ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผอ.รพ.ขอนแก่นชี้ระบบสุขภาพปฐมภูมิในพื้นที่รุดหน้า ไร้ปัญหาขาดแคลนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แต่ย้ำหากให้สำเร็จภาครัฐต้องเน้นการผลิตแพทย์ให้เพียงพอต่อชุมชน รับงบ 40 ล้านบาทเตรียมสร้างศูนย์อบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น กล่าวถึงระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นนโยบายหลักของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ต้องการผลักดันให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศว่า ระบบการให้บริการปฐมภูมิดังกล่าว จะสร้างประโยชน์อย่างยิ่งให้กับประชาชนในชุมชน เพราะจะได้มีบริการทางการแพทย์ที่ใกล้บ้าน และยังสามารถช่วยลดภาระการบริการในโรงพยาบาลใหญ่ของรัฐได้อีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้เริ่มดำเนินการบริการสุขภาพประชาชนมาก่อนแล้วในลักษณะคลีนิกครอบครัว โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์แพทย์ 4 มุมเมือง ซึ่งจะยึดพื้นที่ให้บริการทางการแพทย์กับประชาชนเป็นฐานหลัก โดยกระจายแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ออกให้บริการประชาชน โดยหลังจากนั้นกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลมีความต้องการให้เกิดแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่มีองค์ความรู้อย่างชัดเจนออกดูแลประชาชน 

นพ.ชาญชัย กล่าวว่า ซึ่งหลังจากมีการประกาศนโยบาย โรงพยาบาลขอนแก่นก็มีแพทย์เวชศาสต์ครอบครัวรวมแล้ว 12 คน ได้กระจายแพทย์ไปยังชุมชนต่างๆ เพื่อรองรับกับนโยบายดังกล่าว และจำนวนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวก็เพียงพอต่อปริมาณการดูแลประชาชนในชุมชน ซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนแพทย์ 

“โรงพยาบาลขอนแก่นไม่ได้มุ่งประสงค์เพียงแค่การรักษาเพียงอย่างเดียว หรือการให้คำแนะนำด้านสุขภาพกับคนในพื้นที่ชุมชน แต่ยังออกหน่วยเยี่ยมเยือนบ้าน เพื่อคอยดูแลและช่วยเหลือทั้งผู้ป่วยชรา ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ” นพ.ชาญชัย กล่าว 

ผอ.รพ.ขอนแก่น กล่าวอีกว่า จังหวัดขอนแก่นถือเป็นศูนย์อบรมและผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวอีกหนึ่งแห่งในประเทศ โดยที่ผ่านมาทราบว่าหลายจังหวัดขาดแคลนแพทย์เวชศาสต์ครอบครัวซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนนโยบายระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ อย่างไรก็ตาม ต้องให้เวลากระทรวงสาธารณสุขผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้ครอบคลุมมากที่สุด ระบบดังกล่าวจึงจะสามารถเดินหน้าและเปลี่ยนแปลงการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิได้ 

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้นำร่องในเขตอำเภอที่มีโรงพยาบาลประจำจังหวัดก่อน เพื่อที่จะประเมินว่าหากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทำได้แล้ว จึงจะขยายขอบแขตการปฏิบัติงานไปยังพื้นที่อื่นๆ 

“ขอนแก่นเป็นสถานที่ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และทราบว่ากระทรวงสาธารณสุขเองก็มีนโยบายจะจ้างแพทย์ที่เกษียณอายุแล้วเพื่อมาทำงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวด้วย แต่ทั้งนี้ก็ต้องผ่านการอบรมที่ถูกต้องก่อน” 

นพ.ชาญชัย กล่าวอีกว่า โรงพยาบาลรัฐก็เป็นภาครัฐเองอยู่แล้ว ดังนั้น การดูแลประชาชนก็เป็นหน้าที่หลักของแพทย์ พยาบาล แต่สิ่งสำคัญคือหากจะยึดตามนโยบายนี้ก็ต้องผลักดัน ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้แพทย์เรียนทางด้านนี้มากขึ้นด้วย

"กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติงประมาณกว่า 300 ล้านบาท เพื่อให้สร้างอาคารสถานที่ใช้เป็นที่อบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และล่าสุดจังหวัดขอนแก่นถือเป็น 1 ใน 8 จังหวัดที่ต้องดำเนินการ และได้รับงบประมาณมาแล้วจำนวนราว 40 ล้านบาทซึ่งจะได้เริ่มสร้างสถานที่อบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวต่อไป” นพ.ชาญชัย กล่าวทิ้งท้าย 

ขอบคุณภาพจาก www.thaisaeree.com