ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นสพ.ไทยโพสต์-คลังเล็งดึงบริษัทประกันเอกชนบริหารค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ยื่นเงื่อนไขเด็ดขาด 2 ข้อ สิทธิรักษายังเท่าเดิม และงบไม่บานปลายกว่า 6 หมื่นล้านบาท

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะให้บริษัทประกันเอกชนเข้ามาบริหารจัดการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ โดยมีเงื่อนไขว่า สิทธิการรักษาพยาบาลของข้าราชการต้องเท่าเดิม ไม่มีการลดลงเด็ดขาด และค่าประกันแต่ละปีต้องไม่มากกว่าที่รัฐบาลจ่ายอยู่ในปัจจุบันที่ประมาณ 6 หมื่นล้านบาท

ที่ผ่านมาได้หารือกับบริษัทประกันเอกชนบางรายก็ให้ความสนใจ เพราะเป็นการขยายฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากข้าราชการและครอบ ครัวที่มีสิทธิการรักษาพยาบาลมีมากกว่า 4 ล้านคน

"ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการปัจจุบัน 6 หมื่นกว่าล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากบริษัทประกันสามารถรับเงื่อนไขได้ โดยคิดค่าประกันปีละไม่เกิน 6 หมื่นล้านบาท และสิทธิการรักษาข้าราชการเหมือนเดิม กระทรวงการคลังก็พร้อมให้บริษัทประกันมาบริหาร แต่หากไม่ได้ตามเงื่อนไขทั้ง 2 ข้อ กระทรวงการคลังก็จะบริหารเองเหมือนเดิมต่อไป" นายสมชัยกล่าว

นายสมชัยกล่าวอีกว่า การให้บริษัทประกันเข้ามาดูแลการรักษาพยาบาลของข้าราชการ จะทำให้การเบิกจ่ายมีความโปร่งใสมากขึ้น จากปัจจุบันยังพบว่ามีข้าราชการเบิกค่ารักษาพยาบาลไม่ถูกต้องอยู่จำนวนมาก ซึ่งกรมบัญชีกลางตรวจสอบเอาผิดได้เพียงส่วนน้อยเท่าน้อย โดยมองว่าหากบริษัทเอกชนเข้ามาบริหารจะบริหารให้งบการรักษาพยาบาลไม่บานปลาย สามารถดำเนินการได้ต่ำกว่าปีละ 6 หมื่นล้านบาทที่รัฐบาลบริหารเองในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม เอกชนที่ประกอบการธุรกิจประกันภัยที่ให้ความสนใจ ก็ยังมีความกังวลเรื่องการบริหารต้นทุนการรักษาพยาบาลว่าจะบานปลาย และขาดทุนอยู่ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ในปี 2558 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ทำวิจัยการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พบว่าในปี 2556 กองทุนสวัสดิการข้าราชการดูแลข้าราชการและครอบครัว 5 ล้านคน มีค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล 5.95 หมื่นล้านบาท

ขณะที่กองทุนประกันสังคมดูแลประชากรในระบบ 11 ล้านคน มีค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลผู้ประกันตน 3.41 หมื่นล้านบาท และกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดูแลประชากรในระบบประมาณ 49 ล้านคน มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้มีสิทธิ 1.41 แสนล้านบาท ในจำนวนนี้รวมเงินเดือนบุคลากรภาครัฐ 3.27 หมื่นล้านบาท คงเหลือเป็นเงินกองทุน 1.07 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อคิดเป็นค่ารักษาพยาบาลต่อหัวต่อปี สวัสดิการข้าราชการ คนละ 12,534 บาท/ปี กองทุนประกันสังคม (ผู้ประกันตน) คนละ 3,276 บาท/ปี และกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) คนละ 2,922 บาท/ปี

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 22 สิงหาคม 2559