โรงพยาบาลขอนแก่น

 • หมอ PCC วัดหนองแวง จ.ขอนแก่น ชี้โครงการรับยาใกล้บ้าน Win-Win-Win แพทย์มีเวลาพูดคุยกับคนไข้มากขึ้น ผู้ป่วยไม่ต้องรอนาน ร้านยาก็ได้รับใช้ชุมชน แนะหากขยายผลทำทั่วประเทศอยากให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลร้านยาและหน่วยบริการเพื่อให้สามารถติดตามอาการและดูแลต่อเนื่องได้ดีขึ้นอีก
  2019-08-30 20:51
 • ผอ.รพ.ขอนแก่นชี้โครงการ "รับยาใกล้บ้าน เภสัชกรใกล้ใจ" ช่วยลดความแออัด แนะเพิ่มจำนวนร้านยาที่เข้าร่วมโครงการและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงจะทำให้ผู้ป่วยสนใจไปรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านมากขึ้น ด้านผู้ป่วยปลื้ม ประหยัดเวลาแถมซักถามเภสัชกรได้อย่างละเอียด ไม่เหมือนรับยาที่ห้องยาโรงพยาบาล
  2019-08-27 12:01
 • กระทรวงสาธารณสุข เปิดคลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง 5 แห่ง จังหวัดขอนแก่น บริการผู้ป่วยใกล้บ้าน ลดการรอคอยจาก 184 นาที เหลือ 46 นาที ประชาชนพึงพอใจ ช่วยความลดแออัดแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลขอนแก่น ได้เกือบร้อยละ 80
  2019-07-06 09:13
 • รอง ผอ.ใหญ่องค์การอนามัยโลกดูงานหลักประกันสุขภาพ จ.ขอนแก่น ชื่นชมความร่วมมือ สธ. สปสช. ท้องถิ่น วัด และชุมชนสร้างสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน แนะต่อยอดจากการทำงานด้วยการทำวิจัย จัดทำระบบบันทึกข้อมูล เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล ทำเป็นรายงานเป็นต้นแบบที่ดีให้แต่ละประเทศได้ศึกษาเพื่อนำไปปรับใช้ภายในประเทศ
  2018-08-29 09:41
 • กระทรวงสาธารณสุข ประกาศนโยบายอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลทั่วประเทศภายในปี 2561ให้อาหารที่ปรุงจากโรงครัวของโรงพยาบาลมีความปลอดภัย 100 % พร้อมเตรียมเสนอกรมบัญชีกลางปรับปรุงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถซื้อผักปลอดภัยจากกลุ่มเกษตรกร ในราคาที่เหมาะสม
  2017-09-18 13:22
 • โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ปรับระบบบริการสุขภาพ เปิดคลินิกหมอครอบครัวรองรับผู้ป่วยนอกทั่วไป และผู้ป่วยเรื้อรังที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ช่วยลดเวลารอคอยพบแพทย์จาก 184 นาทีเหลือ 47 นาที ลดความแออัด ในโรงพยาบาลใหญ่ ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพใกล้บ้าน
  2017-08-26 20:12
 • 2 ปีที่ชีวิตเภสัชกรต้อง “อยู่หลังเคาน์เตอร์จ่ายยา” ต้องมานั่งทบทวนว่าเราจบออกมาเราจะทำหน้าที่เพียงจ่ายยาไปวันๆ หรืออย่างไร ต่อมาเมื่อเกิด“ระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ” จึงได้เริ่มลงพื้นที่เพื่อเฝ้าระวัง “ยาสเตียรอยด์ในร้านชำ” จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิด “จากเคาน์เตอร์จ่ายยา.…มุ่งหน้าสู่ชุมชน”
  2017-06-16 18:59
 • เมื่อวันที่ 5-6 ม.ค. 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีการจัดประชุม "การพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการระบบน้ำยาล้างไตทางช่องท้องแบบครบวงจร กรณีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560" ซึ่งได้มีการนำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการน้ำยาล้างไตของ PD Nurse จากโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการบริหารสต๊อก การจัดส่งน้ำยาอย่างมีประสิทธิภาพ ลดจำนวนน้ำยาเหลือค้างที่บ้านผู้ป่วยและให้ผู้ป่วยได้รับการการบริการที่ดียิ่งขึ้น
  2017-01-17 11:24
 • ผอ.รพ.ขอนแก่นชี้ระบบสุขภาพปฐมภูมิในพื้นที่รุดหน้า ไร้ปัญหาขาดแคลนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แต่ย้ำหากให้สำเร็จภาครัฐต้องเน้นการผลิตแพทย์ให้เพียงพอต่อชุมชน รับงบ 40 ล้านบาทเตรียมสร้างศูนย์อบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
  2016-11-14 19:22
 • เว็บไซต์ไทยรัฐ : คนป่วยร้อง รพ.ศูนย์ขอนแก่น พยาบาลวีนแตก ให้ยาผิดทั้งที่บอกแล้วว่าแพ้ยาตัวใด กินเข้าไปทั้งมึนหัว อาเจียน ทั้งยังอารมณ์ร้าย โยนแฟ้ม เอาฝุ่นที่หัวเตียงขยี้หัว
  2015-11-26 14:16
 • คอลัมน์จดหมายถึงเดลินิวส์ นสพ.เดลินิวส์ มีผู้อ่านเขียนจดหมายชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ รพ.ศุนย์ขอนแก่น hfocus จึงขอนำมาเผยแพร่ต่อดังนี้
  2015-10-04 12:17
 • นอนป่วยถึงเตียง และรพ.ขอนแก่น รับรางวัลรองชนะเลิศจากผลงานพัฒนาบริการทางด่วนหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง เผยในรอบ 8 ปีหน่วยงานของสธ.สร้างชื่อเสียงต่อเนื่อง 7 รางวัล
  2015-07-06 16:39

Pages