ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บอร์ด สปสช.รับทราบความคืบหน้าสรรหาเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ และเห็นชอบส่งกฤษฎีกาตีความคุณสมบัติต้องห้าม 6 ผู้สมัครรับการสรรหา

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ที่ประชุมบอร์ด สปสช.ได้รับทราบความคืบหน้าการสรรหาเลขาธิการ สปสช. เพิ่มเติม ภายหลังจากที่คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ สปสช. ซึ่งมี รศ.ต่อตระกูล ยมนาค เป็นประธาน และได้ดำเนินการตามขั้นตอนการสรรหา ซึ่งจากตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับการสรรหาทั้งสิ้น 12 คน พบว่ามีผู้สมัคร 6 คน ที่จำเป็นต้องหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้ได้ข้อยุติว่าเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องหาตามมาตรา 32 (12) ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 หรือไม่ ดังนั้นบอร์ด สปสช.จึงเห็นชอบให้ส่งคุณสมบัติของผู้สมัครรับการสรรหาทั้ง 6 คน เพื่อขอความเห็นต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำหรับผู้สมัครรับการสรรหาที่จำเป็นต้องหารือคุณสมบัติต้องห้ามต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้แก่

1.นพ.วิทยา ตันสุวรรณนนท์ รองเลขาธิการ สปสช.

2.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข

3.นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รองเลขาธิการ รักษาการเลขาธิการ สปสช.

4.นพ.ชูศักดิ์ โอกาสเจริญ อดีตผู้บริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล

5.นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ

และ 6.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผอ.รพ.รามาธิบดี

ส่วนผู้สมัครอีก 6 รายที่ไม่ต้องส่งคุณสมบัติเพื่อขอความเห็นต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้แก่

1.นพ.ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี

2.นายปรเมษฐ์ จินา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

3.นพ.กำจัด รามกุล ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

4.นพ.ปพน ดีไชยเศรษฐ ผอ.รพ.นาหม่อม จ.สงขลา

5.นพ.คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

6.นพ.หมอยุ่น ษัษฐบุตร พฤทธิพันธุ์ อดีต ผอ.รพ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ปัจจุบันพัฒนาสวนเกษตรอินทรีย์ในที่ดินส่วนตัว