ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : สมาคมวินาศภัยพร้อมรับ 3 เงื่อนไขหลักที่รัฐจะนำการรักษาพยาบาลข้าราชการเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพ ทั้งสิทธิประโยชน์ที่ไม่เปลี่ยนแปลง การบริการที่ดีขึ้น และงบประมาณที่รัฐจ่ายเท่าเดิม หากตกลงในเงื่อนไขกันได้ คาดเริ่มปีงบ 2561

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวภายหลังเข้าพบผู้บริหารกระทรวงการคลัง เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางที่รัฐจะนำระบบประกันสุขภาพเข้ามาดูแลการรักษาพยาบาลข้าราชการทั้งระบบ ว่า บริษัทประกันรายใหญ่มีความพร้อม หากรัฐตกลง คาดเข้าสู่ระบบประกันได้เร็วสุดปีงบประมาณ 2561

ทั้งนี้บริษัทประกันวินาศภัย พร้อมที่จะรับ 3 เงื่อนไขที่สำคัญของการทำหน้าที่รับประกันสุขภาพของข้าราชการที่มีกว่า 5 ล้านคนทั่วประเทศ กล่าวคือ 1.สิทธิประโยชน์ข้าราชการและครอบครัวในการรักษาพยาบาลจะต้องไม่ถูกกระทบจากปัจจุบัน 2.การบริการจะต้องไม่แย่กว่าเดิม และ 3.งบประมาณในการเคลมค่ารักษาพยาบาล จะต้องเท่าเดิม โดยปัจจุบัน รัฐมีภาระจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่ข้าราชการ ประมาณ 6.8 หมื่นล้านบาท/ปี

การดำเนินการให้บริษัทเอกชน เข้ามารับประกันสุขภาพของข้าราชการ นั้น ทางสมาคมอาจจะต้องจัดตั้งเป็นหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อดูแลเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ โดยหากให้ทางบริษัทประกันวินาศภัย เข้ามาทำหน้าที่ดูแล ทางบริษัทประกันจำเป็นต้องมีการลงทุนในตัวระบบและซอฟต์แวร์ คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานปีละหลายร้อยล้านบาท

การรับประกันอาจจะทำในลักษณะ Co-insurance โดยร่วมกับหลายบริษัท ระยะ 1-2 ปีแรก จะให้บริการแก่ข้าราชการ ในแบบปัจจุบันที่ข้าราชการได้รับ แต่ต่อไปให้เสนอทางเลือกให้แก่ข้าราชการ ที่ต้องการเลือกรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของเอกชน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดว่าจะมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559