนจาก นพ.ธีระ วรธนารัตน์ กล่าวถึงรากเหง้าของปัญหาการฟ้องร้องแพทย์กับผู้ป่วยในปัจจุบัน จนลุกลามถึงข้อเสนอให้มีคนนอกเข้าไปนั่งเป็นกรรมการในสภาวิชาชีพแพทย์ นพ.ธีระ วิเคราะห์ไว้ 3 ข้อคือ 1.อคติที่ต่างกันสุดขั้ว 2.ความไม่รู้ของประชาชนจนถูกทิ้งให้เผชิญปัญหาลำพัง และ 3.ความล่าช้าของวิชาชีพ ซึ่งทุกข้อต้องมีการปฏิรูป แต่ก็ยืนยันว่า “วิชาชีพนั้นควรดูแลกันเองตามหลักจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม และไม่ควรนำเรื่องรากเหง้าทั้งสามนั้นมากระหน่ำซ้ำเติมบุคลากรทางการแพทย์ในระบบให้ชอกช้ำใจไปกว่านี้เลย”
  2016-10-31 16:38
 • มุมมองน่าสนใจ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วยในยุคที่มีคดีฟ้องร้องทางการแพทย์บ่อยครั้ง ซึ่ง นพ.อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ สะท้อนว่า การปล่อยให้ความกลัวมีผลจนทำให้แพทย์ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่สมบูรณ์นั้นเป็นทางเลือกที่เหมาะสมแล้วจริงหรือไม่ ประเด็นชวนคิดคือ หากข้อเสนอที่แพทย์คัดมาให้ผู้ป่วยเลือกนั้นเป็นข้อเสนอที่พิจารณามาเป็นอย่างดีตามองค์ความรู้ที่ถูกต้องและตั้งอยู่บนพื้นฐานของสถานการณ์ในชีวิตผู้ป่วยแต่ละคนแล้ว ก็น่าจะเป็นเกราะคุ้มกันได้มากกว่าหรือไม่
  2016-09-10 22:41
 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แนะผู้เล่นเกมโปเกมอน โก บริหารความเสี่ยงในการเล่นให้ดี อย่าเล่นบนถนน ใกล้แม่น้ำ ลำคลอง บนที่สูง รวมทั้งสถานที่ส่วนบุคคล โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ผู้ปกครองต้องแนะนำและดูแลใกล้ชิด  ส่วนในโรงพยาบาลไม่แนะนำให้เล่น อาจรบกวนผู้ป่วย ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  รวมทั้งรบกวนการทำงานของเครื่องมือแพทย์บางชนิดได้
  2016-08-09 11:59
 • หากการมองเรื่อง “ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง” ทั้งการร่วมหารือกับผู้ป่วยเพื่อศึกษาความต้องการ แบ่งปันข้อมูลกับผู้ป่วย และให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซึ่งจะมีผลต่อการดูแลที่ผู้ป่วยได้รับ ซึ่งนับเป็นหลักสำคัญของการให้บริการดูแลสุขภาพที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและความเข้าใจประสานความห่วงใย โดยมีความพยายามส่งเสริมให้แพทย์และบุคลากรสุขภาพนำหลักการนี้ไปใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยทุกคน 
  2016-06-21 20:07

Pages